Sejm nie zajmie się Ustawą anty-447. Kuchcinski nie potrafił przeczytać nazwy JUST Act

Aktualizacja: 2019-07-19 9:10 am

Sejm odrzucił w piątek wniosek o poszerzenie porządku obrad o pierwsze czytanie ustawy o ochronie własności RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (tzw. ustawy anty-447). W trakcie głosowań doszło do zabawnej sytuacji – marszałek Kuchciński nie wiedział, jak przeczytać słowa „JUST Act 447”.

>W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Sejmu było głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie porządku dziennego o pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, zgłoszonego przez klub Kukiz’15. Sejm odrzucił ten wniosek 234 głosami posłów PiS. „Za” głosowało 49 posłów a 138 wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, że I czytanie tego projektu miało się odbyć w Sejmie 15. maja, lecz Prawo i Sprawiedliwość zdjęło ten punkt z porządku obrad.

Do zabawnej sytuacji doszło podczas odczytywania nazwy amerykańskiej ustawy dotyczącej roszczeń żydowskich przez marszałka Kuchcińskiego. Marszałek wyłączył mikrofon i przez chwilę konsultował wymowę słów „JUST Act 447”. Następnie słowo „just” przeczytał zgodnie z wymową w języku angielskim a słowo „act” przeliterował po polsku. „Czytamy po polsku” – skomentował swoją gafę Kuchciński.

Zdaniem prezesa Ruchu Narodowego, posła Roberta Winnickiego ustawa nie trafi już w tej kadencji Sejmu pod obrady. „Na jesień rząd USA wyznaczył im [PiS-owi – red.] czas na rozpoczęcie realizacji roszczeń majątkowych” – przypomniał Winnicki. Poseł dodał, że marszałek Sejmu nałożył na niego karę finansową na upominanie się w maju o ustawę „anty-447”.

https://twitter.com/RobertWinnicki/status/1152178787188125696

Jak pisaliśmy, projekt ustawy Kukiz’15 określa sposób postępowania władzy publicznej w przypadku zwrócenia się do Polski z roszczeniami ws. mienia bezdziedzicznego. Według treści ustawy, jest ono rozumiane jako „mienie należące do osób narodowości polskiej lub obywateli polskich innych narodowości, będących ofiarami zbrodni nazistowskich, do którego nie ma spadkobiercy ani zapisobiorcy”. W uzasadnieniu zaznaczono, że chodzi o roszczenia wysuwane w związku z amerykańską ustawą 447. Projekt zakłada, że w razie wystąpienia wobec Polski z roszczeniami ws. takiego mienia, Prokuratura Generalna ma niezwłocznie poinformować podmioty występujące z tymi roszczeniami o ich bezpodstawności. Natomiast w razie podjęcia próby zadośćuczynienia tym roszczeniom lub obejścia zakazu, groziłaby kara od 2 do 5 lat więzienia. Rząd do końca I kwartału każdego roku byłby też zobowiązany do przedstawiania parlamentarzystom informacji o podmiotach, które w roku poprzednim wystąpiły z roszczeniami, a także o „wszelkich rozmowach, jakie toczyli przedstawiciele RP z podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium RP w zakresie roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego”.

Kresy.pl / rp.pl

Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=108916 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]