Aktualizacja strony została wstrzymana

Grupa uczelni wyższych po stronie ruchu LGBT. Organizacje studenckie: to ideologizacja uniwersytetów

Jedna z najbardziej wpływowych organizacji ruchu LGBT w Polsce na swojej stronie internetowej pochwaliła się, że oświadczenia „przeciw homofobii” wystosowało 40 uczelni wyższych i stowarzyszeń naukowych. Warto jednak zauważyć, że taka informacja nie daje pełnego obrazu sytuacji w polskim środowisku akademickim, gdyż list protestacyjny przeciw „ideologizacji uniwersytetów” opublikowała grupa kilkunastu organizacji studenckich, młodzieżowych i społecznych.

Kampania Przeciwko Homofobii na swojej stronie przekonuje, że w ostatnim czasie prezydent Andrzej Duda oraz politycy PiS swoimi słowami „odczłowieczyli” społeczność LGBT. Chodzi o obecny w kampanii wyborczej temat homoseksualizmu rozumianego nie tylko jako grzeszny i odległy od normy sposób zaspokajania popędów, ale także jako konkretny program polityczny, którego celem jest zmiana światopoglądu milionów ludzi w zgodzie z przekonaniami aktywistów skrajnej lewicy. Dla środowisk postępowych, które wolą ukrywać swoje prawdziwe cele i mówić jedynie o „problemach zwykłych ludzi” i „prawie do miłości”, ujawnianie rzeczywistości stanowi objaw „mowy nienawiści”. Ponadto w ostatnim czasie pojawiły się odległe od rozumowej refleksji komentarze przekonujące, że mówienie o ideologii LGBT to „odczłowieczanie” osób o nieuporządkowanych skłonnościach seksualnych – zupełnie jak gdyby mówienie o ideologii socjalistycznej odczłowieczało socjalistów, zaś mówienie o nacjonalizmie dehumanizowało nacjonalistów. Rzetelna analiza zjawisk społecznych i ich precyzyjny opis wydają się być jednak jednymi z ostatnich rzeczy, jakie interesują zawodowych rewolucjonistów koncentrujących się głównie na przepoczwarzaniu mentalności Polaków.

Niestety w tryby absurdu dały się wciągnąć instytucje, które ze swojej natury powołane są do wierności prawdzie i opieraniu się o rozumową refleksję. Jak bowiem informuje KPH, aż 40 uczelni i stowarzyszeń naukowych postanowiło zabrać głos w sprawie i opowiedzieć się po stronie politycznego ruchu, który na swoje sztandary wziął nieuporządkowaną ludzką seksualność. Oczywiście lewicująca grupa swoje doniesienia obudowuje politycznie poprawną narracją i z radością przyjmuje stanowisko zasłużonych polskich instytucji. Na stronie „tęczowej” organizacji znajduje się nawet pełna lista instytucji, które – jak czytamy w serwisie kph.org.pl – wydały „oświadczenia, w których stanowczo sprzeciwiły się mowie nienawiści skierowanej wobec osób LGBT”. W zacytowanych stanowiskach pojawia się np. absurdalny zarzut o dehumanizowaniu ludzi „identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe” (Polska Akademia Nauka) czy o „pogardzie” (Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). KPH cytuje ponadto fragment listu, jaki do prezydenta Andrzeja Dudy skierowała „grupa naukowców i naukowczyń”. Przeczytać w nim możemy m.in., że „postawa i wystąpienia obecnego Prezydenta RP stworzyły klimat przyzwolenia dla eskalacji agresji wobec środowisk LGBT”. Homoseksualna organizacja poinformowała ponadto, że Katolicki Uniwersytet Lubelski „odciął się od homofobicznych i nienawistnych słów swojego pracownika Przemysława Czarnka”, a „Rektor KUL skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego”.

Poniżej prezentujemy skompletowaną przez KPH listę uczelni wyższych i stowarzyszeń naukowych zabierających głos w sporze na temat ideologii LGBT i opowiadający się po stronie narracji prezentowanej przez ruch politycznego homoseksualizmu:

 • Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Polska Akademia Nauk (w tym Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 • Uniwersytet Jagielloński (w tym Kolegium Rektorsko-Dziekańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Psychologii UJ, Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim, Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UJ)
 • Uniwersytet Warszawski (w tym Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański (w tym Wydział Filologiczny)
 • Uniwersytet Wrocławski (w tym Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w tym Doktorantki i Doktoranci Wydziału Anglistyki Uniwersytetu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Instytut Antropologii i Etnologii)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (w tym Wydział Wzornictwa ASP Warszawa)
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • Samorząd Uniwersytetu SWPS Katowice
 • Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie
 • Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku
 • Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Polskie Towarzystwo Etyczne
 • Zarząd Stowarzyszenia Unia Literacka
 • Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Mimo że lista zawiera kilka uznanych w kraju uczelni i instytucji, błędnym byłoby twierdzić, że cały świat akademicki w Polsce popiera postulaty aktywistów LGBT. Sprzeciw wobec postawy uczelni wyraziła bowiem grupa organizacji studenckich i młodzieżowych.

