Aktualizacja strony została wstrzymana

Szwajcaria: Święcenia kapłańskie w Ecône

28 czerwca br., w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, w seminarium duchownym św. Piusa X w szwajcarskim Ecône bp Alfons de Galarreta udzielił święceń prezbiteratu sześciu diakonom z Bractwa Św. Piusa X (czterem Francuzom, Anglikowi i Włochowi) oraz diakonowi z tradycyjnej kapucyńskiej wspólnoty w Morgon. Razem z nimi święcenia diakonatu otrzymało także 10 subdiakonów (dziewięciu z Bractwa: sześciu Francuzów, Kanadyjczyk, Szwajcar i Włoch oraz jeden kapucyn z Morgon). Ceremonii, jak co roku odbywającej się pod namiotem polowym, gdyż kaplica seminarium nie pomieściłaby przybyłych wiernych, towarzyszył wyjątkowy skwar: temperatura sięgała aż 38 stopni Celsjusza.

Na kazaniu hiszpański biskup pomocniczy Bractwa, a zarazem pierwszy asystent przełożonego generalnego, na podstawie jednej z konferencji duchowych założyciela Bractwa, abp. Marcelego Lefebvre’a, nakreślił program życia kapłańskiego, wymieniając punkty charakteryzujące ducha Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X:

  1. prymat podejścia nadprzyrodzonego, aby dusza kapłańska nie oschła w styczności z panującym powszechnie naturalizmem;
  2. głoszenie prawdziwej nauki, aby karmić wiernych prawdą, bez której zginą;
  3. życie modlitwą jako serce apostolatu, albowiem to Pan Jezus jest krzewem winnym, zaś kapłani – jedynie jego odroślami;
  4. duch rzymski i miłość do Kościoła w jego niezmiennym nauczaniu, naśladująca miłość zupełnego oddania Pana Jezusa swemu Mistycznemu Ciału;
  5. troska o kościelny porządek hierarchiczny;
  6. walka z laicyzacją, dążącą do wprowadzenia fakultatywnego celibatu;
  7. nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, a w szczególności do Matki Bożej Współcierpiącej, która jest najściślej zjednoczona z dziełem odkupienia dokonanym przez Jej boskiego Syna.

Każdy z tych punktów duchowego programu Bractwa, a rzeczywistości dwutysiącletniej Tradycji katolickiej, niczym drogowskaz będzie kierował neoprezbiterów na drodze ich posługi kapłańskiej, na większą chwałę Bożą i dla zbawienia dusz.

Prostracja w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych

 

Ryt nakładania rąk w czasie ceremonii święceń

Źródło

 


 

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (2 lipca 2019) | https://news.fsspx.pl/2019/07/szwajcaria-swiecenia-kaplanskie-w-econe-2/

Skip to content