Aktualizacja strony została wstrzymana

Prymicja ks. Bartosza Tokarskiego FSSPX w Toruniu

W sobotę 6 lipca br. w jednym z toruńskich kościołów parafialnych ks. Bartosz Tokarski FSSPX odprawił prymicyjną Mszę świętą wotywną o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Nowo wyświęconemu kapłanowi asystowali księża: Dawid Wierzycki FSSPX (manduktor), Jakub Wawrzyn FSSPX (diakon) oraz Klemens Kordeuter FSSPX (subdiakon), a ks. Karol Stehlin FSSPX wygłosił wzruszające kazanie o roli Matki Bożej w życiu kapłana katolickiego.

We Mszy św. uczestniczyli księża, klerycy i bracia Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X z Polski i zagranicy, siostry Bractwa Św. Piusa X, grono zaprzyjaźnionych kapłanów oraz liczni wierni. Liturgię uświetnili muzyką ks. Raivo Kokis FSSPX (grał na organach) oraz chór seminarium z Zaitzkofen. Ks. Bartosz Tokarski i wspólnie z nim wyświęcony ks. Klemens Kordeuter udzielili obecnym uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego.

Obrazek prymicyjny ks. Bartosza Tokarskiego

Księża następnego dnia odprawili uroczyste Msze św. odpowiednio w kaplicy pw. św. Józefa w Poznaniu i kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gdyni.

Ks. Bartosz Tokarski przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca br. w Zaitzkofen z rąk bp. Bernarda Fellaya. Decyzją przełożonych posługę duszpasterską rozpocznie w nowo utworzonym przeoracie Bractwa w Mosinie pod Poznaniem, a opieką duchową otoczy wiernych skupionych wokół kaplicy pw. św. Wojciecha w Szczecinie.

Virgo Mater, fac cor meum secundum Cor Iesu!

Galeria z prymicji w Zaitzkofen:

Więcej zdjęć w galerii: tutaj

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (12 lipca 2019) | https://news.fsspx.pl/2019/07/prymicja-ks-bartosza-tokarskiego-fsspx-w-toruniu/