„W imieniu naszych Organizacji pragniemy stanowczo sprzeciwić się tendencjom, jakie w ostatnim czasie obserwować możemy w polskim środowisku akademickim. Przywiązani do etosu Uniwersytetu, należącego do największych osiągnięć cywilizacji łacińskiej, stajemy w obronie naszych uczelni jako miejsc poszukiwania Prawdy i uprawiania nauki. Wszelkie próby ideologizacji Uniwersytetów zgodnie z obowiązującymi standardami tzw. poprawności politycznej są sprzeczne z samą istotą Uniwersytetu” – czytamy w oświadczeniu kilkunastu organizacji.

„Nie możemy milczeć, gdy władze najstarszych polskich uczelni, z Uniwersytetem Jagiellońskim na czele oraz przedstawiciele licznych Wydziałów i Samorządów Studenckich forsują jako obowiązujące idee i postulaty spod znaku LGBT. Cywilizacja łacińska, do której przynależymy my i nasze Uniwersytety, nie wykształciła innej niż katolicka etyki. Odwołując się do niezmiennych norm prawa naturalnego oraz nauczania Kościoła pragniemy przypomnieć, że nie wolno czynić z grzechu i słabości ludzkiej powodów do dumy i dokonywać ich afirmacji. Naszych bliźnich mamy obowiązek kochać, jednak grzech i obiektywne nieuporządkowanie moralne należy piętnować i w żadnym wypadku nie można pozwolić, aby wysoce deprawujące i sprzeczne z etyką naszej cywilizacji idee były narzucane w murach naszych Uniwersytetów. Jako studenci i pracownicy akademiccy mamy obowiązek zdobywać i przekazywać wiedzę, zachowując przy tym wierność Prawdzie i prawu naturalnemu. W przeciwnym razie nasze działania będą ułudą, budowaniem konstruktów oderwanych od racjonalnych ontologicznych podstaw” – piszą sygnatariusze Oświadczenia środowisk akademickich.

„Dumni ze wspaniałej przeszłości naszych Uniwersytetów, pragniemy przypomnieć słowa Papieża Leona XIII skierowane do Polaków na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na swą uniwersalność nie straciły one nic na swej aktualności i powinny także dziś być wezwaniem dla całej polskiej społeczności akademickiej: Aby Uniwersytet Krakowski, owa starożytna i głośna siedziba nauk, baczył na swoją nieskażoność i zacność, bardzo sobie tego życzymy, jak niemniej, ażeby szedł o lepsze z owymi Akademiami (…). Naszym pragnieniem jest, aby nasze Uniwersytety realizowały swoją misję, która polega właśnie na rywalizacji o lepsze z innymi uczelniami na świecie w uprawianiu nauki i kształceniu ludzi prawych. Bowiem tylko wtedy idea Uniwersytetu będzie zgodna ze swymi założeniami i tradycjami naszych poprzedników – Pawła Włodkowica, św. Jana Kantego, Mikołaja Kopernika, św. Józefa Sebastiana Pelczara i wielu wybitnych polskich uczonych” – kończą tekst przedstawiciele środowisk akademickich.

Pod listem podpisały się:

 • Polska Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis
 • Polska Korporacja Akademicka Aquilonia
 • Towarzystwo Studentów Polskich
 • Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum KUL
 • Akademickie Koło Tradycji Katolickiej UŚ
 • Akademicki Klub Tradycji Katolickiej PAX
 • Polska Korporacja Akademicka Baltia
 • Polska Korporacja Akademicka Ventusia
 • Młodzież Wszechpolska Okręg Małopolski
 • Młodzież Wszechpolska Okręg Lubelski
 • Polska Korporacja Akademicka ZAG Wisła
 • Stowarzyszenie Trzecia Droga
 • Polska Korporacja Akademicka Kujawja
 • Koło Naukowe Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris WPiA UO
 • Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA UŚ
 • Polska Korporacja Akademicka Magna Polonia
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • Fundacja Źycie i Rodzina
 • Koło Myśli Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego
 • Polska Korporacja Akademicka Silesia Superior
 • Polska Korporacja Akdemicka Cresovia Leopoliensis

Z treścią owego Oświadczenia środowisk akademickich w pełni zgadza się także autor niniejszego tekstu, prywatnie absolwent „starożytnej i głośnej siedziby nauk”.

