Aktualizacja strony została wstrzymana

Francja: Szpitale nie pozwalają kapelanom towarzyszyć umierającym

We Francji kapelanów szpitali odgoniono od łóżek chorych i zesłano na „bezrobocie”. W wielu placówkach służby zdrowia nie mogą odwiedzać pacjentów z COVID-19, nawet gdy umierają. Wikariusz Generalny Diecezji Paryskiej poprosił władze o zezwolenie na odwiedziny pacjentów, którzy chcą wizyty księdza.

To kolejny aspekt dramatu umierania w czasach zarazy koronawirusa. Brak możliwości spowiedzi, przyjęcia sakramentu chorych i Komunii św. W końcu głos w tej sprawie zabrał ks. Benoist de Sinety, wikariusz generalny diecezji paryskiej.

Zwrócił uwagę, że do szpitali na oddziały ratunkowe, wpuszczane są w „chwalebnej trosce o informacje” ekipy telewizyjne. Tymczasem pozbawia się tych możliwości kapelanów, których obecność wśród umierających i chorych jest równie ważna.

Wikariusz apeluje do dyrekcji szpitali o poszanowanie podstawowego prawa do odpowiedniego traktowania człowieka do końca jego życia. Kapelani powinni mieć możliwość udzielania duchowego wsparcia umierającym, którzy sobie tego życzą.

Zakaz jest formą porzucenia tych ludzi. Ks. de Sinety zwraca też uwagę na potrzebę wsparcia duchowego wierzących lekarzy, stażystów, pielęgniarek i personelu medycznego dla „wspólnego dobra”. Przypomina też, że kapelani nie byli odpędzani łóżek chorych nawet w czasach groźniejszych epidemii, które miały miejsce w historii Francji.

To dość wstydliwy i mało znany aspekt redukowania roli księży i Kościoła katolickiego w życiu publicznym pod płaszczykiem przepisów sanitarnych.

Źródło: Le Figaro

Za: Najwyższy Czas! (30/03/2020) | https://nczas.com/2020/03/30/szpitale-nie-pozwalaja-kapelanom-towarzyszyc-umierajacym/ |Szpitale nie pozwalajÄ… kapelanom towarzyszyć umierajÄ…cym

Skip to content