Projekt uchwały w sprawie skandalicznego stanowiska ukraińskiej ambasady dotyczącego rzezi wołyńskiej

Po tym gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zdecydował się na odpowiedzenie na skandaliczne stanowisko ukraińskiej ambasady w sprawie wołyńskiego ludobójstwa inicjatywę przejęli posłowie opozycji.

Poseł Konfederacji Krystian Kamiński wystąpił na środowym posiedzeniu Sejmu z wnioskiem formalnym, apelując do rządu Mateusza Morawieckiego aby przygotował projekt uchwały, który byłby odpowiedzią na skandaliczne stanowisko ambasady Ukrainy w Warszawie w sprawie ludobójstwa na Wołyniu. Mimo usiłowań Kamińskiego marszałek Sejmu z ramienia PiS Elżbieta Witek nie zgodziła się na przerwę w obradach i zwołanie Konwentu Seniorów. Komentując tę sytuację poseł Konfederacji zapowiadał dalsze starania na rzecz przyjęcia stosownej uchwały poprzez sformułowanie jej projektu w ramach grupy posłów.

Kamińskiemu udało się pozyskać wymaganą liczbę posłów dla swojej idei. W przygotowanym projekcie uchwały postanowiono wyrazić „głębokie zaniepokojenie wypowiedzią ambasadora Ukrainy Andrija Deszczyzny, który 11 lipca 2020 r. w okolicznościowym wpisie z okazji rocznicy rzezi wołyńskiej przedstawił narrację zrównującą narrację władz II Rzeczpospolitej Polskiej z odpowiedzialnością sprawców ludobójstwa przeprowadzonego na ludności polskiej. Przedstawiciel państwa ukraińskiego próbuje prezentować tragiczną historię rzezi na Wołyniu jako symetryczny konflikt polsko-ukraiński”.

W ramach uchwały jej autorzy przypominają, że „11 i 12 lipca 1943 r.  […] UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok. 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Akcja była kulminacją trwającej od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów w wyniku której na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zginęło od 100 do nawet 200 tys. Polaków”.

Jak ocenia się w projekcie uchwały – „Wydarzenia te miały charakter jednostronnej agresji na ludność polską, ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem”, które według posłów „powinno doczekać się całkowicie jednoznacznego potępienia za strony historyków i władz Ukrainy, a jakiekolwiek próby usprawiedliwiania czy niuansowania tego stanowisko będą odbierane przez władze Rzeczpospolitej Polskiej jako próba sankcjonowania szowinizmu skierowanego przeciwko Polsce i polskiej mniejszości na Ukrainie”.

Autorzy projektu uchwały ukazują też zaprezentowane przez Ambasadę Ukrainy w Warszawie stanowisko jako „przeszkodę w dialogu polsko-ukraińskim”, która może utrudnić „utrzymywanie dobrych relacji sąsiedzkich”. Treść podsumowana jest warunkami – „Sejm Rzeczpospolitej Polskie wzywa władze Ukrainy do zdecydowanego odcięcia się od wypowiedzi Andrija Deszczycy, wydania oficjalnej noty przepraszającej i wydania noty precyzującej stosunek państwa ukraińskiego do mordów popełnianych przez szowinistów ukraińskich”.

Pod projektem uchwały podpisali się posłowie Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a nawet dwóch posłów PiS. „Władze Polski muszą zająć stanowisko. To co wyraziła ambasada Ukrainy to obraza pamięci pomordowanych i ich potomków, a także całego narodu polskiego, bo przecież Polacy na Wołyniu byli mordowani przez siepaczy z UPA tylko ze względu na swoją przynależność narodową. Milczenie będzie ustępowaniem pola narracji zakłamującej historię i podważaniem prestiżu państwa polskiego. Skoro Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rząd nie robią tego co nich należy, nie podjęły stosownych środków dyplomatycznych wobec ambasadora Deszczycy, to Sejm musi odpowiedzieć” – przekazał nam Kamiński.

Jak zrelacjonowaliśmy to na naszym portalu we wpisie ukraińskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w rocznicę eskalacji ludobójstwa wołyńskich Polaków znalazła się głównie krytyka polityki władz II RP wobec mniejszości ukraińskiej, sugerująca ich współodpowiedzialność za to co stało się na Kresach Południowo-Wschodnich w czasie drugiej wojny światowej.

Kresy.pl

Za: Kresy.pl (16 lipca 2020) | https://kresy.pl/wydarzenia/polityka/projekt-uchwaly-w-sprawie-skandalicznego-stanowiska-ukrainskiej-ambasady-dotyczacego-rzezi-wolynskiej/

Skip to content