Tak fałszują historię! Norman Davies wspomina spotkanie w ambasadzie Izraela: „Nie Niemcy – naziści, Polacy – antysemici”

Aktualizacja: 2019-10-8 10:27 am

Prof. Norman Davies udzielił wypowiedzi „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, w której wspomniał spotkanie w ambasadzie Izraela w Londynie z 1974 r. Był wówczas jednym z młodych historyków, których uczono jak pisać o Holokauście.

– Mówił głównie Yehuda Bauer, izraelski historyk. To miały być warsztaty nauczania o Holokauście. Początek wielkiej akcji, wielkiej kampanii promowania wiedzy o Holokauście na świecie. Profesor Bauer jasno przedstawił schemat historyczny. Opierał się on na tym, że w czasie wojny, w Polsce, bo to wszystko odbyło się przecież w Polsce, byli wykonawcy, były ofiary i byli ci, którzy na to wszystko biernie patrzyli – wyjawił prof. Davies.

W czasie spotkania Żydzi naciskali na historyków, żeby w swojej narracji nie używali słowa „Niemcy”.

– Nie, nie Niemcy: naziści, hitlerowcy. Rzadko się mówi o Niemcach kolektywnie, stereotypowo, jak o Polakach. W tym schemacie nie występowało słowo „Niemcy”. Byli hitlerowcy i kolaboranci, ofiary, ale wyłącznie Żydzi, i ci bierni, czyli Polacy – opowiada profesor.

– Z całego spotkania miało wyniknąć, że Polska była historycznym ośrodkiem antysemityzmu – powiedział.

Davies wspomina, iż w trakcie spotkania zaprotestował przeciwko takiemu sposobowi traktowania kwestii Holokaustu.

– Przeszkadzałem, bo z całego spotkania miało wyniknąć, że Polska była historycznym ośrodkiem antysemityzmu, w związku z czym zasadne jest określanie Polaków mianem antysemitów – mówił dalej profesor.

Jak zareagowali uczestnicy spotkania? Bardzo jasno, co też nie powinno nikogo dziwić.

– Zakrzyczano mnie. Usłyszałem: „Siadaj!” i „polonofil” – wspomina Davies.

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=110139 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]