Ukazał się Numer 8 pisma „Katolik Tradycji”

Ukazał się numer 8 pisma „Katolik Tradycji” zawierający m.in.tekst Listu Apostolskiego Motu Proprio Benedykta XVI Summorum ponficum, artykuł „Czym jest Msza święta” oraz Psalm LV – u Żydów 56 (55), z komentarzem Grzegorza Mularczyka.

Laudetur Iesus Christus,

Szanowni Czytelnicy,

7 lipca w Motu Proprio „Summorum Pontificum” Ojciec Święty zwrócił wolność Tradycyjnemu Mszałowi Rzymskiemu, promulgowanemu przez świetego Piusa V. Z tej właśnie przyczyny pojawia się ten specjalny numer „Katolika Tradycji”, poświęcony temu wydarzeniu, a zawierający na razie nieoficjalne, aczkolwiek poprawne tłumaczenia Motu Proprio.

Dołączmy się do radości i podziękowań Ojcu Świętemu, składanych tak w imieniu wiernych, jak i kapłanów, oraz do podziękowan Bractwa Świetego Piusa X. Przede wszystkim Bogu dziękujmy za ten dar miłosierdzia, i Niepokalanej – jest znakiem czasów, że dokument ten ujrzał światło dzienne właśnie w pierwszą sobotę, szczególnie poświęconą Jej Niepokalanemu Sercu. Módlmy sie jednak o całkowity powrót Tradycji w Kościele.

Jak zauważył Przełożony Bractwa Ksiśdz Biskup Fellay w swoim oświadczeniu, musimy być wierni nie tylko tradycyjnej liturgii, ale i doktrynie, która jest jak ziemia, na której ta liturgia może w pełni rozkwitać. Lex orandi, lex credendi! Prawo liturgii, modlitwy, musi być prawem wiary. Oby odkrycie Mszy świętej stanowiło również poczętek teologicznych poszukiwań, aby kapłani, którzy ją odprawiają, oraz wierni, którzy przychodzą na nią,
zachwycali się nie tylko zewnętrznym pięknem, ale poznawali też całe jej duchowe bogactwo. A ten skarb, jak mówią święci, należy rozważać na kolanach, „tak wielka jest ta tajemnica” (katolicki ryt maronicki).

Tym kapłanom, którzy Mszy świętej pragną się nauczyć, polecajmy DVD: http://www.piusx.org.pl/dvd_dla_kaplanow wydane przez francuskie wydawnictwo, które w warszawskim Przeoracie wysyłane jest do duchownych za darmo. Pomagajmy im w powrocie do tej „najpiekniejszej po tej stronie Nieba” Mszy i jednocześnie do „Prawdy katolickiej, Prawdy jedynej”, aby mogli żyć w pełni swoim kapłaństwem. Wierni Tradycji winni zaangażować się w pomoc w odnalezieniu przez kapłanów ich SKARBU. Powinni również zaangażować się w apostolstwie dla POWROTU TRADYCJI by i inni katolicy na terenie parafii poznali MSZĘ WSZECHCZASÓW.

To już 8 nr „Katolika Tradycji”, ostatni w wakacje, następny dopiero we wrześniu. Dla podróżujących po świecie podajemy adres internetowy, gdzie możecie szukać Mszy Wszechczasów: www.dici.org lub wbijajcie w wyszukiwarke „Trident Mass Center” . Wykaz miejsc we Francji, gdzie Msze się odprawia znaleźć też można na stronie „UNA VOCE”: http://www.unavoce.fr/content/section/12/44/ (LIEUX DU CULTE: miejsca kultu, dalej są wymienione Zgromadzenia obsługujące dane kaplice).

Pojawiają się nam nowi korespondenci, nowe punkty dystrybucji i mimo naszych ułomności, słabości, idziemy do przodu. Im wiecej świat pogrąża się w grzechu, tym bardziej wypatrujmy Królestwa Bożego.

W tym numerze polecamy tekst „Co to jest Msza święta”, nadesłany od naszego korespondenta i analizę Psalmu 55 (56). Psalmy Dawidowe odmawiali sprawiedliwi Starego Testamentu i wierni Nowego Testamentu. Kościół w swej mśdrosci, pod wpływem Ducha świętego, umieścił Psalmy w regułach zakonnych mnichów jako godzinny kanoniczne.

Kapłani diecezjalni odmawiali Psalmy w brewiarzu. Zajmowały dodatkowo (poza odprawianiem Mszy św., nabożenstwami, i innymi czynnościami kapłańskimi) przynajmniej 1,5 godziny modlitwy. Można powiedziec, że dobry Bóg by dodatkowo„zniewolony” modlitwą i nie mógł nie udzielić łask swym wiernym. Odmawianie brewiarza wzmacniało duchowo kapłana, uświęcało go jako pasterza prowadzącego powierzone mu owieczki ku zabawieniu.

Modlitwa brewiarzowa kapłana stanowi część jego oficjalnej liturgicznej posługi i Kościół nadał jej tę samą wagę, co innym aktom liturgicznym. Tylko godziny kanoniczne odmawiane przez kapłanów lub w chórze zakonników poświęconych Boskiej Liturgii (jak „wielkie” Zakony: dominikański, benedyktyński, karmelitanski, łacznie z żeńskimi gałęziami) albo w zgromadzeniu zakonnym pod przewodnictwem kapłana maję wagę oficjalnej modlitwy Kościoła. Dlatego nie odmawianie brewiarza przez księży czy osoby konsekrowane zobowiązane do tego (diakoni, kapłani, mnisi i mniszki) jest grzechem śmiertelnym. Nie miejmy złudzeń, zaniechanie tego obowiazku przez kapłanów po II
Soborze Watykańskim uczyniło ich podatnymi na pokusy materializmu i zdradliwego„aktywizmu”. Módlmy sie za kapłanów, oby stali sie kapłanami Tradycji Katolickiej, a nie modernistycznych mód!

Redakcja

Strona internetowa „Katolika Tradycji” [tutaj]

Numer 8. „Katolika Tradycji”, zawierający m.in.

  • tekst LISTU APOSTOLSKIEGO MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI SUMMORUM PONTIFICUM
  • Czym jest Msza święta
  • PSALM LV – u Żydów 56 (55), z komentarzem Grzegorza Mularczyka
    Modlitwa o wybawienie z niebezpieczenstwa, a jest głos Kościoła, który się modli, aby wierni nie byli uciśnieni od nieprzyjaciół.

do pobrania również tutaj [format Adobe pfd – 258 kB]

Skip to content