Aktualizacja strony została wstrzymana

Ojciec Święty pobłogosławił Radio Maryja i dzieła przy nim wyrosłe

-Mądrością i cnotą jest nieprzywiązywanie się do dóbr tego świata, gdyż wszystko mija i wszystko może się nagle skończyć – mówił wczoraj w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański” Benedykt XVI. Wśród przybyłych do Castel Gandolfo na cotygodniowe spotkanie z Papieżem Polaków byli ojcowie redemptoryści. Po modlitwie „Anioł Pański” Ojciec Święty przyjął na audiencji ojców: przełożonego polskich redemptorystów ojca prowincjała Zdzisława Klafkę, o. Tadeusza Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia Maryja, oraz o. Adama Owczarskiego, dyrektora Instytutu Historycznego w Domu Generalnym w Rzymie. Poproszony o to Benedykt XVI udzielił swojego błogosławieństwa Radiu Maryja i wszystkim dziełom, które przy nim powstały.W swoim rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” Papież – nawiązując do wczorajszej Liturgii Słowa – zachęcił do zastanowienia się nad naszym stosunkiem do dóbr materialnych. Podkreślił, że wszelkie bogactwo, choć samo w sobie jest dobre, nie może być uważane za dobro absolutne. Nie zapewnia bowiem zbawienia, a nawet może mu poważnie zaszkodzić. Jak podkreślił Ojciec Święty, właśnie przed tym niebezpieczeństwem Jezus przestrzega tych, którzy pragną być Jego uczniami.
– Mądrością i cnotą jest nieprzywiązywanie się do dóbr tego świata, gdyż wszystko mija i wszystko może się nagle skończyć. Prawdziwy skarb, którego powinniśmy nieustannie poszukiwać, znajduje się tam, gdzie zasiada Chrystus po prawicy Ojca – nauczał Biskup Rzymu.
Benedykt XVI przypomniał, że dzisiaj przypada w Kościele święto Przemienia Pańskiego, a ten dzień jest związany również ze Sługą Bożym Pawłem VI, który właśnie w Castel Gandolfo 6 sierpnia 1978 r. ukończył swoją misję i został wezwany do domu Ojca niebieskiego. – Niech jego wspomnienie zachęca nas do wiernej służby Panu i Kościołowi, jak on czynił to w niełatwych latach ubiegłego wieku – powiedział Papież. Benedykt XVI nawiązał także do przypadającego wczoraj liturgicznego wspomnienia poświęcenia rzymskiej Bazyliki Matki Bożej Większej, która była pierwszą bazyliką na Zachodzie zbudowaną dla uczczenia Boskiego macierzyństwa Dziewicy Maryi. W 431 r. taki dogmat wyraził i ogłosił ekumeniczny sobór w Efezie. – Maryja Dziewica, która bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenie uczestniczy w tajemnicy Chrystusa, niechaj wspomaga nas w naszej drodze wiary, abyśmy używając naszych sił, czynili ziemię poddaną i nie poddawali się chciwości i egoizmowi, lecz zawsze szukali tego, co ma większą wartość u Boga – powiedział Papież.
Po wspólnej modlitwie Ojciec Święty wspomniał także postać patriarchy prawosławnego Kościoła Rumunii Teoktysta, który zmarł kilka dni temu. – Pragnę wspomnieć z szacunkiem i miłością tę szlachetną postać pasterza, który umiłował swój Kościół i przyczynił się do polepszenia relacji między katolikami i prawosławnymi – podkreślił Papież. Dodał, że patriarcha zawsze dodawał odwagi Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym jako całością. – „Niechaj pamięć o nim będzie wieczna” – tak liturgia prawosławna żegna tych, którzy zasnęli w Panu. Powtarzamy tę inwokację, prosząc Boga, aby przyjął tego naszego brata do swego królestwa nieskończonej światłości i dał odpoczywanie oraz pokój obiecane wiernym sługom Ewangelii – dodał Ojciec Święty.
Następnie Papież jak co tydzień zwrócił się do przybyłych na audiencję pielgrzymów w ich ojczystych językach. Życzył wszystkim dobrego odpoczynku i owocnego przeżywania wakacji. Benedykt XVI zwrócił się także do Polaków. – Pozdrawiam wszystkich Polaków. Ewangelia dzisiejszej niedzieli zachęca do zabiegania bardziej o dobra duchowe niż materialne. Niech czas wakacyjnego oderwania od codziennych trosk służy ubogacaniu umysłów i serc darami łaski Bożej. Niech Bóg wam błogosławi! – powiedział po polsku.
Po modlitwie „Anioł Pański” Ojciec Święty przyjął ojców redemptorystów. W rozmowie uczestniczyli: przełożony polskich redemptorystów o. prowincjał Zdzisław Klafka, założyciel i dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk oraz o. Adam Owczarski, dyrektor Instytutu Historycznego w Domu Generalnym w Rzymie. Następnie Benedykt XVI na prośbę ojców redemptorystów udzielił swojego błogosławieństwa wszystkim dziełom, które wyrosły przy Radiu Maryja.


MMP

 

Skip to content