Aktualizacja strony została wstrzymana

Egzorcysta ostrzega: Halloween to gra na boisku diabła

Zbliża się pora na Halloween, kiedy pełno upiornych widoków duchów, wampirów, czarownic i czarnych kotów. Church Militant wykorzystał tę sposobność do przeprowadzenia wywiadu z egzorcystą mianowanym dla archidiecezji Indianapolis, aby uciąć błędne wyobrażania na temat tego, co ta pora tak naprawdę oznacza i rzucić trochę światła na obrzęd egzorcyzmów.

Ksiądz Vincent Lampert został powołany do funkcji egzorcysty przez już nieżyjącego abp. Daniela M. Buechleina i jest jednym z kilku egzorcystów znanych z regularnego wykorzystywania mediów społecznościowych. Powiedział niegdyś dziennikarzowi, że walczy z diabłem tweetując o egzorcyzmach.

W czasie wykładu pt. „Egzorcyzm i moc Boga”, wygłoszonego w Seton Hall University w roku 2017, egzorcysta powiedział: „Kiedy Bóg jest konkretną częścią naszego życia, wówczas nie musimy się o nic martwić, gdy chodzi o rzeczywistość zła. Kiedy oddalamy się od Boga i sprawiamy, że nabiera On mniejszego znaczenia w naszym życiu, wówczas możemy wpakować się w kłopoty”.

Dodał, że zniekształcona wizja wolności – taka jaka została opisana w Księdze Rodzaju – otwiera drogę złemu. Wygląda to tak: „Możesz robić, co tylko chcesz. Nikt nie ma władzy, by ci rozkazywać. Sam jesteś swoim bogiem”.

Egzorcysta zauważył także, że ilość egzorcyzmów rośnie z tego powodu, że słabnąca wiara w Kościele i czynniki takie jak nadużywanie narkotyków otwierają drogę diabłu.

Ksiądz Lampert uprzejmie udzielił poniższego wywiadu Church Militant 25 października.

Church Militant: Wkrótce Halloween, jaka jest opinia księdza jako egzorcysty na temat Halloween?

Ksiądz Vincent Lampert: Niebezpieczeństwo związane z Halloween jest takie, że gloryfikuje ono zło. Sądzę, że jest to jedna z pułapek diabła, by zwabić ludzi w mrok i grzech. Nie widzę nic złego w tym, gdy dziecko przebiera się za księżniczkę czy kowboja i chodzi po domach z formułką „cukierek lub psikus”. Dopiero wtedy, kiedy skupiamy się na demonach, duchach, wampirach itp. przekraczamy granicę, wchodząc na boisko diabła.

CM: W jaki sposób katolicy mogą umożliwić demonom wejście w ich życie?

Ks. VL: W jaki sposób ludzie angażują się w grę diabła? Kiedy chodzi o nadzwyczajne działanie diabła, są cztery sposoby, na jakie ktoś otwiera drzwi złu w swoim życiu.

1. Więzi okultystyczne. Słowo „okultystyczny” pochodzi od łacińskiego occultus, co oznacza coś ukrytego lub tajemnego. Jest to skupienie się na znajomości zjawisk paranormalnych. Podstawowym źródłem jest pragnienie ludzi wglądu w przyszłość. Okultyzm związany jest z takimi rzeczami jak: czytanie z dłoni, media, tablice Ouija, karty tarota, jasnowidzenie, wahadełka, yoga, reiki, kryształy, magia, horoskopy, stukanie w drewno i czary. Praktyki te są potępione, gdyż są one formą idolatrii, która narusza pierwsze przykazanie Dekalogu.

Nie wolno, by cokolwiek zajmowało miejsce Boga. „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (…) uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto uprawiałby zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni”. (Pwt 18,10-12). „Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich” (Kpł 19,21).

2. Rozrywka: filmy, programy telewizyjne, literatura, gry, gadżety komputerowe i elektroniczne. Dzieci dorastają dzisiaj przed ekranem, który sprawia, że są w odosobnieniu, a nie we wspólnocie. Niebezpieczeństwo związane z pewnymi typami literatury, takimi jak Harry Potter, jest to, że (1) taka literatura promuje bycie czarownicą czy czarnoksiężnikiem jako pozycję dającą władzę. Zło jest przedstawione jako coś dobrego, (2) świat diabelski nie jest przedstawiony jako coś złego, (3) klątwy, zaklęcia, alchemia, nekromancja są przedstawiane jako coś dobrego, (4) taka literatura ze swej natury jest katechetyczna. Wiele katolickich dzieci bierze te książki, ale rzadko bierze Biblię czy Katechizm.

