Nota doktrynalna hiszpańskich biskupów: przestroga przed elementami niechrześcijańskimi, szczególnie orientalnymi

Aktualizacja: 2019-09-4 1:50 pm

Modlitwa chrześcijańska powinna “koncentrować się na Chrystusie” i dokonywać się “z Kościołem i w Kościele” – podkreślili hiszpańscy księża biskupi w specjalnej nocie doktrynalnej. Jednocześnie przestrzegali przed elementami niechrześcijańskimi, które pochodzą z innych religii, szczególnie orientalnych.

Celem dokumentu, który nosi tytuł “’Moja dusza pragnie Boga, Boga żywego’ (Ps 42,3). Orientacje doktrynalne na temat modlitwy chrześcijańskiej”, jest ukazanie “natury i bogactwa modlitwy oraz doświadczenia duchowego zakorzenionego w Objawieniu i Tradycji chrześcijańskiej”.

Dokument skierowany jest do kapłanów oraz osób zakonnych i świeckich. Ma pomóc wspólnotom kościelnym, aby mogły ofiarować „drogi duchowości z dobrze określoną tożsamością chrześcijańską”, w duchu kreatywności, a jednocześnie wierności Tradycji. Centrum modlitwy ma być Jezus Chrystus, a ona sama powinna odbywać się „razem z Kościołem i w Kościele”.

Jednocześnie księża biskupi przestrzegali przed „technikami i metodami medytacyjnymi”, które mają korzenie w innych tradycjach religijnych i często prowadzą do „opuszczenia wiary katolickiej”. Konkretnie zwrócili uwagę na metodologię buddyzmu zen, obecną w wielu “grupach i organizacjach kościelnych”.

„Redukuje ona modlitwę do medytacji” i “usuwa drugą osobę” z modlitwy, co jest sprzeczne z objawieniem osobowym Chrystusa. Księża biskupi przestrzegali również przed “duchowością relatywistyczną”, w której wszystkie religie są “jednakowymi pośrednikami bóstwa” oraz przed redukowaniem osoby Jezusa do “zwykłego przykładu” duchowego.

„Modlitwa chrześcijańska jest inicjatywą Boga i słuchania człowieka: na tym polega zasadnicza różnica pomiędy nią a jakimkolwiek innym rodzajem medytacji” – napisali księża biskupi w dokumencie.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

Za: Radio Maryja.pl (4 września 2019 -- [Org. tytuł: «Hiszpańscy księża biskupi opublikowali notę doktrynalnÄ… na temat modlitwy chrześcijańskiej»]
Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=109677 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]