Ukraina: abp Szewczuk ponownie poświęcił kraj Matce Bożej

Aktualizacja: 2020-07-20 2:21 pm

Podczas Wszechukraińskiej Pielgrzymki online do narodowego greckokatolickiego sanktuarium maryjnego w Zarwanicy arcybiskup kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk powtórzył akt oddania swego narodu Bogurodzicy. Wcześniej uczynił to w tym samym miejscu ćwierć wieku temu ówczesny zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) kard. Myrosław Iwan Lubacziwśkyj.

Ukraina: abp Szewczuk ponownie poświęcił kraj Matce Bożej

Ralph Hammann – Wikimedia Commons [Public domain]

Jego obecny następca przypomniał, że jako pierwszy powierzył naród ukraiński opiece Maryi książę Jarosław Mądry [978-1054] „właśnie wtedy, gdy na oczach wspólnoty kijowskiej odsłonił nienaruszalny mur z Orantką [Matką Bożą Modlącą się – przyp.], stojącą z rozpostartymi rękoma w modlitwie przed Obliczem Bożym”.

Zwierzchnik UKGK zauważył, że napis na tej wielkiej mozaice mówi, że Pan jest pośród tego miasta, które dzięki temu nie zachwieje się. – Jest to sama wiara, o jakiej słyszymy w dzisiejszej Ewangelii i to właśnie o niej dał świadectwo Jarosław Mądry – podkreślił duchowny.

Abp Szewczuk zwrócił uwagę, że 25 lat temu ten akt poświęcenia Ukrainy i Kościoła opiece Bogurodzicy odnowił w tym samym miejscu kard. Myrosław Iwan Lubacziwśkyj właśnie tutaj i w obecności ponad miliona pielgrzymów.

Dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że siła wiary prześladowanego Kościoła nie rzuciła na kolana narodu ukraińskiego w obliczu najgorszych represji, zniszczeń, ruin i przemocy – wskazał arcybiskup. Przywołał słowa kard. Josyfa Slipyja, iż „góry trupów i rzeki krwi Ukraina zaniosła jako świadectwo wiary przed Pana Boga. I właśnie wtedy kard. Myrosław, dziękując za dar wolności, ponowił akt poświęcenia” – stwierdził kaznodzieja.

Zaznaczył, że podobny akt poświęcenia Matce Bożej odnowiono w przededniu Jej święta w 2014 roku. Ukraińscy biskupi greckokatoliccy na całym świecie w swych katedrach na kolanach ponowili ten akt.

Abp Szewczuk przypomniał, że Ukraina leżała wówczas bezbronna i osłabiona przed agresorem, który przelewał ukraińską krew w Donbasie i na Krymie. – Bogurodzica osłoniła nas, Bóg był obecny wśród nas i dał nam siłę a my pozostaliśmy jednym Kościołem i jedną Ukrainą – podkreślił.

Ze względu na trwającą obecnie epidemię doroczna Pielgrzymka Wszechukraińska do sanktuarium maryjnego w Zarwanicy, gromadząca zwykle tysiące pątników, odbyła się w tym roku tylko w systemie online.

KAI

TK

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-07-20)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Piękne gesty, modlitwy i zawierzenia mogą pozostać jedynie wydmuszkami jeśli nie będzie za tym szło prawdziwe rozliczenie się z ludobójczą przeszłością i pokuta. Niestety, nie tylko tego nie znajdziemy w tzw. narodzie ukraińśkim, nie tylko wsród polityków i całej linii edukacyjno-polityczno-historycznej, ale i nie istnieje wśród hierarchii kościelnej tego regionu.

Mimo wszystko, niech Matka Boża łaskawie spojrzy na ten lud, aby zrzucił łuski kłamstwa z oczu i nawrócił się.

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=115536 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]