Prof. Dudek: Polska jest niezwykle mocno uzależniona od Stanów Zjednoczonych

Historyk i politolog Antoni Dudek ocenił w wywiadzie prasowym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest najbardziej uległym wobec USA rządem w historii III RP.

Udzielając wywiadu portalowi gaztaprawna.pl prof. Dudek podkreślił, że w czasie upadku systemu socjalistycznego władze Polski bardzo szybko zreorientowały się z uzależnienia od Związku Radzieckiego na zależność od USA. „Przez cały okres do 1989 r. – czego właściwie nikt nie ukrywał – byliśmy bardzo zależni od Kremla, no ale nawet wtedy zachowywano pozory” – stwierdził historyk – „Na przełomie 1989 r. i 1990 o czym szerzej piszę w mojej ostatniej książce o pierwszych rządach solidarnościowych nastąpiła szybka reorientacja”. Jej przykłady to wywiezienie przez polskich agentów funkcjonariuszy CIA z Iraku Saddama Husajna czy operacja przerzucania Żydów z ZSRR do Izraela (operacja „Most”).

Jednak zakres tej współpracy by znacznie szerszy i głębszy – „Jeszcze w 1990 r. wysyłano pokaźną grupę ludzi z różnych sfer aparatu państwowego na szkolenia do Stanów Zjednoczonych. To dotyczyło ludzi z dyplomacji, służb specjalnych, sektora gospodarczego, wreszcie z wojska. I tu się zaczynają obszary bardzo wrażliwe, o których nikt szerzej opowiadać nie będzie. To są sprawy wciąż objęte tajemnicą”. Jak ocenił badacz dziejów PRL i III RP –  „Wszystkie kolejne ekipy, czy to postsolidarnościowe czy postkomunistyczne były bardzo mocno przywiązane do tego co powiedzą Amerykanie”.

Mówiąc o zgodzie władz Polski na ustanowienie w naszym kraju przez CIA tajnego ośrodka tortur prof. Dudek ocenił, że „Zostaliśmy wtedy sprowadzeni do roli republiki bananowej. Amerykanie nie chcieli mieć tych więźniów na własnym terytorium, by nie musieć przestrzegać praw człowieka na podstawie amerykańskiego prawa, więc wybrali sobie takie kraje takie jak Polska, Litwa czy Rumunia, które bardzo o względy Waszyngtonu zabiegały. No i niestety wystąpiliśmy w roli hotelu na godziny, tylko nie dla prostytutek, ale dla terrorystów i ich oprawców. Warto zauważyć, że nastąpiło to już w czasie, gdy byliśmy w NATO, nie musieliśmy już zatem aż tak mocno zabiegać o poparcie USA”. Także kształt tak zwanej „terapii szokowej” Balcerowicza został wypracowany głównie przez Amerykanów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Odpowiadając na pytanie o działalność obecnej ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, Dudek uznał, że „popełniała takie niezręczności, że nie powinno jej już być w Warszawie. A nikt się nawet nie ośmielił tego zasugerować. Prowadzi nas to do konkluzji, że Polska jest niezwykle mocno uzależniona od Stanów Zjednoczonych”. Mówiąc o obecnej ekipie rządzącej Polską badacz uznał, iż „Rząd PiS badacz uznał za PiS bije rekordy! Bardziej proamerykańskiej ekipy wobec Waszyngtonu jeszcze nie było”. Wspominając ekspresową zmianę ustawy o IPN pod naciskiem USA i Izraela, prof. Dudek ocenił, że „mieliśmy wręcz manifestację uległości wobec Amerykanów”.

gazetaprawna.pl/kresy.pl

Za: Kresy.pl (18 czerwca 2020)

 


 

Amerykanie przyznają oficjalnie. Trwają rozmowy z rządem PiS w sprawie roszczeń żydowskich

Amerykański raport na temat wolności religijnej na świecie, w sekcji poświęconej Polsce, przyznaje że temat roszczeń żydowskich jest i trwają na jego temat rozmowy z rządem Polskim.

Stany Zjednoczone opublikowały raport na temat wolności religijnej na całym świecie. Co ciekawe odnosi się on głównie do jednej religii, a już we wstępie opracowanie uwzględnia m.in. kwestię restytucji mienia żydowskiego.

