Aktualizacja strony została wstrzymana

Nota doktrynalna hiszpańskich biskupów: przestroga przed elementami niechrześcijańskimi, szczególnie orientalnymi

Modlitwa chrześcijańska powinna „koncentrować się na Chrystusie” i dokonywać się „z Kościołem i w Kościele” – podkreślili hiszpańscy księża biskupi w specjalnej nocie doktrynalnej. Jednocześnie przestrzegali przed elementami niechrześcijańskimi, które pochodzą z innych religii, szczególnie orientalnych.

Celem dokumentu, który nosi tytuł „’Moja dusza pragnie Boga, Boga żywego’ (Ps 42,3). Orientacje doktrynalne na temat modlitwy chrześcijańskiej”, jest ukazanie „natury i bogactwa modlitwy oraz doświadczenia duchowego zakorzenionego w Objawieniu i Tradycji chrześcijańskiej”.

Dokument skierowany jest do kapłanów oraz osób zakonnych i świeckich. Ma pomóc wspólnotom kościelnym, aby mogły ofiarować „drogi duchowości z dobrze określoną tożsamością chrześcijańską”, w duchu kreatywności, a jednocześnie wierności Tradycji. Centrum modlitwy ma być Jezus Chrystus, a ona sama powinna odbywać się „razem z Kościołem i w Kościele”.

Jednocześnie księża biskupi przestrzegali przed „technikami i metodami medytacyjnymi”, które mają korzenie w innych tradycjach religijnych i często prowadzą do „opuszczenia wiary katolickiej”. Konkretnie zwrócili uwagę na metodologię buddyzmu zen, obecną w wielu „grupach i organizacjach kościelnych”.

„Redukuje ona modlitwę do medytacji” i „usuwa drugą osobę” z modlitwy, co jest sprzeczne z objawieniem osobowym Chrystusa. Księża biskupi przestrzegali również przed „duchowością relatywistyczną”, w której wszystkie religie są „jednakowymi pośrednikami bóstwa” oraz przed redukowaniem osoby Jezusa do „zwykłego przykładu” duchowego.

„Modlitwa chrześcijańska jest inicjatywą Boga i słuchania człowieka: na tym polega zasadnicza różnica pomiędy nią a jakimkolwiek innym rodzajem medytacji” – napisali księża biskupi w dokumencie.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

Za: Radio Maryja.pl (4 września 2019 | https://www.radiomaryja.pl/kosciol/hiszpanscy-ksieza-biskupi-opublikowali-note-doktrynalna-na-temat-modlitwy-chrzescijanskiej/ |Hiszpańscy księża biskupi opublikowali notę doktrynalnÄ… na temat modlitwy chrześcijańskiej