USA: sąd nakazał siostrom zakonnym współfinansowanie aborcji

Aktualizacja: 2019-08-28 11:12 am

Sąd apelacyjny w Los Angeles odrzucił pozew, jaki Misjonarki Guadalupanki Ducha Świętego złożyły przeciw regulacjom stanu Kalifornia, zmuszającym do finansowania aborcji wbrew sumieniu. Do praktyk niezgodnych z wyznawanymi przekonaniami zmusza zgromadzenie odgórnie narzucone prawo forsowane przez kalifornijski departament zdrowia. Nakazuje ono zawieranie ubezpieczeń zdrowotnych, które obejmują m.in. zabijanie dzieci nienarodzonych.

Prawo stanu Kalifornia dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, które dopuszczało wyjątki dla pracodawców katolickich i tych, którzy nie dopuszczają ze względów moralnych i religijnych takich praktyk jak aborcja, zostało zradykalizowane po 2014 roku. W porozumieniu z aborcyjnym gigantem Planned Parenthood zlikwidowano powyższe wyjątki, a ubezpieczycielom zasugerowano, by zaprzestano stosować rozróżnienie między aborcją „ze względów medycznych” a tą „na życzenie”.

Misjonarki Guadalupanki argumentowały, że stanowa polityka ubezpieczeniowa zmusza je do finansowania czegoś, czego nie akceptują ze względów moralnych, etycznych i religijnych. Argumentacji tej nie podzielił trzyosobowy skład sędziowski, który praktyki aborcyjne wskazał jako konstytutywny element pakietu usług zdrowotnych kobiet. Retoryka uzasadnienia odrzucenia pozwu przypomina w swojej narracji argumenty proaborcyjnych organizacji. Twierdzą one, że aborcja jest podstawowym prawem kobiet, dlatego dostęp do niej nie może być w żaden sposób ograniczany.

Obrońcy życia mają nadzieję, że stanowe regulacje, takie jak Kalifornii, zostaną zakazane na poziomie federalnym dzięki zabiegom administracji Donalda Trumpa. Działacze pro-life chcą także, by rząd skutecznie egzekwował zapisy tzw. Poprawki Weldon. Pozwalają one ubezpieczycielom na wyrażenie sprzeciwu powołując się na klauzulę sumienia wobec podmiotów, które otrzymują dotacje z Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych (HHS).

KAI

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=109551 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]