Aktualizacja strony została wstrzymana

Islandczyk zapłaci grzywnę za krytykę zajęć o LGBT w szkole

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił skargę obywatela Islandii, który został w swoim państwie skazany na grzywnę za to, że skrytykował wprowadzenie do szkoły zajęć zawierających treści opracowywane przez promotorów agendy LGBT.

Sprawa toczy się od 2015 r. Jak opisuje portal dorzeczy.pl rada miejska miasteczka Hafnarfjörður zdecydowała wówczas, że w lokalnych szkołach podstawowych i średnich zostaną wprowadzone zajęcia promujące agendę ruchu LGBT. Tego rodzaju uchwała znalazła swoich krytyków. Jeden z nich wyraził swój krytycyzm w komentarzach pod artykułem zamieszczonym przez jedną z islandzkich rozgłośni radiowych. Nazwał on homoseksualizm „dewiacją seksualną”, a zajęcia na jego temat według schematów przygotowanych przez homoseksualnych aktywistów uznał za „indoktrynację dzieci”.

Jedna z islandzkich organizacji LGBT złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przez autora komentarzy przestępstwa zniesławienia „mniejszości seksualnej”. Sąd pierwszej instancji uniewinnił Islandczyka, jednak islandzki Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok i skazał autora komentarzy na karę grzywny w wysokości 100 tys. koron (równowartość ok. 2800 złotych). Jak uzasadniano wyrok, komentarz był „nader krzywdzący i motywowany uprzedzeniami” wobec osób homoseksualnych.

Po wyczerpaniu możliwości w swoim kraju skazany Islandczyk odwołał się w 2018 r. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jednak ten odrzucił jego skargę. ETPCz uznał komentarz Islandczyka za „mowę nienawiści”, a karę grzywny za uzasadnioną.

Dorzeczy.pl cytuje opinię Karoliny Pawłowskiej z Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris – „To już kolejne orzeczenie, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka posługuje się mglistym pojęciem „mowy nienawiści” wobec wypowiedzi krytycznie odnoszących się do promocji homoseksualizmu w przestrzeni publicznej. Świadczy to o niepokojącej tendencji tworzenia wyłomów w wolności słowa zagwarantowanej w art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności za pomocą wątpliwych i nieprecyzyjnych zabiegów interpretacyjnych”.

dorzeczy.pl/kresy.pl

Za: Kresy.pl (22 lipca 2020)

 


 

.