Aktualizacja strony została wstrzymana

Autor ustawy 447 wzywa do dalszych nacisków na Polskę ws. żydowskich roszczeń

Amerykańscy senatorowie Marco Rubio i Tammy Balwdin, autorzy ustawy JUST Act 447, po publikacji JUST Act Report, wzywają do dalszych nacisków ws. roszczeń żydowskich na sojuszników USA w Europie, w tym na Polskę, uznając tę sprawę za jeden z priorytetów polityki zagranicznej Waszyngtonu.

Jak informowaliśmy, dziennikarz agencji Associated Press, Matthew Lee, opublikował artykuł o raporcie Departamentu Stanu USA dotyczącym roszczeń w sprawie mienia pożydowskiego i tzw. bezdziedzicznego m.in. w Polsce, zatytułowany „USA uderzają w Polskę i inne kraje Europy w związku z roszczeniami ws. Holokaustu”. Zaznacza w nim, że „Departament Stanu wywołał do tablicy Bośnię, Białoruś, Ukrainę, a w szczególności Polskę, za brak działań w sprawie roszczeń restytucyjnych”. Omawiając sam raport Lee pisze, że jest on poświęcony przede wszystkim sprawie zwrotu lub odszkodowań za nieruchomości przejęte w czasie okupacji nazistowskiej oraz po wojnie, w czasach rządów komunistycznych. Zaznacza, że dotyczy to „szczególnie restytucji tzw. mienia bezspadkowego, w przypadku którego nie można zidentyfikować żyjących spadkobierców”.

W rozmowie z AP republikański senator Marco Rubio, jeden z głównych twórców ustawy 447 zaznacza, że proces restytucji dla osób, których majątek został zajęty w czasie Holokaustu jest już dawno spóźniony. – Musimy dalej naciskać na naszych przyjaciół i sojuszników w Europie oraz zapewnić, by ocaleni otrzymali sprawiedliwość na jaką zasługują , żeby mogli godnie dożyć swoich dni – powiedział polityk.

Senator Tammy Baldwin (Partia Demokratyczna), również współautorka ustawy 447 zgadza się z nim. „Podkreślając tę kwestię jako priorytet amerykańskiej polityki zagranicznej i uznając, że wciąż jest jeszcze więcej do zrobienia, pobudzimy dalsze działania w krajach, które nie wypełniają swoich zobowiązań w zakresie zapewnienia sprawiedliwości za Holokaust ocalonym, ofiarom i ich rodzinom” – zaznaczyła.

„W raporcie zaznaczono, że w Polsce (…) wciąż nie przyjęto wszechstronnego prawa ws. restytucji mienia narodowego lub odszkodowań pokrywających konfiskacje z czasów Holokaustu” – pisze AP. „Wiele europejskich rządów, w tym Polski, odrzuciło krytykę swoich dokonań w tym temacie, powołując się na trudności trudności w udowodnieniu prawa posiadania sprzed dziesięcioleci i praw odpowiednich odbiorców majątku bezdziedzicznego”.

Przypomnijmy, że w maju 2018 roku prezydent USA Donald Trump podpisał „Ustawę 447” dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. Jest ona konsekwencją Deklaracji Terezińskiej, sygnowanej przez 46 państw, w tym Polskę, w czerwcu 2009 roku. Z ustawy wynikało zobowiązanie Departamentu Stanu USA do złożenia sprawozdania na temat sytuacji zwrotu mienia pożydowskiego. Akt ten stanowi też podstawę prawną do tego, aby USA wspierały odzyskiwanie pożydowskich majątków bezspadkowych. Chodzi tu głównie o znajdujące się w Polsce nieruchomości, które zgodnie z prawem przeszły na własność samorządu terytorialnego lub skarbu państwa.

