ONZ domaga się od Polski delegalizacji organizacji narodowych w tym Ruchu Narodowego

Aktualizacja: 2019-09-16 1:17 pm

W raporcie wydanym przez komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej działającym przy ONZ zalecono Polsce delegalizację organizacji nawołujących do dyskryminacji rasowej. Wśród wymienionych znalazły się takie organizacje narodowe jak Młodzież Wszechpolska, czy Obóz Narodowo-Radykalny. ONZ domaga się również delegalizacji partii Ruch Narodowy.

Portal wprawo.pl informuje, że komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) działający przy ONZ w swoim raporcie z dnia 29 sierpnia bieżącego roku domaga się od Polski realizacji postanowień Międzynarodowej Konwencji z 1966 roku, na której zalecono likwidacje wszelkich form dyskryminacji rasowej.

W dokumencie wymieniono takie organizacje i partie polityczne jak: Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolską, Ruch Narodowy, Falangę, Szturmowców, Niklot, Kongres Narodowo-Społeczny, Autonomicznych Nacjonalistów, Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność, a także polski oddział organizacji Krew i Honor.

Zażądano również takiego rozwiązania prawnego, które Kodeks Karny uzna za czyn karalny członkostwo w wyżej wymienionych organizacjach narodowych.

Zdaniem komitetu CERD działającego przy ONZ organizacje te promują nienawiść rasową oraz eksponują publicznie symbole nazistowskie, faszystowskie i totalitarne.

Wezwano Polskę do podjęcia działania, które mają na celu zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw motywowanych nienawiścią, przeciwdziałają uprzedzeniom i stereotypom względem mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców.

Raport CERD w języku angielskim

wprawo.pl

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=109837 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]