Aktualizacja strony została wstrzymana

Nowi seminarzyści Bractwa Św. Piusa X na półkuli północnej

W sobotę 5 października 2019 r. seminaria Bractwa Świętego Piusa X na półkuli północnej przyjęły 35 nowych kandydatów do kapłaństwa. Po sześcioletnich studiach, wypełnionych nauką i modlitwą, pewnego dnia – jeśli Bóg pozwoli – zostaną wyświęceni na kapłanów na wieczność.

Do Seminarium Najświętszego Serca w Zaitzkofen (Bawaria) wstąpiło dziewięciu nowych seminarzystów (3 Niemców, 3 Szwajcarów, Austriak, Chorwat i Polak). Seminarium św. Proboszcza z Ars we Flavigny (Francja) przyjęło ośmiu nowych seminarzystów (wszyscy Francuzi), a także kandydata do nowicjatu braci. Do Seminarium św. Tomasza z Akwinu w Dillwyn (USA) przyjęto 18 nowych seminarzystów (16 Amerykanów i 2 Kanadyjczyków), a także 22 przedseminarzystów, którzy podejmą studia humanistyczne przed rozpoczęciem właściwej nauki w seminarium.

Doliczając seminarzystów, przyjętych w marcu br. do seminariów na półkuli południowej, ogółem w bieżącym roku 47 młodych mężczyzn rozpoczęło pierwszy rok duchowości w seminariach Bractwa Św. Piusa X.

Panie, daj nam powołania i wielu świętych kapłanów!

Nowi seminarzyści w Zaitzkofen z rektorem seminarium, ks. Franciszkiem Schmidbergerem FSSPX

Źródło

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (14 października 2019) | https://news.fsspx.pl/2019/10/nowi-seminarzysci-bractwa-sw-piusa-x-na-polkuli-polnocnej/

Skip to content