Zachęcanie do przyjmowania Komunii do ust herezją? Tygodnik Powszechny atakuje biskupa

Aktualizacja: 2020-03-15 4:12 pm

Tygodnik Powszechny oskarżył abp. Andrzeja Dzięgę o narażanie życia ludzkiego i herezję, ponieważ w liście pasterskim zachęcił – jeśli ktoś może – do przyjmowania Komunii do ust i na kolanach. „Biskup szczecińsko-kamieński rozwija w swoim liście teologię, która bliższa jest starożytnym herezjom niż katolickiej ortodoksji” – piszą.

Autor artykułu wprawdzie przyznaje, że biskup wprowadził zarządzenie uczestnictwa nie więcej niż 50 osób podczas Mszy Świętej, lecz „jego list jednak zawiera treści, które nie mają uzasadnienia teologicznego, a sugerują zachowania bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi w czasie rozszerzającej się pandemii”.

Chodzi o dwie kwestie. Pierwszą z nich jest zachęta do korzystania z wody święconej, której „boi się sam diabeł”. A druga dotyka przyjmowania Komunii Świętej do ust i na kolanach. „Nie lękaj się, Siostro i Bracie, jeśli tylko możesz, przyjmować Świętej Komunii na kolanach i do ust (…) Chrystus nie roznosi zarazków ani wirusów” – pisze w liście pasterskim hierarcha diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Zdaniem Tygodnika Powszechnego, arcybiskup nie tylko wprowadza wiernych w błąd, ale naraża ludzkie zdrowie i życie oraz głosi „teologię, która bliższa jest starożytnym herezjom niż katolickiej ortodoksji”. (Na marginesie, zdumiewające, że nagle TP stał się „obrońcą” tradycyjnego katolickiego nauczania).

TP, tłumacząc katolicką naukę dotyczącą wcielenia oraz natury boskiej i ludzkiej Jezusa przekonuje, że „gdyby koronawirus szalał na Bliskim Wschodzie w czasach Jezusa, On także mógłby się zarazić i zarażać innych”. Autor artykułu chyba zapomniał, że Chrystus mógł też zarazić się od trędowatych, jednak ani tak się nie stało, a wręcz przeciwnie – Jezus ich uzdrawiał. Tak jak uzdrawiał i innych, cierpiących na ówczesne choroby zakaźne. Nie sposób nie wspomnieć też sytuacji z burzą na jeziorze i słowach zdumionych uczniów: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” (Mk 4, 41)

Co więcej, TP przekonuje, że nieuznanie tego (że Chrystus mógłby się zarazić koronawirusem i zarażać) jest „w teologicznym kontekście bardzo bliskie niektórym wczesnochrześcijańskim herezjom: monofizytyzmu lub doketyzmu”.

„Katolicka nauka o Eucharystii uznaje zaś, że konsekrowane chleb i wino, choć stają się Ciałem i Krwią Pana, to w swojej fizycznej warstwie zachowują własności materii, z której są zrobione. W konsekwencji wirus może się na nich przenosić tak samo, jak na każdym innym kawałku chleba i w każdej innej kropli wina” – czytamy.

Warto zapytać, czy konsekrowane hostie, które w Sokółce i Legnicy zamieniły się w krwawiący kawałek mięśnia sercowego w stanie agonalnym też „zachowały właściwości materii, z której zostały zrobione”.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, stosujmy odpowiednie środki ostrożności, dbajmy o higienę i przestrzegajmy zasad sanitarnych. Ale jednocześnie nie zapominajmy kto jest Panem naszych serc, całego otaczającego nas świata, czasu i przestrzeni. Pamiętajmy kto może zakończyć epidemię tak szybko jak uciszył burzę na jeziorze. Módlmy się razem z uczniami „Panie przymnóż nam wiary!”.

Oto fragment listu księdza arcybiskupa, który tak wybiórczo potraktowali redaktorzy TP:

„Chrześcijanin nie może bowiem żyć bez Eucharystii. Chrześcijanin bez Eucharystii umiera. Eucharystia jest dla nas Źyciem i Zdrowiem. Pokarmem dla ciała i dla duszy. Lekarstwem na ziemi  a jednocześnie początkiem Niebiańskiej Uczty. Nie lękajcie się Chrystusa, prawdziwie Obecnego w konsekrowanej Hostii, czyli pod Postacią Chleba i pod każdą cząstką tej Postaci. To jest ten sam Chrystus, do Którego podeszła niewiasta cierpiąca na krwotok, mówiąca: bylebym się rąbka Jego szaty dotknęła, a będę zdrowa. Została uzdrowiona, bo to było dotknięcie JEGO szaty. To ten sam Chrystus, Który widząc żebraka, od urodzenia niewidomego, uczynił błoto i nałożył na jego oczy, a następnie polecił:  idź, obmyj się w sadzawce Siloe. A gdy ten się obmył – odzyskał wzrok. Nie dlatego odzyskał, że ktoś nałożył mu jakieś błoto na oczy, ale dlatego, że to Chrystusowa dłoń to błoto nałożyła. Chrystus uzdrawia wierzących nawet poprzez szatę naciskaną w tłumie, nawet przez błoto, gdy JEGO WOLĄ jest nakładane. Trzeba tylko uwierzyć całym sercem. Trzeba uznać, że to o NIEGO chodzi. Chrystus nie roznosi zarazków ani wirusów. Chrystus rozdaje Świętą czystość i Źycie, przywraca zdrowie”.

Warto nadmienić – ponieważ taki wydźwięk ma artykuł opublikowany na łamach TP – że arcybiskup nie zniechęca do przyjmowania Komunii na rękę. Wskazuje tylko jaka jest „właściwsza” i „bardziej godna” forma, a inny sposób jej udzielania możliwy jest – zgodnie z przepisami prawa kanonicznego -w wyjątkowych sytuacjach.

Źródło: Facebook.com / tygodnikpowszechny.pl

PR

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

czy Chrystus znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Właśnie mamy sposobność stanąć w prawdzie i sobie na to pytanie szczerze odpowiedzieć. Szczególne rekolekcje
sylwia

Dobry Boże, przecież ta kwestia była wyjaśniona już przez św. Tomasza z Akwinu i Kościół uznał ją za swoje oficjalne nauczanie. Podczas transsubstancjacji zmienia się ISTOTA staje się realnie obecny Chrystus, ale pozostają przypadłości. Jeśli zatem ktoś jest uczulony na gluten, będzie reagował na “przypadłości”, a nie na ISTOTĘ. Podobnie z wirusem. Wiara i rozum musi iść w parze, w przeciwnym razie pozostanie nam fideizm lub pelagianizm.
Boromeusz

w 2005 roku abp Gądecki zachęcał do brania komunii do rąk cyt” ?Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w 2005 roku zwracając się do swoich diecezjan wskazywał, że gest ten został przejęty z obrzędów wieczerzy paschalnej. ?Posłużył się nim Chrystus, gdy podczas Ostatniej Wieczerzy podał Apostołom swe eucharystyczne Ciało do rąk zob. Łk 22,19?.Posłużył się nim Ch? hm?
ale ale

No cóż wiadomo nie od dziś, że jest to “Obłudnik Powszechny” i dawno zszedł na heretyckie “psy”. Hołownia “katolik” z TVNu, cóż tu jeszcze dodać?
ot co

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-03-15)

 


 

asdf

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=112607 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]