USA: biskup zapowiedział odprawianie Mszy św. tylko Ad orientem

Biskup James Wall z diecezji Gallup w Nowym Meksyku ogłosił, że rozpocznie celebrowanie regularnej niedzielnej Mszy św. w katedrze Ad orientem, stojąc w tym samym kierunku co wierni. Hierarcha dodał, że w ten sposób podczas Mszy św. chce zwracać się ku Bogu.

USA: biskup zapowiedział odprawianie Mszy św. tylko Ad orientem

fot. wikimedia commons

Amerykański biskup James Wall poinformował o zmianach w formie odprawiania Mszy świętej w katedrze. Zgodnie z jego wolą, Msze św. będą od teraz odprawiane Ad orientem, to znaczy tyłem do wiernych, a zarazem przodem do Najświętszego Sakramentu. Biskup nie narzucił takiego rozwiązania parafiom znajdującym się w jego diecezji, ale zachęcił wszystkich księży do zmian i podobnej praktyki. Bp Wall zauważa, że celebracja Ad orientemprzypomina jaką rolę pełnimy podczas Mszy świętej.

„Praktycznie rzecz biorąc, oznacza to, że sprawowanie Mszy będzie wyglądać nieco inaczej” – wyjaśnił biskup. „Podczas takich Mszy św., kapłan staje w tym samym kierunku co zgromadzeni wierni” – dodał.

„Dokładniej mówiąc, zwracając się do Boga, na przykład podczas oracji i modlitwy eucharystycznej, staje on w tym samym kierunku, co ludzie, to znaczy do Boga (ad Deum)” – powiedział bp Wall. „Czyni to dosłownie używając wyrażenia drogiego św. Augustynowi, zwracając się do Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Natomiast zwracając się do ludzi, odwraca się w ich stronę” – tłumaczy hierarcha.

„Modlitwa i uwielbienie Ad orientemjest przede wszystkim prostym wyrazem patrzenia na Chrystusa jako miejsca spotkań Boga i człowieka” – powiedział bp Wall, powołując się na kardynała Josepha Ratzingera i jego myśl zawartą w „Duchu liturgii”. „Wyraża podstawową formę chrystologiczną naszej modlitwy. […] Modlenie się ku wschodowi oznacza spotkanie z przyszłym Chrystusem” – cytuje kard. Ratzingera.

Biskup diecezji Gallup w Nowym Meksyku zwrócił uwagę, że sprawowanie Mszy św. Ad orientem jest w pełni zatwierdzone przez Kościół i jest praktykowane podczas sprawowania tzw. Mszy św. trydenckiej. „Jest to również praktyka, do której chciałbym zachęcić w całej diecezji” – powiedział. Hierarcha jest zdania, że ofiarowanie Mszy świętych Ad orientemjest duszpasterskie i dobre, m.in. ze względu na poznanie różnorodności i bogactwa Kościoła, a także jego modlitewnej historii”.

W kontekście decyzji biskupa warto przypomnieć, że na konferencji liturgicznej w 2016 roku w Londynie, kardynał Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poprosił wszystkich księży i ”‹”‹biskupów, aby podczas Mszy św. przyjęli postawę Ad orientemi zachęcali katolików do przyjmowania Komunii św. tylko klęcząc.

– W czasie Liturgii Słowa czytający i słuchający powinni być zwróceni ku sobie – powiedział kard. Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. – Ale jak tylko osiągniemy moment od ofiarowania, kiedy kapłan sam zwraca się do Boga, jest konieczne, aby celebrans i wierni byli wspólnie zwróceni w kierunku wschodnim. To dokładnie odpowiada temu, czego chcieli ojcowie soborowi – mówił.

Purpurat stanowczo odrzucił argument mówiący o tym, że kapłani celebrujący liturgię zgodnie z tradycją Kościoła… odwracają się od wiernych. Raczej, jak powiedział kard. Sarah, wszyscy wspólnie kapłan i wierni zwracają się w tym samym kierunku, „w stronę przychodzącego Pana”.

Źródło: LifeSiteNews.com, catholicherald.co.uk, PCh24.pl

WMa

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Czytajcie proszę ze zrozumieniem.Ten biskup w dalszym ciągu będzie odprawiał NOM tylko trochę w innej pozycji.Niczego to nie zmienia albowiem przesłanie teologicznej pozostaje bez zmian a więc trwanie w odstępstwie od Mszy Świętej Wszechczasów.
stefan

„Kard. Stickler powiedział dalej: 'Papież Jan Paweł II zadał w 1986 roku komisji złożonej z dziewięciu kardynałów dwa pytania. Pierwsze brzmiało: 'Czy papież Paweł VI albo inna kompetentna władza zakazała urzędowo powszechnego odprawiania Mszy trydenckiej?’. Kardynał powiedział: 'Mogę to powiedzieć, ponieważ byłem jednym z tych dziewięciu kardynałów. Nie, Msza św. Piusa V nigdy nie została zakazana’. Drugie pytanie brzmiało: 'Czy jakikolwiek biskup może zakazać cieszącemu się dobrą reputacją kapłanowi odprawiania Mszy trydenckiej?’. I kardynał Stickler odpowiedział: 'Dziewięciu kardynałów jednogłośnie zgodziło się, że żaden biskup nie może zakazać katolickiemu kapłanowi odprawiania Mszy trydenckiej’. Cóż powiedzieć? Stawia to wszystkie dotyczące tej kwestii posoborowe zakazy, restrykcje, regulacje i koncesje w wątpliwym świetle.”
Leaf427 za verb

msza trydencka powinna byc odprawiana w kazdym kosciele
mn

Szacun maximus!
Kasandra

Aż wierzyć się nie chce że nowa msza z tak rewolucyjnymi i szkodliwymi zmianami została zaakceptowana przez hierarchow Kościoła posoborowego.Przecież nawet najzwyklejsza wrażliwość katolicka domaga się żeby modlić się przodem do Boga.
tradcat

W Polsce to rzecz niewyobrażalna. Zastanawiam się dlaczego w Polsce pokazano Benedyktowi XVI nieprzyzwoity gest. Przecież ten papież wyraźnie wskazywał jak powinna wyglądać Msza Święta.
mf

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-07-27) | https://www.pch24.pl/usa--biskup-zapowiedzial-odprawianie-mszy-sw--tylko-ad-orientem,69781,i.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content