Ks. Józef Tischner to Kontakt Operacyjny Departamentu IV MSW

Ksiądz Tischner został zarejestrowany przez Departament IV MSW, który zajmował się walką z Kościołem, jako Kontakt Operacyjny. Do rejestracji doszło w 1983 roku. W 1988 roku ks. Tischner został konsultantem, zaś wyrejestrowanie nastąpiło w 1990 roku – poinformował dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Informacja o rejestracji pochodzi z książki wydanej prze Instytut Pamięci Narodowej pt. „Kryptonim Klan. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ Solidarność w Gdańsku”. Przedstawione dokumenty dotyczą I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności”.

Dr hab. Cenckiewicz: W latach 1980-1983 był on rozpracowywany przez Wydział IV KW MO w Krakowie w ramach SOR o krypt. „Leo”. „27 lipca 1983 roku zarejestrowany pod nr. 81208 przez Departament IV MSW w kategorii kandydat, następnie KO. Od 13 października 1988 r. konsultant. Został wyrejestrowany 30 stycznia 1990 roku”.

Ks. Józef Tichner był filozofem, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 70. XX w. stał się znaną postacią w życiu intelektualnym Polski. W latach 80. związał się z ruchem Solidarności, w 1981 r. był kapelanem zjazdu Solidarności. Jego teksty publikowane w „Tygodniku Powszechnym” zostały wydane w 1981 roku jako „Etyka Solidarności”. Ks. Tischner był także członkiem rady programowej Unii Wolności. W 1999 roku otrzymał Order Orła Białego. Ks. Tischner zmarł 28 czerwca 2000 r. w wieku 69 lat.

[Źródło:] https://dorzeczy.pl/kraj/104740/Ks-Tischner-byl-zarejestrowany-jako-Kontakt-Operacyjny-Przykra-ta-rejestracja.html

Za: Strona prof. Mirosława Dakowskiego (21.04.2020)

 


 

Skip to content