Republikański senator, lekarz: Statystyki COVID-19 to manipulacja!

Dr Scott Jensen, republikański senator oraz lekarz z Minnesoty, powiedział, że otrzymał 7-stronicowy dokument instruujący go w kwestii wypełniania świadectw zgonu z diagnozą COVID-19 bez badania laboratoryjnego potwierdzającego, że pacjent rzeczywiście miał wirusa .

„W zeszły piątek otrzymałem 7-stronicowy dokument, który mówił iż nawet gdy mam 86-letniego pacjenta z zapaleniem płuc, ale nigdy nie badano go na COVID-19, oraz że pacjent ma np. syna który nie przejawiał żadnych objawów, ale później został zdiagnozowany iż choruje na COVID-19, wówczas właściwe byłoby zdiagnozowanie w akcie zgonu 86-latka, iż zmarł na COVID-19 ”- powiedział dr Scott Jensen.

Dr Jenson wyjaśnił, że nie jest to normalną procedurą.

Dr Jensen powiedział na przykład, że jeśli ten sam pacjent miał zapalenie płuc podczas sezonu grypowego i nie miał testu potwierdzającego, że również miał grypę, nigdy nie zdiagnozowałby grypy na świadectwie zgonu.

Jak poinformował TGP w weekend, liczba Amerykanów, którzy umarli z powodu koronawirusa, oparta jest na systemie kodowania CDC, który „spowoduje, że COVID-19 częściej będzie przyczyną podstawową”.

Dr Birx potwierdził to we wtorek podczas odprawy grupy zadaniowej COVID-19. Ustanowiono nowy kod ICD, aby śledzić przypadki śmierci koronawirusa. Kod U07.1 zostanie wykorzystany do opisania śmierci w wyniku zakażenia koronawirusem.

Istnieje jednak inny kod wtórny, U07.2, „do diagnostyki klinicznej lub epidemiologicznej COVID-19, w którym potwierdzenie laboratoryjne jest niejednoznaczne lub niedostępne”, Wytyczne CDC mówią: „Przyczyna leży w zależności od tego, kiedy i gdzie zgłaszane są przypadki zgonu. Oczekuje się jednak, że zasady kodowania i wyboru podstawowej przyczyny śmierci spowodują, że COVID-19 będzie przyczyną podstawową jak najczęściej”.

Dr Birx we wtorek powiedział reporterowi podczas briefingu grupy zadaniowej Coronavirus: „Podjęliśmy bardzo liberalne podejście do śmiertelności” – „Czy możesz mówić o swoich obawach związanych z błędnym zgłaszaniem zgonów przez koronawirusa ze względu na testy lub standardy ich charakteryzowania?” zapytał reporter – „Jeśli ktoś umrze z COVID-19, liczymy to jako śmierć na COVID-19” – powiedział Birx. Istnieje jednak duża różnica między śmiercią z powodu wirusa, a śmiercią w „obecności” wirusa.

Poniżej odnośnik do dokumentu w PDF:

https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/vsrg/vsrg03-508.pdf

Plik do pobrania: vsrg03-508

The Gateway Pundit has a copy of the HHS letter sent out to doctors across the country on counting COVID-19 victims.

„…it is acceptable to report COVID-19 on a death certificate without this confirmation if the circumstances are compelling within a reasonable degree of certainty.”

(Gateway Pundit) – Dr. Scott Jensen, a Minnesota physician and Republican state senator said he received a 7-page document coaching him to fill out death certificates with a COVID-19 diagnosis without a lab test to confirm the patient actually had the virus.

„Last Friday I received a 7-page document that told me if I had an 86-year-old patient that had pneumonia but was never tested for COVID-19 but some time after she came down with pneumonia we learned that she had been exposed to her son who had no symptoms but later on was identified with COVID-19, then it would be appropriate to diagnose on the death certificate COVID-19,” Dr. Scott Jensen said.

Dr. Jensen explained that this is not a normal procedure.

Dr.. Jensen said for example if the same patient had pneumonia during flu season and he didn’t have a test confirming the patient also had influenza, he would never diagnose the patient with influenza on the death certificate.

As TGP reported over the weekend, the amount of Americans who are reported to have died from the Coronavirus is based on a CDC coding system that will „result in COVID-19 being the underlying cause more often than not.” Dr. Birx confirmed this on Tuesday during a COVID-19 task force briefing. A new ICD code was established to keep track of Coronavirus deaths. The U07.1 code will be used for death by Coronavirus infection. However, there’s another secondary code, U07.2, „for clinical or epidemiological diagnosis of COVID-19 where a laboratory confirmation is inconclusive or not available,” the CDC guidelines read.”The underlying cause depends upon what and where conditions are reported on the death certificate. However, the rules for coding and selection of the underlying cause of death are expected to result in COVID- 19 being the underlying cause more often than not,” the guidelines read. Dr. Birx on Tuesday told a reporter during a Coronavirus task force briefing, „We’ve taken a very liberal approach to mortality.” „Can you talk about your concerns about deaths being misreported by Coronavirus because of either testing or standards for how they are characterized?” the reporter asked Birx. „If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death,” Birx said. There is a big difference between dying with the virus and from the virus. Featured image credit: facebook.com/SenatorJensen

thegatewaypundit.com/2020/04/huge-mn-senator-dr-reveals-hhs-document-coaching-overcount-covid-19-cases-copy-document-video/

Za: Stowarzyszenie RKW (10 kwietnia 2020) | https://stowarzyszenierkw.org/polityka/dowod-ostateczny-na-to-ze-statystyki-covid-19-to-manipulacja-czy-ci-ludzie-pojda-za-to-do-wiezienia/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR2QAPXPG-yRmLGQip9H6IFkfJMY45WcARfWiqDyvJyKY5x9_fRXz3ByXX8 |Dowód ostateczny na to, że statystyki COVID-19 to manipulacja! Czy ci ludzie pójdÄ… za to do więzienia??? (oryginalny tekst + tłumaczenie)

Skip to content