Od jutra wchodzą nowe absurdalne przepisy drogowe! Mandat 500 zł za brak rąk na kierownicy lub niewykonanie komendy siedzenia w bezruchu

Aktualizacja: 2019-11-6 3:40 pm

Jeśli kierowca nie trzyma rąk na kierownicy, może dostać karę od policjanta. To tylko jeden z nowych przepisów, które wchodzą w życie już jutro!

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego „dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego”.

Oznacza to, że kontrole drogowe będą mogły być przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w ten sposób obowiązujące przepisy. Dotyczy to zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów.

Kontrola drogowa może zakończyć się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do poleceń. W przypadku kiedy funkcjonariusz poleci trzymanie rąk na kierownicy, a kierowca nie wykona polecenia, zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 zł. Kierowca może ponieść ponadto karę, jeśli nie wykona polecenia siedzenia w bezruchu czy nieopuszczania pojazdu.

Rozporządzenie rozszerza ponadto katalog możliwości policji. W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości, policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy.

Nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do przewożonego ładunku wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą.

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu drogowym, od 1 stycznia 2020 roku kierowca będzie miał obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu licznika. W praktyce oznacza to konieczność pozwolenia na zajrzenie do wnętrza samochodu. Co więcej, będzie to obligatoryjny element towarzyszący każdej interwencji. Funkcjonariusze będą musieli nie tylko kontrolować przebieg sprawdzanego auta, ale wprowadzać go do bazy CEPiK.

W świetle nowych przepisów wzmacnia się pozycja funkcjonariuszy dokonujących kontroli drogowej. Kierowcy nie będą mogli podważać ich kompetencji, a za nie stosowanie się do poleceń będą surowo karani.

Źródło: policja.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=110553 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]