Brytyjska lewacka organizacja pozarządowa chce przepisów ograniczających liczbę dzieci w rodzinach

Aktualizacja: 2007-07-13 12:00 am

Brytyjska pozarządowa organizacja lobbująca za tzw. kontrolowaną rozrodczością, wezwała w swoim raporcie do wprowadzenia przepisów ograniczających rodziny do posiadania najwyżej dwójki dzieci.

Lewacka organizacja Optimum Population Trust – OPT, w raporcie zatytułowanym Youthquake [sam tytuł to typowa zbitka słowna: Youth+Quake], twierdzi, że rząd brytyjski powinien przeprowadzić kampanię mającą na celu przekonanie “par” [w oryginale: couples, nigdy nie używane w znaczeniu: “pary małżeńskie”] do “zatrzymania się przy dwójce dzieci” i do “jednego dziecka mniej.” Raport przywołuje pseudoargumenty, jakoby to “każde urodziny dziecka w Wielkiej Brytanii, poprzez nieuchronną konsumpcję zasobów naturalnych i generowanie zanieczyszczenia, są odpowiedzialne za destrukcyjne zmiany środowiskowe około 160 razu większe niż w Etiopii czy 35 razy większe niż w Bangladesz”.

Szef grupy OPT, cytowany chętnie przez pismo The Guardian, wykładowaca “planowania rodziny” na Universtity College, prof. John Guillebaud, pisze, że “populacja Wielkiej Brytanii wzrosła o 20 procent od 1950 roku […] i te liczby rosną szybciej niż kiedykolwiek.”

Prof. Guillebaud, z pewnością znając doskonale zagadnienie, nie jest jednak skłonny do przypomnienia faktów pokazujących jasno, że ludność Wielkiej Brytanii rośnie nie za sprawą większej liczby urodzin, lecz w wyniku prowadzenia nieodpowiedniej polityki imigracyjnej sprowadzającej miliony ludzi z obcych kulturowo stref świata. Jakkolwiek ludność Wielkiej Brytanii wzrasta, to dzietność ludności stricte brytyjskiej – maleje.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1112 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]