Jak informowaliśmy, na początku sierpnia 2019 roku 88 na 100 członków amerykańskiego Senatu podpisało się pod listem do szefa dyplomacji USA, domagając się nacisku na Polskę, aby zaspokoiła żądania finansowe środowisk żydowskich. Inicjatorami pisma byli demokratka Tammy Baldwin oraz republikanin Marco Rubio – główni autorzy ustawy JUST Act 447, znani jako politycy o mocno proizraelskim nastawieniu i powiązani z żydowskim lobby w USA. Rubio był też współautorem niesławnego listu amerykańskich senatorów do premiera Mateusza Morawieckiego. W liście nawiązano też do wystąpienia Pompeo na antyirańskiej konferencji, zorganizowanej przez Amerykanów w Warszawie przy asyście rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sekretarz stanu wzywał wówczas władze Polski do działań w sprawie „kompleksowego ustawodawstwa o restytucji mienia prywatnego” Żydów. W końcowej części listu przypomniano poprzednie pismo, podpisane przez 59 członków Senatu USA w którym domagali się oni od premiera Mateusza Morawieckiego uchwalenia ustawy umożliwiającej zaspokojenie roszczeń organizacji amerykańskich Żydów.

Pisaliśmy także, że Departament Stanu USA opublikował specjalny „JUST Act Report”, opracowany na podstawie kontrowersyjnej ustawy JUST Act z 2018 roku, zwanej też ustawą 447. Dokument ten nosi datę „marzec 2020 roku”. W środę nieoficjalne, polskie tłumaczenie części raportu dotyczącej Polski zamieszczono na stronie amerykańskiej ambasady w Warszawie. W raporcie czytamy, że „Polska nie przyjęła ustawy dotyczącej znaczącej ilości mienia prywatnego pozostawionego bez spadkobierców w wyniku Holokaustu” i jest „jedynym krajem członkowskim UE, w którym znaczące kwestie dotyczące własności z ery Holokaustu nie zostały uregulowane”. Krytycznie oceniono też polsko-amerykańskie umowy indeminizacyjne z lat 60. XX w., uznając, że wykluczają one wielu ocalałych z Holokaustu i ich rodziny.

Do sprawy raportu odniosło się polskie MSZ, które twierdzi, że „ani Deklaracja Terezińska, ani ustawa Just Act (447) nie są instrumentami, które stanowiłyby jakąkolwiek podstawę prawną do wysuwania roszczeń o zwrot mienia w Polsce” i zaznacza, że opinia USA ws. procesu restytucji mienia w Polsce, „odbiega w niektórych punktach od naszej oceny tego problemu”. Polskie MSZ przyznało, że Polska nie przyjęła jednej, całościowej regulacji prawnej dotyczącej restytucji mienia, zaznaczając przy tym, iż prawo międzynarodowe nie ustanawia uniwersalnych standardów lub procedur w tym zakresie, ani nie zobowiązuje państw do przyjęcia szczególnego ustawodawstwa. „To, jakie środki zostaną zastosowane w celu zaspokojenia roszczeń majątkowych, należy do suwerennej decyzji państwa”. Odnosząc się bezpośrednio do kwestii tzw. mienia bezdziedzicznego, w komunikacie zaznaczono, że „polskie prawo przewiduje, że po bezpotomnej śmierci następuje przejęcie spadku przez gminę ostatniego miejsca zamieszkania danej osoby lub Skarb Państwa”. Podkreślono, że podobne rozwiązania obowiązują w innych krajach europejskich, a także w USA i Izraelu.

Organizacje żydowskie z USA stoją na stanowisku, że mają prawo do mienia lub finansowej rekompensaty za mienie należące niegdyś do obywateli II RP żydowskiego pochodzenia, którzy zginęli w czasie wojny i nie pozostawili prawnych spadkobierców. Ustawa JUST Act, zwana także ustawą 447, nakłada na władze USA obowiązek wspierania tych roszczeń. Kampanię propagandową w tej sprawie rozpoczęła właśnie WJRO. Poprzez ustawę 447 amerykańskie władze zobowiązały się do popierania żydowskich roszczeń.

Władze Polski początkowo bagatelizowały znaczenie ustawy 447, a niektórzy jej przedstawiciele usiłowali ukazywać informowanie o niej jako „rosyjską propagandę”. Działania władz USA wywołują sprzeciw w Polsce oraz wśród Polaków w Niemczech i w USA. W krajach tych odbyły się protesty przeciwko roszczeniom środowisk żydowskich i wspierania ich przez Waszyngton. Największa manifestacja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i środowiska narodowe, odbyła się 11 maja ub. roku w Warszawie. Według organizatorów wzięło w niej udział 20 tys. uczestników.

