Francja: COVID-19 pretekstem dla rozszerzenia prawa aborcyjnego

Aktualizacja: 2020-08-4 10:03 am

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przegłosowało szereg poprawek do projektu nowej ustawy bioetycznej, rozszerzającej dostęp do aborcji oraz wprowadzającej finansowanie sztucznego zapłodnienia dla członków subkultury LGBT+ z budżetu państwa. Projekt trafi teraz do Senatu.

Przegłosowane poprawki dotyczą m.in. zezwolenia na eksperymentowanie z ludzkimi embrionami oraz publiczne finansowanie sztucznego zapłodnienia dla lesbijek i samotnych kobiet. Większością głosów przeszła też proaborcyjna poprawka zgłoszona w środku nocy, wystosowana przez szefa socjalistów Oliviera Faure’a. Wprowadza ona niespotykane w dotychczasowym języku prawnym określenie „cierpienie psycho-społeczne”. Do tej pory we Francji tzw. późne aborcje (po 12 tygodniu ciąży) wymagały zgody lekarza, a ta wydawana była w przypadkach poważnych wad rozwojowych lub domniemanej niezdolności do życia poza macicą, lub gdy ciąża zagraża życiu matki.

Teraz przesłanką do zabicia nienarodzonego dziecka po ustawowym okresie 3 miesięcy ciąży, w którym można we Francji dokonywać aborcji na życzenie, będą obciążenia psychiczne wynikające z sytuacji jaką przyniosła ciąża. Decyzja nastąpiła po nieformalnym zatwierdzeniu przez ministra zdrowia Oliviera Vérana „niepokoju psychospołecznego” jako usprawiedliwienia dla tzw. późnych aborcji. Nowa praktyka, wprowadzona w sytuacji nadzwyczajnej – decyzja ministra zdrowia nastąpiła w kwietniu podczas lockdownu – posłużyła jako precedens dla uchwalenia trwałych zmian.

Ze względu na istotne poprawki przegłosowane przez posłów, ustawa powróci do Senatu jeszcze w tym roku. Senat najprawdopodobniej ponownie zmodyfikuje tekst, łagodząc uchwalone przepisy, po czym zostanie powołana wspólna komisja złożona z członków Senatu i Zgromadzenia Narodowego w celu przyjęcia kompromisowej wersji tekstu. W przypadku, gdy prace komisji okażą się fiaskiem, ostateczna decyzja należeć będzie jednak do Zgromadzenia Narodowego.

„W ten sposób umierają cywilizacje, a duch ludu zostaje zredukowany do zera. Ci, którzy przyjdą po nas, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie” – napisał na Twitterze bp Bernard Ginoux. Hierarcha odniósł się tym samym do sposobu przegłosowania poprawek, które nastąpiło w nocy, przy wykorzystaniu uśpienia opinii publicznej, francuskich obywateli i parlamentarzystów przebywających na urlopach i wakacjach.

Źródło: lifesitenews.com
PR

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=115895 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]