Stany Zjednoczone: Większość stanów wprowadziła zakaz wychodzenia z domu

Większość stanów USA wprowadziła całodobowy zakaz wychodzenia z domu. Do chwili obecnej 29 stanów uchwaliło prawa nakazujące obywatelom pozostanie w domach.

Mieszkańcy mogą opuścić swe domy jedynie udając się do pracy w ramach specjalnych uprawnień, do sklepów, aptek oraz w razie nagłej konieczności. Większość tzw. niekoniecznych biznesów (non-essential) otrzymało w wielu stanach zakaz prowdzenia działalności. Policja może zatrzymywać samochody i kontrolować cel podróży.

Oznacza to, że co najmniej 248 milionów Amerykanów z 29 stanów i dodatkowo 79 powiatów oraz 14 miast podlegają godzinie policyjnej. Nie dostosowanie się do przepisów grozi karą sięgającą nawet 5 tysięcy dolarów lub/i karę aresztu.

Do listy stanów wprowadzających różnego rodzaje restrykcje, w tym obowiązkowe „stay at home”, należą:

Alabama – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy 210 tys. mieszkańców

Alaska – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy 292 tys. mieszkańców

California – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 39.6 miliona mieszkańców

Colorado – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 5.7 miliona mieszkańców

Connecticut – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 3.6 miliona mieszkańców

Delaware – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 973 tys. mieszkańców

Florida – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 9.5 miliona mieszkańców

Georgia – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 700 tys. mieszkańców

Hawaii – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 1.4 miliona mieszkańców

Idaho – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 1.8 miliona mieszkańców

Illinois – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy ok. 12.7 miliona mieszkańców

Indiana – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 6.7 miliona mieszkańców

Kansas – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 2.9 miliona mieszkańców

Kentucky – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 4.5 miliona mieszkańców

Louisiana – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 4.6 miliona mieszkańców

Maine – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 66 tys. mieszkańców

Maryland – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 6 milionów mieszkańców

Massachusetts – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 6.9 miliona mieszkańców

Michigan – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 10 milionów mieszkańców

Minnesota – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 5.6 miliona mieszkańców

Missisippi – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 25 tys. mieszkańców

Missouri – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 3.8 miliona. mieszkańców 

Montana – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 1.1 miliona mieszkańców

New Hampshire – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 1.4 miliona mieszkańców

New Jersey – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 8.9 miliona mieszkańców

New Mexico – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 2.1 miliona mieszkańców

New York – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 19.5 miliona mieszkańców

North Carolina – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 10.4 miliona mieszkańców

Ohio – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 11.7 miliona mieszkańców

Oklahoma – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 123 tys. mieszkańców

Oregon – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 4.2 miliona mieszkańców

Pennsylvania – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 9.6 miliona mieszkańców 

Puerto Rico – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 3.2 miliona mieszkańców

Rhode Island – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 1.1 miliona mieszkańców

South Carolina – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 136 tys. mieszkańców

Tennessee – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 81 tys. mieszkańców

Texas – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 22 milionów mieszkańców

Utah – zakaz nie obejmuje całego stanu – dotyczy ok. 626 tys. mieszkańców

Vermont – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 626 tys. mieszkańców

Virginia – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 8.5 miliona mieszkańców

Washington – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 7.5 miliona mieszkańców

West Virginia – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 1.8 miliona mieszkańców

Wisconsin – zakaz obejmuje cały stan – dotyczy 5.8 miliona mieszkańców

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów prasowych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content