Aktualizacja strony została wstrzymana

„Masoneria prowadzi niestrudzenie swoją krecią, podziemną i konspiracyjną robotę, mającą na celu zgubę Kościoła katolickiego”

Ostrzeżenie z 1922 roku, aktualne w roku 2019:

«Do zaciekłych wrogów chrześcijaństwa należy bezsprzecznie masonerja. Na zewnątrz przybiera ona pozę bohatera, walczącego o humanitarne cele… Dlatego jest tem niebezpieczniejsza. Lecz dowiedzioną jest rzeczą, że garstka wtajemniczonych osób, kierujących wszystkiemi lożami, prowadzi niestrudzenie swoją krecią, podziemną i konspiracyjną robotę, mającą na celu zgubę Kościoła katolickiego.

Niedawno doszła z Londynu wieść, publikowana na łamach „Times‘ów”, że wskrzeszono w Polsce Wielką Lożę polską, która ma swą siedzibę w Warszawie, a te cztery nowe Wielkie Loże we Wiedniu, Czechosłowacji, Bułgarji wraz z polską dają rękojmię, że uda się utrzymać pokój powszechny. Nie z Londynu, jak piszą „Times”, ale z Paryża przyszła do nas masonerja około r. 1735 i wówczas nie była tak niebezpieczna, bo Polaków dopuszczano tylko do niższych stopni, a i duchowieństwo energicznie ją zwalczało, czytając bulle papieskie zwrócone przeciw niej z parafjanych ambon. Po rządach Wielkiego Mistrza, słynnego literata i autora bluźnierczej „Podróży do Ciemnogrodu” Stanisława Potockiego, po „złotej dobie” od 1815 do 1810, upadła masonerja polska 1822r. nie zdziaławszy nic dodatniego dla Polski, nie zostawiwszy trwałej choćby literackiej pamiątki po sobie.

Urzędowo przestała wówczas istnieć masonerja, gdy z rozporządzenia cesarza Aleksandra zamknięto w 1823 roku wszystkie loże w Królestwie Polskiem, ale potajemnie podtrzymywano je nadal. W czasie Wielkiej wojny ujawniła się przecież ich działalność. A jeśli teraz ustanowiono nawet Wielką Lożę polską; jeśli od niejakieś czasu i żydzi uzyskali wstęp do masonerji, a nawet nią niekiedy kierują, winno społeczeństwo, które w tej sprawie dotąd prawie nic nie czyni, stać na straży swoich katolickich i narodowych interesów”.»

Źródło: Krakowska kronika kościelna 22-V-1922 „Ze spraw kościenych w Polsce”

PRZYPOMINAMY jedno z największych „osiągnięć” prezydenta Lecha Kaczyńskiego – reaktywowanie 12 lat temu w III RP żydowskiej loży:

 

WIĘCEJ MATERIAŁÓW NA TEMAT ŹYDOWSKIEJ LOŹY – tutaj.

WIĘCEJ MATERIAŁÓW NA TEMAT LÓŹ MASOŃSKICH – tutaj.

 

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: «Krakowska kronika kościelna», 22-V-1922

Skip to content