Główny brytyjski inspektor do spraw edukacji: żydowska szkoła stosuje cenzurę

Aktualizacja: 2020-05-1 1:33 pm

Główny brytyjski inspektor urzędu do spraw edukacji oskarżył żydowską ultraortodoksyjnę szkołę dla dziewcząt, Yesodey Hatorah Girls’ School w Londynie o stosowanie cenzury w programie i materiałach szkolnych.

Inspektor Amanda Spielman zarządzająca od 2017 roku królewskim urzędem Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills), w raporcie przestawionym brytyjskiemu parlamentowi House of Commons, oskarżyła władze szkoły o pomijanie w programie nauczania całych okresów i wydarzeń historycznych. Szkoła nie uczy żydowskich dziewcząt, np. o panowaniu Tudorów, ponieważ król Henryk VIII miał wiele żon, wycina z podręczników niechciane epizody z życiorysu Elżbiety I, a nawet skleja ze sobą kartki w książkach (sic! “gluing textbook pages together“), na których ilustracje pokazują historyczne postaci, mężczyzn i kobiety stojące obok siebie. Raport inspektoriatu stwierdza również, że ocenzurowano słynne powieści Artura Conon Doyle’a o przygodach Sherlocka Holmesa oraz zarzuca, że dziewczęta nie mogą odwiedzić wystaw w Tate Modern Art Gallery, ponieważ wystawiają one “niedozwolone” obrazy Pablo Picasso i Henri Matisse.

Pismo DailyMail próbował skontaktować się z dyrekcją żydowskiej szkoły, jednak bez rezultatu.

 

Warto zaznaczyć, że edukacja ortodoksyjnych Żydów w Yeshiwach na całym świecie, skupia się jedynie na tym co dotyczy świata żydowskiego i wpaja im nienawiść, pogardę oraz uprzedzenie do świata goyim.  Jednocześnie, od dziecka w domach i na każdym etapie nauczania w szkołach zaszczepia się wyższość Żydów nad nie-żydami. Ogniskuje się to szczególnie w codziennych modlitwach bogobojnych żydów oraz w hymnach i modlitwach wznoszonych w największe święta. Jak pisze żydowski historyk Israel Jacob Yuval  w książce “Two Nations in Your Womb. Perceptions of Jews and Christians in Late Antiquity and the Middle Ages“, żydzi modlą się o to, aby Bóg zabijał bez litości chrześcijan. Według Yuvala, Bóg ma ich „połknąć, rozłupać, wykrwawić, zmiażdżyć, uderzyć, przekląć, odrzucić, zniszczyć, zabić, roztrzaskać, podeptać, opuścić, spiec”.*

* Spisane przez prof. Jacka Bartyzela, przytoczone m.in. tutaj

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie MainOnline (05.01.2020)
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=113926 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]