Aktualizacja strony została wstrzymana

Głos Biskupów polskich w związku z opublikowaniem przez Benedykta XVI

Biskupi polscy włączają się w pasterską misję Ojca Świętego Benedykta XVI i podzielają Jego głęboką troskę o dobro Kościoła wyrażoną w Liście do Biskupów towarzyszącym opublikowanemu dziś Motu proprio „Summorum Pontificum”.

List ten wyjaśnia nowe normy zawarte w Motu proprio. Ich celem jest zachowanie bogatego dziedzictwa liturgicznego i zwrócenie uwagi na ciągłość kultu Bożego w Kościele. Mają one także ułatwić odnalezienie utraconej więzi jedności środowiskom, które z powodu przywiązania do liturgii przedsoborowej oddaliły się od pełnej jedności z Kościołem.

Ojciec Święty, idąc śladem swego Poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II, akcentuje mocno ważność soborowej odnowy liturgicznej, potwierdzając jednocześnie możliwość sprawowania liturgii w rycie przedsoborowym. Benedykt XVI rozwija myśl Jana Pawła II zawartą w dokumencie „Ecclesia Dei” i wskazuje, że liturgia posoborowa jest dla Kościoła rzymskiego tym samym rytem, jaki obowiązywał przed reformą z 1970 r.

Biskupi polscy solidaryzują się z Ojcem Świętym w Jego trosce o jedność całego Kościoła. Nowe normy mogą pomóc w rozwiązaniu napięć tam, gdzie powstały one w wyniku wprowadzania reformy liturgii po Soborze Watykańskim II. Biskupi zachęcają wiernych do modlitwy w intencji Piotra naszych czasów i do częstego czerpania z duchowego skarbca liturgii Kościoła.

Warszawa, 7 lipca 2007 r.

W imieniu Biskupów polskich:

+Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Za: Konferencja Episkopatu Polski

 

 

KOMENTARZ KRONIKI NOVUS ORDO:

Jak pisać gotowce – poradnik dla naszych Drogich Biskupów

Po opublikowaniu w dniu wczorajszym przez Ojca Świętego motu proprio Summorum Pontificum, „biskupi polscy” „włączyli się w pasterską misję Ojca Świętego Benedykta XVI” wydając rzekomo „oświadczenie„, które nie dość, że nie trzyma się kupy i pomija zasadniczą treść omawianego rzekomo dokumentu, to jeszcze nosi datę 7 lipca 2007 r. i jest podpisane przez Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski – Biskupa… Piotra Liberę.

Sekretarka, która wczoraj wyciągnęła tego żenującego, zakurzonego „gotowca” z szuflady, dopisała na nim datę i rozesłała faksem po redakcjach chyba zapomniała, że biskup Piotr Libera od trzech tygodni nie jest już Sekretarzem Generalnym KEP. Ale który z dziennikarzy i łżeczników prasowych by sobie takimi duperelami zawracał głowę w sobotnie popołudnie?

Napisał Dextimus dnia 8.7.07

 

 

.