3. Przeklinanie: przeciwieństwo błogosławieństwa. Wyrządzanie komuś krzywdy z pomocą diabła.

4. Źycie w grzechu habitualnym: utraciliśmy poczucie grzech w naszym świecie; uzależnienie.

CM: W jaki sposób katolicy mogą chronić się przed diabelskim wpływem?

Ks. VL:

1. Chodząc do kościoła. Bóg nie chce, byśmy szli sami.

2.Modląc się.

3. Używając Pisma Świętego do modlitwy i rozważań, w szczególności prologu Ewangelii św. Jana, który zaczyna się następująco:

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,1-5).

5. Nade wszystko człowieka zachęca się do trwania w skupieniu na Jezusie Chrystusie – nie na diabłu czy złu, mimo starań złego, by rozpraszać i zniechęcać. Nie ma szybkiego rozwiązania, które pozwoliłoby przezwyciężyć ataki diabła. Jak każdy aspekt życia duchowego, jest to proces, jest to podróż.

CM: Jaki wpływ ma dobra spowiedź na duszę, szczególnie u tych, którzy okazują się dręczeni przez świat diabelski?

Ks. VL: Kiedy wyznajemy swoje grzechy, powierzamy je dłoniom Boga. Wówczas diabeł nie może już wykorzystać grzechów przeciwko nam, by odciągać nas coraz dalej od Boga.

CM: Co skłoniło księdza do posługi egzorcysty?

Ks. VL: Zostałem wyznaczony do tej posługi przez mojego arcybiskupa w roku 2005.

CM: W jaki sposób ksiądz określa, czy ktoś wymaga egozorcyzmu?

Ks. VL: Istnieje pewien proces, którego się przestrzega, nim Kościół wykorzysta obrzęd egzorcyzmu. Jego częścią jest ocena psychologiczna, badanie medyczne i historia życia danej osoby, by określić, czy jest to zło, a następnie określić punkty wejścia.

CM: Co jest zazwyczaj związane z obrzędem egzorcyzmu?

Ks. VL: Samym sednem egzorcyzmu jest modlitwa, w której prosi się Boga o ulgę w życiu osoby dotkniętej. Jezus nie jest biernym widzem w obrzędzie egzorcyzmu. Jest głównym aktorem.

CM: Co ksiądz wie czy myśli o o. Gabrielu Amorth, byłym głównym egzorcyście Stolicy Apostolskiej?

Ks. VL: Ojciec Amorth walnie przyczynił się do przywrócenia posługi egzorcyzmów we współczesnej epoce.

CM: Na jakich modlitwach mogą polegać wierni, by chronić się przed działaniem demonów?

Ks. VL: Ogromną moc mają modlitwy maryjne, gdyż Matka Boża jest potężnym sojusznikiem każdego w walce z siłami zła.

Modlitwa do św. Michała Archanioła, Koronka do św. Michała Archanioła, Różaniec, Koronka Bożego Miłosierdzia, Ojcze nasz. Litania do świętych i czytanie Pisma Świętego także mają moc. Również mocno zalecane jest pójście do spowiedzi i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

CM: Jakie błędne przekonania zauważa ksiądz wśród ludzi na temat egzorcyzmów lub świata demonów?

Ks. VL: Niektórzy ludzie sądzą, że Bóg i diabeł znajdują się na tym samym boisku. Musimy jednakże pamiętać, że choć diabeł jest potężny, jest jednak stworzeniem i w żaden sposób nie jest równy Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

Rozmawiała Martina Moyski

Opublikowane za zgodą portalu ChurchMilitant.com

Tłum. Jan J. Franczak

 

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Już sama formułka „cukierek lub psikus” jest złem. Wychowuje bowiem do szantażu i przemocy.
tak

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-10-30) | https://www.pch24.pl/egzorcysta-ostrzega–halloween-to-gra-na-boisku-diabla,71758,i.html