Spór o „antysemicki” wpis internetowy: BBC nie poddaje się presji środowisk żydowskich

Brytyjska stacja radiowo-telewizyjna BBC odmawia usunięcia ze swojej strony internetowej wpisu dokonanego przez jednego z czytelników mającego, jak określają środowiska żydowskie, być agresywną prowokacyjną antysemicką tyradą.

Wpis dokonany na stronie The Radio Five Live jest częścią publicznej dyskusji o programie telewizyjnym na temat antysemityzmu, wyświetlonego w zeszłym tygodniu przez kanał Channel Four stacji BBC.

Wpis, przytoczony przez agencję informacyjną pisma Jerusalem Post mówi m.in, że „Syjonizm jest rasistowską ideologią, w której żydzi posiadają wyższość wobec innych ras i religii. To jest zawarte w Talmudzie. Jest w nim prawo Baba Mezia, zezwalające żydom na kłamstwo, jeśli czynią to wobec nie-żydów. Wiele pro-żydowskich osób zwija się i kurczy na samą myśl przedostania się tych faktów, choć wiedzą że jest to prawda.”

Jak podaje Jerusalem Post, tego typu ataki antysemickie podpierają się „klasyczną antysemicką publikacją zatytułowaną The Talmud Unmasked, napisaną pod koniec XIX wieku przez księdza Justina Pranaitisa. […] Pranaitis został ujawniony przez żydowskich i chrześcijańskich naukowców jako szarlatan bez żadnej wiedzy o Talmudzie.”

Jednak zorganizowana akcja grup żydowskich żądających usunięcia jednego krótkiego wpisu dokonanego przez anonimowego internautę, świadczy bardziej o prawdziwej wartości książki księdza Justina Bonawentury Pranajtisa Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim, książki będącej jedną z najważniejszych opracowań ujawniających rasistowskie i antychrześcijańskie treści zawarte w Talmudzie.

Dotychczasowa odpowiedź BBC jest krótka i wskazuje na prawo do wolności wypowiedzi. Rzecznik BBC na pytanie Jerusalem Post powiedział, że: „Forum The Radio Five Live jest miejscem debaty, gdzie ludzie mogą wyrażać swoje opinie, z którymi niektórzy się mocno nie zgadzają. Zażalenie zostało przekazane moderatorom Forum internetowego, którzy po zapoznaniu się ze sprawą stwierdzili, że treść nie przesądziła o usunięciu wpisu ze strony. […]”

Mark Gardiner, szef organizacji o nazwie Community Security Trust – CST, „czuwającej nad bezpieczeństwem żydowskiej społeczności i monitorującej antysemickie przypadki w Wielkiej Brytanii”, powiedział, że: „W sposób oczywisty BBC nie rozpoznaje już tego czym jest antysemityzm. […] BBC jest organizacją publiczną, finansowaną przez brytyjskich podatników i musi stosować się do prawa, a my będziemy tego dochodzić.”


Ks. Justyn Bonawentura Pranajtis urodził się 27 lipca 1861 r. we wsi Ponienupie w powiecie Władysławowskim, ówczesnej guberni Suwalskiej. Nauki elementarne pobierał w Łukszach a następnie w Gryszkabudzie. Kształcił się w mariampolskim gimnazjum, w roku 1878 wstąpił do seminarium w Sejnach a od 1883 r. pobierał nauki w Akademii duchownej w Petersburgu. W trzy lata później został wyświęcony na kapłana. Po ukończeniu studiów otrzymał na macierzystej uczelni katedrę języka hebrajskiego. Był uważany za znakomitego hebraistę i najlepszego podówczas znawcę Talmudu. Ponadto był profesorem liturgiki i śpiewu kościelnego piastując jednocześnie godność prefekta tejże Akademii. W 1895 r. został w związku z działalnością patriotyczną wywieziony jako przestępca polityczny na wygnanie do Tweru. Po powrocie ponownie objął katedrę języka hebrajskiego. Obok pracy naukowej ks. profesor położył znaczne zasługi na polu filantropijnym m.in. zakładając w Petersburgu własną ochronkę dla sierot. W 1902 r. opuścił Akademię duchowną i objął stanowisko proboszcza Taszkientu a zarazem całego Turkiestanu. Zmarł w szpitalu w Petersburgu 28 stycznia 1917 r. prawdopodobnie na skutek otrucia. Na życzenie parafian jego doczesne szczątki pochowano w Taszkiencie.

Źródło noty biograficznej: Dom Wydawniczy Ostoja


ZOB. RÓWNIEŻ:

  • The Talmud UnmaskedRev. I.B.Pranaitis.
    Słynna książka napisana przez ks. prof. Pranajtisa w 1892 roku. Imprimatur arcybiskupa Kozlowskiego.

oraz

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content