Premierze, otwórz kościoły! PODPISZ PROTEST w sprawie ograniczania życia religijnego Polaków

Aktualizacja: 2020-04-29 11:32 am

Bezterminowe i arbitralne limity dotyczące ilości wiernych w świątyniach godzą w konstytucyjne prawa Polaków. Dołącz do protestu i przekaż na ręce premiera Mateusza Morawieckiego swój wyraz sprzeciwu wobec ograniczania wolności religijnej w Polsce pod pretekstem zwalczania pandemii COVID 19. 

Jak czytamy w petycji My chcemy Boga!, którą można podpisać TUTAJ, bezterminowe i arbitralne limity dotyczące ilości wiernych w świątyniach są działaniem sprzecznym z zasadą wolności religii, którą gwarantuje nam Konstytucja (art. 53. ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

„Ponadto, uważam, że rażąco wykraczają one poza zakres działań niezbędnych do podjęcia w ramach ochrony zdrowia i życia obywateli. Nawet stan nadzwyczajny, którego Pana rząd dotąd nie wprowadził, przewiduje określenie terminu zakończenia restrykcji” – czytamy w piśmie.

W liście do premiera sygnatariusze wyrażają swój brak zrozumienia dla pominięcia otwarcia świątyń w ogłaszanych przez Pana gabinet kolejnych etapach znoszenia restrykcji. „Zgadzam się z wątpliwością arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który niedawno powiedział, że nie wyobraża sobie, by nowa normalność miała oznaczać „trwałe, liczone w latach odizolowanie większości społeczeństwa od możliwości osobistego uczestnictwa we Mszy Świętej i w innych obrzędach religijnych”.

Twój podpis pod protestem, to głos wspierający żądanie „niezwłocznego zniesienia drakońskich restrykcji, które pod pozorem ochrony zdrowia niszczą życie społeczne i religijne w naszym kraju”.

Jak argumentują inicjatorzy akcji, utrzymywanie ostrych ograniczeń nałożonych na miejsca kultu religijnego nie znajdują logicznych podstaw – chodzi to nie tylko o znikomy poziom zagrożenia, ale też etap walki z pandemią i obserwowane odmrażanie gospodarki. W tych planach pominięto kościoły, do których wierni wpuszczani są wedle surowego przelicznika – 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

„Radykalny limit liczby wiernych w kościołach i obowiązkowe maseczki, nawet w trakcie Mszy św., to obecnie już tylko preteksty do ograniczania wolności religijnej. Jeśli mamy otwarte parki, muzea i galerie handlowe, jeśli rząd odmraża gospodarkę i przywraca sporty drużynowe, a nie robi NIC w sprawie swobód religijnych – to znak, że czas upomnieć się o podstawowe prawa nas – wiernych” – argumentują inicjatorzy akcji, zachęcając do dołączenia do protestu.

Jeśli uważasz, że dostęp do kościołów powinien być szerszy – nie zwlekaj – podpisz petycję do premiera Mateusza Morawieckiego o natychmiastowe zniesienie restrykcji wobec wszystkich osób pragnących swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach.

MA

Kliknij i podpisz petycję My chcemy Boga!

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-04-29)

 


 

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=113879 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]