AP / Kresy.pl

Za: Kresy.pl ()

 


 

Po raporcie w sprawie 447. Żydowska loża B’nai B’rith zadowolona

Opublikowany w środę raport Departamentu Stanu USA o restytucji mienia Żydów ocalałych z Holocaustu wywołał komentarze żydowskich i amerykańskich organizacji oraz mediów. Wskazuje się w nich często na rzekome zobowiązania podjęte podczas Deklaracji Terezińskiej z 2009 roku.

W środę oświadczenie dotyczące raportu ogłosiła żydowska loża B’nai B’rith. Zarządzający nią Charles O. Kaufman i Daniel S. Mariaschin przyjmują z zadowoleniem (ang. welcome) raport dotyczący „dostosowywania się krajów z całego świata do ich zobowiązań podjętych przy Deklaracji Terezińskiej, aby zapewnić zwrot lub rekompensatę za mienie skonfiskowane podczas Holocaustu lub podczas komunizmu”.  Autorzy oświadczenia twierdzą, że 47 krajów zobowiązało się do restytucji poprzez podpisanie deklaracji w czerwcu 2009 roku.

Warto zauważyć, że mecenas Jerzy Kwaśniewski prezes Ordo Iuris określił tezę o „zobowiązaniach 47 krajów” mianem fałszywej.

Z kolei sekretarz stanu USA Michael Pompeo w swym oświadczeniu stwierdził, że „biorąc pod uwagę zaawansowany wiek ocalałych z Holocaustu na świecie – z których wielu żyje w ubóstwie, lub blisko granicy ubóstwa potrzeba działania jest pilna. Wszystkie ofiary reżimu nazistowskiego powinny otrzymać możliwość przeżycia pozostałych im dni w godności”.

Publicystka Marcy Oster na łamach „Jerusalem Post” informuje o opublikowanym przez Departament Stanu raporcie dotyczącym restytucji mienia „niesłusznie” jakoby zajętego podczas Holocaustu. Medium cytuje Cherrie Daniels amerykańską Specjalną Reprezentantkę do spraw Holocaustu. Jej zdaniem raport nie wyróżnia pozytywnie, ani negatywnie żadnego kraju. Wyszczególnia natomiast aspekty, w których dokonał się postęp oraz te, nad którymi należy jeszcze popracować.

Jej zdaniem może to doprowadzić do dalszego postępu, gdy państwa przeczytają fragmenty ich dotyczące i zdecydują jak najlepiej sprostać swym zobowiązaniom. Daniels powiadomiła także, że raport był gotowy i przekazany Kongresowi już w marcu. Jednak z powodu koronawirusa przełożono jego opublikowanie. Daniels zwróciła uwagę, że podjęto w nim nie tylko kwestię restytucji mienia, lecz również innych kwestii poruszonych w Deklaracji Terezińskiej, takich jak krzewienie pamięci i edukacji o Holocauście.

„Raport Departamentu Stanu wywołuje Bośnię, Białoruś, Ukrainę, a zwłaszcza Warszawę, za to, że nie zrekompensowały ofiarom Holokaustu mienia zajętego podczas nazistowskiej okupacji” – twierdzi z kolei Matt Lee na łamach „Times of Israel”. 

Omawiany amerykański dokument w części dotyczącej mienia bezspadkowego stwierdza, że „Polska nie przyjęła ustawy dotyczącej znacznej ilości własności prywatnej pozostawionej bez spadkobierców w wyniku Holokaustu. Zamiast tego, majątek bezspadkowy podlega polskiemu prawu spadkowemu, na mocy którego majątek ten wraca do samorządu lokalnego lub Skarbu Państwa”.

Raport Departamentu Stanu USA dotyczący Ustawy 447 (Just Act) ukazał się w środę. 

źródła: jpost.com / bnaibrith.org / state.gov/ Times of Israel

mjend

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-07-31)

 


 

AP: USA uderzają w Polskę i inne kraje Europy w związku z roszczeniami ws. Holokaustu

Stany Zjednoczone krytykują liczne kraje Europy Wschodniej i Środkowej, w tym Polskę, za brak odszkodowań dla ofiar Holokaustu, ich rodzin i gmin za mienie zajęte podczas nazistowskiej okupacji w czasie II WŚ – pisze agencja AP.

