Stu duchownych i uczonych świeckich wzywa papieża do skruchy

Międzynarodowa grupa stu kapłanów i świeckich opublikowała we wtorek pisemny protest przeciwko pogańskiemu kultowi Pachamamy, który miał miejsce w zeszłym miesiącu podczas Synodu Amazońskiego w Rzymie, przy aktywnym udziale i widocznym wsparciu papieża Franciszka. Sygnatariusze listu wezwali papieża, by „wyraził publiczną, jednoznaczną skruchę za te obiektywnie poważne grzechy”. Zwrócili się też do biskupów całego świata, by „zaofiarowali braterską korektę papieżowi Franciszkowi w związku z tymi skandalami”.

Oświadczenie zatytułowane „Protest przeciwko świętokradzkim aktom papieża Franciszka” podkreśla osobistą odpowiedzialność papieża za kult pogańskiego bóstwa w Rzymie – zwraca uwagę portal Life Site News, który poinformował o wystąpieniu. 

Wśród sygnatariuszy, do których należy ponad 20 księży i ”‹”‹diakonów, są: arcybiskup Carlo Maria Viganò, profesor John Rist, profesor Roberto de Mattei, profesor Claudio Pierantoni, profesor Josef Seifert, a także profesor Anna Silvas. Pod listem widnieją także nazwiska dwudziestu kapłanów i diakonów, wśród nich: ks. Briana Harrisona i ks. Cora Mennena. Są i wybitni świeccy: między innymi niemiecka księżna Gloria Thurn und Taxis, Henry Sire, José Antonio Ureta i dr Gerard JM van den Aardweg.

W obszernym wystąpieniu kapłani i uczeni „kontestują i potępiają świętokradzkie i przesądne czyny popełniane przez papieża Franciszka, następcę Piotra, w związku z niedawnym Amazońskim Synodem w Rzymie” i przedstawiają szczegółowe dowody różnych przypadków pogańskiego kultu uprawianego podczas synodu.

Przede wszystkim zwracają uwagę na pogańską ceremonię z udziałem Franciszka i z wizerunkami Pachamamy w Ogrodach Watykańskich 4 października, kiedy papież pobłogosławił jedną z figur.  Modlił się przed wyobrażeniem Pachamamy w katedrze św. Piotra w dniu 7 października, a następnie towarzyszył mu w procesji do sali synodalnej.

 „Sam papież Franciszek potwierdził, że te drewniane wizerunki przedstawiały pogańskie bóstwa. W przeprosinach za usunięcie ich z katolickiej świątyni nazwał je Pachamama – imieniem fałszywej bogini Matki Ziemi, zgodnie z pogańską wiarą wyznawaną w Ameryce Południowej” – napisali sygnatariusze wskazując, że uprawianie tego typu kultu przez katolików jest niedopuszczalne. 

Źródło: Life Site News

RoM

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-11-12) | https://www.pch24.pl/stu-duchownych-i-uczonych-swieckich-wzywa-papieza-do-skruchy-,72110,i.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content