USA: katolickie szkoły będą mogły zwolnić homoseksualnych lub rozwiedzionych nauczycieli

Sąd Najwyższy w USA orzekł, że szkoły wyznaniowe mają prawo do zatrudniania i zwalniania swoich nauczycieli bez ingerencji państwa. Oznacza to, że m.in. szkoły katolickie będą mogły zwolnić nauczyciela o orientacji homoseksualnej, rozwiedzionego czy żyjącego w tzw. wolnym związku lub po prostu nie uczęszczającego co niedzielę na Mszę świętą.

Decyzja Sądu Najwyższego radykalnie zmienia dotychczasowe postrzeganie tych kwestii. Do tej pory takie działania jak m.in. zwolnienie homoseksualnego nauczyciela ze szkoły mogły zostać uznane za dyskryminację w miejscu pracy.

Zdaniem sądu, który orzekał w tej sprawie, szkoły wyznaniowe (w tym katolickie) muszą mieć prawo do wyboru swoich pracowników i zwolnienie jednego z nich, np. w związku z życiem niezgodnym z zasadami religijnymi danej placówki, nie może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Decyzja ta gwarantuje instytucjom wyznaniowym znacznie większą swobodę w działaniu i doborze pracowników niż dotychczas.

Sąd uznał, że nauczyciel w szkole wyznaniowej pełni ważną rolę nie tylko w zdobywaniu wiedzy przez uczniów, ale także w przekazywaniu im wiary, dlatego np. szkoła katolicka ma prawo dobrać sobie taki zespół, który będzie spełniał te cele. Nauczyciel musi być więc osobą nie tylko odpowiednio wykształconą, ale także spełniającą wymogi danej religii, również te moralne. Teraz np. szkoły katolickie będą mogły zrezygnować z usług nauczycieli o innych poglądach w sferze religijnej lub moralnej. Co ciekawe, podstawą do zwolnienia może być także fakt nieuczęszczania na Mszę świętą.

„Edukacja religijna i formacja uczniów są główną przyczyną istnienia większości tych prywatnych szkół religijnych, dlatego też wybór nauczycieli, którym to zadanie szkoły powierzają, leży u podstaw ich misji” – napisał w orzeczeniu sędzia Samuel Alito.

Źródło: KAI

WMa

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-07-09) | https://www.pch24.pl/usa--katolickie-szkoly-beda-mogly-zwolnic-homoseksualnych-lub-rozwiedzionych-nauczycieli,77100,i.html

Skip to content