Administracja federalna szantażuje stany domagając się wprowadzenia w USA dowodów osobistych

Aktualizacja: 2007-08-20 12:00 am

Michael Chertoff, szef amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Homeland Security), powiedział podczas odbywającej się w zeszłym tygodniu krajowej konferencji przedstawiecieli poszczególnych stanów USA, że władze federalne będą domagały się od legislatur stanowych wprowadzenia nowych ujednoliconych dokumentów, znanych jako Real ID, będących w rzeczywistości dowodami osobistymi.
Dotychczas, w Stanach Zjednoczonych obywatele posługują się dokumentami wydawanymi przez poszczególne stany – głównie stanowym prawem jazdy – a jedynym powszechnym dokumentem federalnym jest paszport, który jednak posiada zaledwie 1/4 ludności.
Chertoff zagroził przedstawicielom stanów mówiąc, że “Dokumenty będą obowiązkowe dla “celów federalnych”, czyli takich jak konieczność ich okazywania przy korzystaniu z samolotów, wchodzeniu do budynków federalnych, ośrodków nuklearnych czy parków narodowych.”

Legislatury oraz obywatele wielu stanów jednoznacznie opowiedzieli się za nie wprowadzaniem ujednoliconego dokumentu tożsamości. Jak do tej pory 17 stanów odrzuciło projekt Real ID, a w wielu innych takie uchwały są w toku. Mimo tego, administracja prezydenta G.W. Busha próbuje wprowadzić ten dokument, nawet dopuszczając się szantażu wobec legislatur stanowych. Odbywa się to pod osłoną tzw. walki z terroryzmem.

 

W przeszłości szantaż administracji federalnej powodował skuteczne łamanie oporu poszczególnych rządów stanowych. Jednym z najbardziej znanych przykładów było zmuszenie stanów do wprowadzenia obowiązkowej maksymalnej prędkości na autostradach, ustalonej odgórnie i bez liczenia się z jakimikolwiek przesłankami merytorycznymi, na 55 mil na godzinę. Ta magiczna liczba “55”, zupełnie nie mająca związku ze zużyciem paliwa, jak również nie mająca pokrycia w zmniejszonej liczbie ofiar drogowych, była przez lata administracyjnie utrzymywana, gdyż nad stanami wisiała groźba odebrania przyznawanych przez rząd federalny dotacji na utrzymywanie autostrad w poszczególnych stanach. Dopiero stanowcza postawa kilku stanów oraz decyzje sądowe przed kilku laty, umożliwiły rządom stanowym samodzielne decydowanie o odejściu od tej granicy i urealnienie prędkości maksymalnej na autostradach. Tak jak przewidywali specjaliści, po urealnieniu prędkości maksymalnej na wielu autostradach zmalała liczba ofiar wypadków drogowych.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1161 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]