W środę dziennikarz agencji Associated Press, Matthew Lee, opublikował artykuł o raporcie Departamentu Stanu USA dotyczącym roszczeń w sprawie mienia pożydowskiego i tzw. bezdziedzicznego m.in. w Polsce, zatytułowany „USA uderzają w Polskę i inne kraje Europy w związku z roszczeniami ws. Holokaustu”. Zaznacza w nim, że „Departament Stanu wywołał do tablicy Bośnię, Białoruś, Ukrainę, a w szczególności Polskę, za brak działań w sprawie roszczeń restytucyjnych”.

Jak informowaliśmy, Departament Stanu USA opublikował specjalny „JUST Act Report”, opracowany na podstawie kontrowersyjnej ustawy JUST Act z 2018 roku, zwanej też ustawą 447. Dokument ten nosi datę „marzec 2020 roku”. W środę nieoficjalne, polskie tłumaczenie części raportu dotyczącej Polski zamieszczono na stronie amerykańskiej ambasady w Warszawie. W raporcie czytamy, że „Polska nie przyjęła ustawy dotyczącej znaczącej ilości mienia prywatnego pozostawionego bez spadkobierców w wyniku Holokaustu” i jest „jedynym krajem członkowskim UE, w którym znaczące kwestie dotyczące własności z ery Holokaustu nie zostały uregulowane”. Krytycznie oceniono też polsko-amerykańskie umowy indeminizacyjne z lat 60. XX w., uznając, że wykluczają one wielu ocalałych z Holokaustu i ich rodziny.

„Minęło wiele czasu, potrzeba działania jest pilna” – napisał we wstępie do raportu sekretarz stanu USA, Mike Pompeo. Odnosi się to m.in. do deklaracji trenzińskiej z 2009 roku, przy czym Lee twierdzi, raport analizuje „dokonania 46 krajów w wywiązaniu się z zobowiązań, jakie poczyniły w kwestii restytucji mienia”.

Raport ten nosi datę „marzec 2020 roku” i według AP miał zostać opublikowany w marcu. Zostało to jednak przełożone, oficjalnie z powodu pandemii koronawirusa i „obaw, że może on podsycić antysemityzm podczas kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią”. Zaznaczono, że obecnie publikacja odbywa się w czasie, gdy administracji prezydenta Donalda Trumpa jest bardzo nie na rękę „wchodzić w starcia z konserwatywnymi rządami w Europie, u których szuka poparcia w innych obszarach”.

Omawiając sam raport Lee pisze, że jest on poświęcony przede wszystkim sprawie zwrotu lub odszkodowań za nieruchomości przejęte w czasie okupacji nazistowskiej oraz po wojnie, w czasach rządów komunistycznych. Zaznacza, że dotyczy to „szczególnie restytucji tzw. mienia bezspadkowego, w przypadku którego nie można zidentyfikować żyjących spadkobierców”.

„W raporcie zaznaczono, że w Polsce (…) wciąż nie przyjęto wszechstronnego prawa ws. restytucji mienia narodowego lub odszkodowań pokrywających konfiskacje z czasów Holokaustu” – pisze AP. Dodaje, że brak rozwiązania tej kwestii był też wykorzystywany przy okazji ostatniej kampanii prezydenckiej w Polsce, przez obóz prezydenta Andrzeja Dudy, który sugerował, że jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski wypłacałby odszkodowania „międzynarodowemu lobby”, co miałoby oznaczać środowiska żydowskie.

„Wiele europejskich rządów, w tym Polski, odrzuciło krytykę swoich dokonań w tym temacie, powołując się na trudności trudności w udowodnieniu prawa posiadania sprzed dziesięcioleci i praw odpowiednich odbiorców majątku bezdziedzicznego” – pisze AP.

Agencja cytuje też Gideona Taylora, szefa operacji Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (World Jewish Restitution Organization, WJRO), którego zdaniem „JUST Act Report jasno stwierdza, że ocaleni z Holokaustu i społeczności żydowskie wciąż czekają na sprawiedliwość za bezprawnie odebraną im własność”. Zaznaczył, że również teraz, „w tych trudnych czasach, kraje powinny wywiązywać się ze swoich obietnic, aby zająć się materialnymi krzywdami Holokaustu, gdy pozostali ocaleni nadal żyją”.

