Aktualizacja strony została wstrzymana

ISKK policzył, ilu Polaków chodzi do kościoła

Z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC wynika, że poziom uczestnictwa Polaków w niedzielnych mszach świętych nie zmienił się. Dane z 2018 roku wskazują, że w niedzielę chodzi do kościoła czterech na dziesięciu Polaków.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, we wtorek w Warszawie zaprezentowano Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020”. Zawiera on wyniki badań z 2018 roku dotyczące m.in. powszechności praktyk religijnych wśród Polaków.

W 2018 roku wskaźnik dominicantes, czyli osób, które uczestniczą w niedzielnych mszach świętych wyniósł 38,2 proc. Jest to o 0,1 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Wskaźnik osób przystępujących do komunii św. (communicantes) wyniósł 17,3 proc. (o 0,3 pkt proc. więcej niż w 2017 roku). Jak stwierdził dyrektor ISKK, ks. dr Wojciech Sadłoń, zaobserwowane różnice mieszczą się w granicy błędu statystycznego. Ze zgromadzonych danych wynika, że praktyki religijne katolików w Polsce są na stałym poziomie.

Tak jak przed rokiem katolicy najliczniej uczęszczali do kościoła w diecezjach tarnowskiej (71,3 proc.), rzeszowskiej (64,3 proc.) i przemyskiej (60,4 proc.). Po raz kolejny statystykę tę zamknęły diecezje szczecińsko-kamieńska (24,1 proc.) i łódzka (24,5 proc.).

W 2018 roku w Kościele katolickim w Polsce ochrzczono ponad 386 tys osób. Do pierwszej komunii świętej przystąpiło ponad 400 tys. osób, a do bierzmowania prawie 300 tys. osób. Księża udzielili 133 tys. ślubów. Na lekcje religii w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 88 proc. uczniów – najwięcej w diecezjach pelplińskiej (99 proc.), rzeszowskiej (99 proc.) i przemyskiej (98,6 proc.), najmniej w archidiecezji warszawskiej (74,8 proc.), sosnowieckiej (75,2 proc.) i łódzkiej (77,7 proc.).

W Polsce w 2018 roku było prawie 25 tys. księży, z czego ponad 20,5 tys. posługiwało w 10 356 parafiach. Do święceń kapłańskich przygotowywało się 2,2 tys. alumnów. Liczba zakonników i członków stowarzyszeń życia apostolskiego wynosiła łącznie 11,4 tys., przy czym 9 tys. posiadało święcenia kapłańskie. Zakonnic było 17,6 tys., najwięcej służebniczek starowiejskich, elżbietanek i szarytek. Najliczniejsze zgromadzenia zakonne męskie to franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

Kresy.pl / interia.pl

Za: Kresy.pl (7 stycznia 2020) | https://kresy.pl/wydarzenia/polska/iskk-policzyl-ilu-polakow-chodzi-do-kosciola/