Abp Gądecki: PiS nie dotrzymał obietnicy w sprawie ochrony życia. Codziennie giną dzieci

„Brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci, tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los” – podkreśla abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w wydanym we wtorek komunikacie.

Poniżej publikujemy treść przekazanego Katolickiej Agencji Informacyjnej Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski:

„Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje;

a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Łk 9,48).

Ze smutkiem przyjęliśmy odmowę rozpatrzenia wniosku poselskiego odnoszącego się do kwestii konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej przez Trybunał Konstytucyjny. W przeszłości Trybunał Konstytucyjny zapisał się chwalebnie w polskiej debacie na temat prawnej ochrony dziecka poczętego. W wydanym pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla w 1997 roku orzeczeniu (K. 26/96) uznał on, że: „Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. (…) Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.

Obowiązujące w Polsce przepisy o prawnej ochronie życia ludzkiego, za sprawą zamieszczonych w ustawie tzw. wyjątków, wciąż naruszają wspomnianą zasadę demokratycznego państwa prawnego. W szczególny sposób jest to prawdziwe w stosunku do tzw. aborcji eugenicznej dopuszczonej prawnie na podstawie dużego prawdopodobieństwa upośledzenia lub choroby. Nie chodzi tutaj o fakt choroby, a jedynie o poważne ryzyko ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W obu przypadkach mamy do czynienia z dopuszczeniem przerwania ciąży – jak podkreślają posłowie wnioskodawcy – „bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej” (zob. Wniosek do TK sygn. K. 13/17) w oparciu o niekreślone kryteria legalizacji takiego działania.

Aborcja z powodu ciężkiego lub nieodwracalnego upośledzenia płodu jest odmową prawa do życia dzieciom zdolnym do życia, a często zdolnym także do wykonywania w dorosłym życiu np. zawodów zaufania publicznego. Posłowie zaskarżający ten przepis przywołują przykład kobiet z zespołem Turnera, które wykonują w Polsce zawód lekarza. W przypadku nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka mamy prawne przyzwolenie na selekcję z uwagi na stan zdrowia nieurodzonego jeszcze dziecka, co stanowi bezpośrednią dyskryminację.

Jako katolicy na początku każdej Mszy św. wypowiadamy słowa spowiedzi powszechnej. Mówimy o grzechach popełnionych myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem…. Zaniedbanie powoduje często nieodwracalną krzywdę w stopniu nie mniejszym niż złe działanie. Brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci, tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los.

Oczekujemy beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, niestrudzonego obrońcy życia. „Przeszedł czas – mówił Ksiądz Prymas – ażeby wstrząsnąć sumieniami, ażeby każdy wyzwolił się z kłamstwa, jakim jest określanie zabójstwa słowem ‘zabieg’. To nie jest zabieg, ale morderstwo, przerywające dzieje człowieka, które zapoczątkował Ojciec przed wiekami” (09.03.1975). „Wszelkie działanie przeciwko rozpoczętemu życiu – nauczał Prymas Tysiąclecia – jest zwykłą zbrodnią przeciwko prawom natury! Powstające pod sercem matki nowe życie nie należy do niej. Jest ono własnością nowego człowieka! Nikt nie może bezkarnie pozbawiać życia kształtującej się dopiero istoty ludzkiej, zwłaszcza, że jest ona bezbronna. Musi więc mieć swoich obrońców. Obrońcą jest sam Bóg, który się upomni o to życie…” (11.01.1976).

Wyrażam jednocześnie moje rozczarowanie z powodu niedotrzymania jak dotąd obietnicy wyborczej złożonej kiedyś przez partię rządzącą o ochronie życia od poczęcia (por. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014 r., s. 7).

W biblijnym dialogu Boga z Abrahamem pada pytanie o dziesięciu sprawiedliwych, których obecność może uratować miasto. Polska pyta dzisiaj o tych dziesięciu sprawiedliwych, których potrzebuje nasza Ojczyzna, aby móc się prawidłowo rozwijać, chroniąc sprawiedliwie życie wszystkich swoich obywateli.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

KAI

TK

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

No to teraz powinien być konsekwentny i nie udzielać komunii posłom, którzy przyczynili się do utrzymania kompromisu aborcyjnego.
Bibi

W USA ksiadz odmowil udzielenia Komunii sw. Kandydatowi demokratow na wiceprezydenta dlatego, ze ten publicznie opowiadal sie za aborcja. Mozna???
Ana

Wydaje się cyniczne, że taki list pojawił się, gdy wszystko jest ustalone na kolejne 4 lata. Co niby teraz można zrobić? Przecież było wiadomo PRZED wyborami, że kwestia ochrony życia jest tematem marginalno-niebezpiecznym dla PiS. Czy abp Gądecki o tym nie wiedział? Nie wątpię w jego inteligencję. Na pewno wiedział. I milczał.
Obcy Astronom

Musztardza po obiedzie. Przed wyborami, o tym nie mowil. Jak tu szanowac elite. Jak sama siebie nie szanuje.
Leshek

Przed wyborami Ekscelencja nie widział tego problemu? Wtedy taka wypowiedź miałaby jakiś sens – mogłaby skłonić do czegoś PiS i mogłaby skłonić wyborców do zmiany decyzji i do głosowania na formację, która przeciwstawia się aborcji. Dziś to takie gadanie żeby pogadać i zrobić wrażenie, że Kościół sprawy aborcji niby nie odpuścił.
Piotr

Cóż za spostrzegawczość po 4 latach rządów PIS. Tylko pogratulować Ekscelencji. Szkoda, że słowo głoszone ,,nie w porę”. A może jednak ,,w porę”, bo już jest po ,,słusznych” wyborach ;???
Maria

Duchowni katoliccy jakoś szczególnie pro-life nie są. Papiez Franciszek nagradza np aborcjonistke Ploumen Lilianne i rozdaje komunie zwolennikom aborcji jak przyznał sie Joe Biden – kandydat demokratow USA na prezydenta.
czyz to nie dzi

Małe przekłamanie: nie setki, ale tysiące dzieci.
Marek

Powinna być mocniejsza reakcja, a nie tylko wyrażenie smutku.
Marek

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-11-13) | https://www.pch24.pl/abp-gadecki--pis-nie-dotrzymal-obietnicy-w-sprawie-ochrony-zycia--codziennie-gina-dzieci,72111,i.html

Skip to content