Polska dołożyła się najwięcej do unijnego funduszu na rozwój innowacji

Aktualizacja: 2019-11-15 9:33 pm

Jak pisze magazyn Nature, Polska była najmniejszym beneficjentem utworzonego programu Horizon 2020 ze wszystkich państw unijnych. Fundusz powstał w celu promowania inwestycji w badania i rozwój w Unii Europejskiej.

Program zakładał rozdzielenie pomiędzy państwami unijnymi łącznie 80 mld euro w latach 2014-2020 na badania, projekty naukowe i technologiczne.

Pieniądze z funduszu Horizon 2020, które otrzymały państwa unijne pochodziły od nich samych. Mimo to, nie przyznano ich proporcjonalnie do wkładu. Łącznie 13 państw, które wstąpiły do UE w 2004 roku lub później (w tym Malta i Cypr), otrzymały z budżetu funduszu tylko 5% środków, mimo że ich wkład razem wynosił 9% całości.

Jak wynika z raportu Nature, Polska za każde włożone 1 euro uzyskała tylko 33 eurocenty. Podobnie jak Rumunia.

Najwięcej do funduszu dołożyły się netto te państwa, które przystąpiły do Wspólnoty po roku 2003: Polska, Rumunia, Słowacja, Litwa, Chorwacja, Czechy, Bułgaria oraz Węgry. To 8 na 9 takich państw łącznie.

A przecież to właśnie te państwa należące do dawnego bloku wschodniego mają stosunkowo najniższe środki na badania i rozwój oraz słabe instytucje badawcze. Placówki naukowe z tych państw nie mają wystarczających budżetów, które pozwalałyby im konkurować o pieniądze z programu z placówkami zlokalizowanymi w krajach starej Unii.

W ramach programu Horizon 2020 przeznaczono dodatkowo 1 mld euro dla krajów o najmniejszym potencjale badawczym, aby zwiększyć ich szanse w rywalizacji z instytucjami z krajów starej Unii. To znikome środki patrząc na skalę problemu, dlatego w nadchodzącej perspektywie znajdzie się trzy razy więcej środków na wyrównywanie szans między instytutami z różnych krajów.

Według prognoz, Horizon 2020 uznawany jest za sukces. Wydane 80 mld euro ma zaowocować zyskiem z projektów badawczych na poziomie 400 mld euro do 2030 roku.

Od 2021 roku startuje kolejna perspektywa funduszu, która będzie miała jeszcze wyższy budżet, bo liczący 100 mld euro, podzielony między kraje uczestniczące w programie Horizon Europe.

Nature.com / 300gospodarka.pl / Kresy.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=110717 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]