Dlaczego ponownie finansować „integrowanie” Romów, jeśli przez 18 lat to się nie udało? Niewygodne pytania Grzegorza Brauna na posiedzeniu komisji

„Gdzie się podziała mniejszość żydowska?” Niewygodne pytania Grzegorza Brauna na posiedzeniu komisji

Grzegorz Braun wziął udział w obradach sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Błażejowi Pobożemu, podsekretarzowi stanu, odpowiedzialnemu m.in. za koordynację prac Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zadał kilka niewygodnych pytań.

Jednym z zadań komisji jest przygotowanie i opracowanie założeń kolejnej edycji programu dla społeczności romskiej. Poboży poinformował, że 2020 rok jest ostatnim, w którym jest realizowany „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Dlatego MSWiA chce opracować i będzie dążyło do przyjęcia przez rząd nowego programu dla tej społeczności.

Chciałabym, aby szczególny nacisk ponownie został położony na edukację. Tam widzimy źródło wszystkich innych deficytów – mówił Poboży.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zapytał, ile to wszystko ma kosztować. – Jeśli chodzi o dotacje przedmiotowe i celowe – 16,5 mln zł, a jeśli chodzi o program romski – 10 mln – odpowiedział Poboży.

Program pomocy nie działa

A gdzie się podziała mniejszość żydowska? Czy to jest jakaś super mniejszość, wystawiona poza nawias zainteresowań tej komisji? Na jakiej podstawie wyodrębniamy z jednej strony mniejszość romską, a z drugiej wystawiamy poza nawias mniejszość żydowską? – dopytywał Braun.

Polityk odniósł się także do raportu przygotowanego przez ministra. Zacytował fragment, który wskazuje, że „w ocenie MSWiA wprowadzone od 2001 roku mechanizmy prawne, organizacyjne i finansowe, nie wpłynęły na odczuwalną poprawę statusu Romów”.

Więc skoro nie wpłynęły… minęło 18 lat, prawie dwie dekady. Teraz pytanie – jakie narzędzia myślowe komisja zamierza zastosować, żeby uzasadnić potrzebę robienia drugi raz tego samego, co już za pierwszym się nie udało? Czym ma się różnić nowy program od poprzedniego? – pytał Braun.

W tym momencie przewodnicząca komisji Wanda Nowicka z klubu Lewicy odebrała Braunowi głos. Tłumaczyła to „ograniczeniami czasowymi”…

Za: wolnosc24.pl (21 stycznia 2020) | https://wolnosc24.pl/2020/01/21/gdzie-sie-podziala-mniejszosc-zydowska-niewygodne-pytania-grzegorza-brauna-na-posiedzeniu-komisji-video/ | https://wolnosc24.pl/2020/01/21/gdzie-sie-podziala-mniejszosc-zydowska-niewygodne-pytania-grzegorza-brauna-na-posiedzeniu-komisji-video/ | „Gdzie się podziała mniejszośÄ‡ żydowska?” Niewygodne pytania Grzegorza Brauna na posiedzeniu komisji [VIDEO]

Skip to content