Przypomnijmy, że w maju 2018 roku prezydent USA Donald Trump podpisał „Ustawę 447” dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. Jest ona konsekwencją Deklaracji Terezińskiej, sygnowanej przez 46 państw, w tym Polskę, w czerwcu 2009 roku. Z ustawy wynikało zobowiązanie Departamentu Stanu USA do złożenia sprawozdania na temat sytuacji zwrotu mienia pożydowskiego. Akt ten stanowi też podstawę prawną do tego, aby USA wspierały odzyskiwanie pożydowskich majątków bezspadkowych. Chodzi tu głównie o znajdujące się w Polsce nieruchomości, które zgodnie z prawem przeszły na własność samorządu terytorialnego lub skarbu państwa.

Jak informowaliśmy, na początku sierpnia 2019 roku 88 na 100 członków amerykańskiego Senatu podpisało się pod listem do szefa dyplomacji USA, domagając się nacisku na Polskę, aby zaspokoiła żądania finansowe środowisk żydowskich. Inicjatorami pisma byli demokratka Tammy Baldwin oraz republikanin Marco Rubio – główni autorzy ustawy JUST Act 447, znani jako politycy o mocno proizraelskim nastawieniu i powiązani z żydowskim lobby w USA. Rubio był też współautorem niesławnego listu amerykańskich senatorów do premiera Mateusza Morawieckiego. W liście nawiązano też do wystąpienia Pompeo na antyirańskiej konferencji, zorganizowanej przez Amerykanów w Warszawie przy asyście rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sekretarz stanu wzywał wówczas władze Polski do działań w sprawie „kompleksowego ustawodawstwa o restytucji mienia prywatnego” Żydów. W końcowej części listu przypomniano poprzednie pismo, podpisane przez 59 członków Senatu USA w którym domagali się oni od premiera Mateusza Morawieckiego uchwalenia ustawy umożliwiającej zaspokojenie roszczeń organizacji amerykańskich Żydów.

Do sprawy odniosło się polskie MSZ, które twierdzi, że „ani Deklaracja Terezińska, ani ustawa Just Act (447) nie są instrumentami, które stanowiłyby jakąkolwiek podstawę prawną do wysuwania roszczeń o zwrot mienia w Polsce” i zaznacza, że opinia USA ws. procesu restytucji mienia w Polsce, „odbiega w niektórych punktach od naszej oceny tego problemu”. Polskie MSZ przyznało, że Polska nie przyjęła jednej, całościowej regulacji prawnej dotyczącej restytucji mienia, zaznaczając przy tym, iż prawo międzynarodowe nie ustanawia uniwersalnych standardów lub procedur w tym zakresie, ani nie zobowiązuje państw do przyjęcia szczególnego ustawodawstwa. „To, jakie środki zostaną zastosowane w celu zaspokojenia roszczeń majątkowych, należy do suwerennej decyzji państwa”. Odnosząc się bezpośrednio do kwestii tzw. mienia bezdziedzicznego, w komunikacie zaznaczono, że „polskie prawo przewiduje, że po bezpotomnej śmierci następuje przejęcie spadku przez gminę ostatniego miejsca zamieszkania danej osoby lub Skarb Państwa”. Podkreślono, że podobne rozwiązania obowiązują w innych krajach europejskich, a także w USA i Izraelu.

Organizacje żydowskie z USA stoją na stanowisku, że mają prawo do mienia lub finansowej rekompensaty za mienie należące niegdyś do obywateli II RP żydowskiego pochodzenia, którzy zginęli w czasie wojny i nie pozostawili prawnych spadkobierców. Ustawa JUST Act, zwana także ustawą 447, nakłada na władze USA obowiązek wspierania tych roszczeń. Kampanię propagandową w tej sprawie rozpoczęła właśnie WJRO. Poprzez ustawę 447 amerykańskie władze zobowiązały się do popierania żydowskich roszczeń.

Władze Polski początkowo bagatelizowały znaczenie ustawy 447, a niektórzy jej przedstawiciele usiłowali ukazywać informowanie o niej jako „rosyjską propagandę”. Działania władz USA wywołują sprzeciw w Polsce oraz wśród Polaków w Niemczech i w USA. W krajach tych odbyły się protesty przeciwko roszczeniom środowisk żydowskich i wspierania ich przez Waszyngton. Największa manifestacja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i środowiska narodowe, odbyła się 11 maja ub. roku w Warszawie. Według organizatorów wzięło w niej udział 20 tys. uczestników.

AP / Kresy.pl

Za: Kresy.pl ()

 


 

.