Roszczenia żydowskie

Ambasador USA, inni pracownicy ambasady i dyplomaci omówili z rządem kwestię restytucji mienia żydowskiego i przeciwdziałania antysemityzmowi – czytamy w sekcji poświęconej Polsce.

Następnie wprost przyznano, że w lutym (2019 roku – red.) Sekretarz Stanu USA wezwał rząd do podjęcia działania i przygotowania kompleksowych przepisów dotyczących restytucji mienia żydowskiego utraconego podczas Holocaustu.

Kolejnym opisanym krokiem na drodze do ściągnięcia z Polski bezpodstawnych roszczeń żydowskich było wysłanie specjalnego urzędnika do monitorowania i walki z przestępstwami antysemickimi, który podjął współpracę z rządem oraz liderami organizacji żydowskich.

Jak podano ambasador, a także inni pracownicy ambasady spotkali się z „przedstawicielami różnych grup, w tym grup żydowskich”, aby omówić restytucję mienia i inne kwestie, takie jak „problem antysemityzmu” oraz edukacja na temat Holocaustu.

Naciski na Polskę

W raporcie za rok 2019 przypomniano wiele nacisków, które wywierane są na Polski rząd w sprawie restytucji mienia żydowskiego. Tych było co nie miara.

W maju 2019 roku żydowska loża B’nai B’rith wezwała rząd do podjęcia działań i oświadczyła, iż jest przerażona brakiem odpowiedniego ustawodawstwa.

W czerwcu Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego upomniała Polskę za to, że ta jako jedyny kraj w Unii Europejskiej, a także jedyny sygnatariusz deklaracji Terezińskiej nie przygotowała odpowiedniego ustawodawstwa w tej kwestii.

Potwierdzono także spotkanie i rozmowy na temat restytucji mienia żydowskiego w Krakowie pomiędzy Ambasadorem USA, pracownikami ambasady, a także konsulatu ze stroną Polską, reprezentowaną przez przedstawicieli rządu i Prezydenta.

Ustawa 447

„Ustawa 447” (S.447 – Justice for Uncompensated Survivors Today/JUST Act – „sprawiedliwość dla ofiar, którym nie zadość uczyniono”) to amerykańska ustawa, która dotyczy restytucji mienia ofiar Holocaustu. W maju 2018 roku została podpisana przez prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jest konsekwencją Deklaracji Terezińskiej, sygnowanej przez 46 państw, w tym Polskę, w czerwcu 2009 roku.

Z ustawy wynikają dwie konsekwencje:

1. zobowiązanie Departamentu Stanu USA do złożenia sprawozdania na temat sytuacji zwrotu mienia pożydowskiego,
2. ustawa jest podstawą prawną do tego, żeby USA poprzez swoje kanały dyplomatyczne wspierały odzyskiwanie pożydowskich majątków bezspadkowych. Stany Zjednoczone mają wspomagać międzynarodowe organizacje wspierające ofiary Holocaustu.

Co nam grozi?

Po pierwsze, ustawa budzi polski sprzeciw, ponieważ jest niezgodna z polskim i międzynarodowym prawem. Według tych ogólnie przyjętych regulacji mienie bezspadkowe, czyli takie, do którego nie ma spadkobierców, przechodzi na Skarb Państwa danego kraju, natomiast organizacje żydowskie roszczą sobie pretensje na podstawie prawa krwi.

Po drugie, nie ma powodu, dla którego Polacy mieliby komukolwiek wypłacać jakiekolwiek sumy – nasz naród podczas II wojny światowej poniósł największe straty osobowe. To sprawcy, a nie ofiary, są zobowiązani do wypłacenia odszkodowań.

Po trzecie, kwoty roszczeń organizacji żydowskich sięgają nawet 300 miliardów dolarów – to trzykrotność rocznego budżetu Polski! Wypłacenie takiej sumy oznaczałoby kompletne bankructwo i upadek gospodarczy naszego kraju lub przejęcie polskiego mienia przez organizacje żydowskie.

Za: Najwyższy Czas! (

 


 

Skip to content