Dlaczego ponownie finansować “integrowanie” Romów, jeśli przez 18 lat to się nie udało? Niewygodne pytania Grzegorza Brauna na posiedzeniu komisji

Aktualizacja: 2020-01-21 3:44 pm

„Gdzie się podziała mniejszość żydowska?” Niewygodne pytania Grzegorza Brauna na posiedzeniu komisji

Grzegorz Braun wziął udział w obradach sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Błażejowi Pobożemu, podsekretarzowi stanu, odpowiedzialnemu m.in. za koordynację prac Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zadał kilka niewygodnych pytań.

Jednym z zadań komisji jest przygotowanie i opracowanie założeń kolejnej edycji programu dla społeczności romskiej. Poboży poinformował, że 2020 rok jest ostatnim, w którym jest realizowany „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Dlatego MSWiA chce opracować i będzie dążyło do przyjęcia przez rząd nowego programu dla tej społeczności.

Chciałabym, aby szczególny nacisk ponownie został położony na edukację. Tam widzimy źródło wszystkich innych deficytów – mówił Poboży.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zapytał, ile to wszystko ma kosztować. – Jeśli chodzi o dotacje przedmiotowe i celowe – 16,5 mln zł, a jeśli chodzi o program romski – 10 mln – odpowiedział Poboży.

Program pomocy nie działa

A gdzie się podziała mniejszość żydowska? Czy to jest jakaś super mniejszość, wystawiona poza nawias zainteresowań tej komisji? Na jakiej podstawie wyodrębniamy z jednej strony mniejszość romską, a z drugiej wystawiamy poza nawias mniejszość żydowską? – dopytywał Braun.

Polityk odniósł się także do raportu przygotowanego przez ministra. Zacytował fragment, który wskazuje, że „w ocenie MSWiA wprowadzone od 2001 roku mechanizmy prawne, organizacyjne i finansowe, nie wpłynęły na odczuwalną poprawę statusu Romów”.

Więc skoro nie wpłynęły… minęło 18 lat, prawie dwie dekady. Teraz pytanie – jakie narzędzia myślowe komisja zamierza zastosować, żeby uzasadnić potrzebę robienia drugi raz tego samego, co już za pierwszym się nie udało? Czym ma się różnić nowy program od poprzedniego? – pytał Braun.

W tym momencie przewodnicząca komisji Wanda Nowicka z klubu Lewicy odebrała Braunowi głos. Tłumaczyła to „ograniczeniami czasowymi”…

Za: wolnosc24.pl (21 stycznia 2020) -- [Org. tytuł: « https://wolnosc24.pl/2020/01/21/gdzie-sie-podziala-mniejszosc-zydowska-niewygodne-pytania-grzegorza-brauna-na-posiedzeniu-komisji-video/ »] | „Gdzie się podziała mniejszośÄ‡ żydowska?” Niewygodne pytania Grzegorza Brauna na posiedzeniu komisji [VIDEO]
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=111747 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]