Źródła: kph.org.pl / Oświadczenie środowisk akademickich (materiały prasowe)

Michał Wałach

Polecamy również najnowszy film PCh24 pt. Ich prawdziwe cele, który po kilku dniach od premiery w serwisie YouTube został z niego usunięty. Dokument opowiada o ruchu LGBT.

 


 

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Potem jest tak że wielu ludzi z wyższym wykształceniem głosuje na totalną opozycję. Jeśli za swoich mistrzów maja ludzi którzy często zajmują znaczące miejsca nie tylko na uczelniach ale i w lozach masonskich. Europa zachodnia niewątpliwie w tym bryluje. Szatanizm forsowany z góry może się nazywać inaczej w postaci różnych idei owocuje w wyborach i daje odpowiedź na to czemu wyborcy temu ulegają. Ponieważ jest to bardzo trudny do wyzbycia się problem.
sv

Czemu tu się dziwić. Trzeba to cały czas w kółko powtarzać by wbić to Polakom do głowy. Obecna tak zwana III RP to kontynuacja PRL. PRL to państwo stworzone po 1944 roku przez Józefa Stalina i Związek Sowiecki. Wszystkie instytucje, wymiar sprawiedliwości, system edukacji, uczelnie itd. w Polsce są stworzone po 1944 roku. Od tamtego czasu czerwone klany klonują się i tylko zmieniają maski. Nikt nie przeorał ani nie stworzył nowych uczelni od zera po 1989 roku. Samo danie dodatkowo nowych ludzi do skostniałych instytucji tego nie zmieni. Uczelnie zarażone czerwoną zarazą tylko zmieniają maski. Obecnie zmieniają na gejowskie kolorowe paski, bo tęcza to to nie jest. W tym systemie edukacji, jeśli ujawni się normalny Profesor może być po prostu zaatakowany za mówienie prawdy. Tacy Profesorowie to złoto wiec ich szanujmy i ich wspierajmy.
Jimmi

Dla mnie jest to żenująca próba zyskania kilku punktów w światowych rankingach, w sytuacji gdy te uczelnie nie są w stanie wyróżnić się poprzez swoje osiągnięcia naukowe
Kolo

Obecnie nastąpił upadek demokracji w krajach „wolnego świata”. W świecie euroatlantyckim obecnie nie rządzą władze wybrane w demokratyczny sposób przez „ciemny lud” tylko rządzą grupy samozwańczych „sprytnych zdegenerowanych ciemniaków” nazywanych często sądami najwyższymi. O najważniejszych sprawach dla narodów i społeczeństw nie decydują wyborcy tylko wyroki sądowe np. tzw. małżeństwa jednopłciowe, adopcje dzieci przez zboczeńców itd.itp. Społeczeństwo wybiera prezydenta, parlament którzy np. są przeciwko przyjmowaniu imigrantów a sądy wydają wyroki przeciwne. I za te wyroki decyzje sądy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
Czesław

Góra idzie swoją drogą donikąd. Nawet Akademia Noblowska co stoi ponad tym przyznając nagrody w różnych dziedzinach wyraźnie sprzyja,,antykolonialistom”co nie ma wiele wspólnego z nauką czy innymi dziedzinami.
sl

Ciekawe, że w spisie poparcia lgbt.. są sami humaniści itp. uczelnie, szkoda, że również akademia medyczna. Na uczelniach technicznych trzeba niestety sie uczyć i zdobywać konkretną wiedzę a nie genderowe dyrdymały. Strach się bać gdyby genderowcy projektowali np. mosty czy domy.
Kika

Rektor KUL przeciw posłowi Czarnkowi z PISu wniosek dyscyplinarny za krytykę LGBT… W niedziele znowu będą zbierać w Kościele datki na KUL???
Darius

 


 

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-07-01) | https://www.pch24.pl/grupa-uczelni-wyzszych-po-stronie-ruchu-lgbt--organizacje-studenckie--to-ideologizacja-uniwersytetow,76951,i.html

Skip to content