Aktualizacja strony została wstrzymana

Pobieranie organów w Chinach – porażające wyniki pracy międzynarodowych ekspertów

Eksperci twierdzą, że w Chinach dochodzi do przypadków przymusowego pobierania organów od członków zmarginalizowanych grup przebywających w więzieniach. Niekiedy dochodzi do tego w przypadkach, gdy przymusowi dawcy nadal żyją.

Takie stwierdził w poniedziałek „Chiński Trybunał” obradujący w Londynie. Tak zwany „China Tribunal” jest organizacją non-profit powołaną przez prawników, etyków, profesjonalistów medycznych, badaczy oraz aktywistów zwalczających przymusowe pobieranie organów.

Według ostatecznego orzeczenia „China Tribunal” przymusowe pobieranie organów dokonuje się w Chinach od lat. Organizacja twierdzi, że organy pobiera się od przedstawicieli ruchu religijnego Falun Gong. Niewykluczone, że również od mniejszości ujgurów. To ostatnie wymaga jednak zebrania kolejnych dowodów, których na razie nie ma.

Jak zauważa Wesley Smith, jest to zło trudne do wyobrażenia. Jednocześnie jednak problemem jest brak środków wspólnoty międzynarodowej służących powstrzymaniu tego procederu. Amerykański autor proponuje wprowadzenie przez Stany Zjednoczone zakazu wyjazdów do Chin, jeśli celem podróży byłoby pobranie organów.

W kontekście doniesień o dokonywanych w Chinach zbrodniach warto przypomnieć, że prześladuje się tam również katolików. Według Światowego Indeksu Prześladowań 2019 Chiny znajdują się na 27 miejscu wśród krajów najbardziej prześladujących chrześcijan. Za prześladowania odpowiada według organizacji reżim komunistyczny/postkomunistyczny, świecka nietolerancja, paranoja dyktatorska, religijny nacjonalizm, a lokalnie także islamski ekstremizm.

W kontekście zła panującego w Chinach i złagodzenia postawy Stolicy Apostolskiej względem tego państwa warto pamiętać o wciąż obowiązujących papieskich potępieniach komunizmu. Jak pisał Pius XI w Divini Redemptoris „Kościół katolicki nie mógł milczeć wobec tego wielkiego zagrożenia i nie milczał. Nie milczała też Stolica Apostolska, uświadamiając sobie jasno, że szczególnym jej posłannictwem jest obrona prawdy, sprawiedliwości i wszystkich dóbr wiecznych, wzgardzonych i zwalczanych przez komunistów. […] Poprzednicy Nasi uważali za swój obowiązek wyraźne wskazywanie na skutki, jakie ta dechrystianizacja społeczeństw musi za sobą pociągnąć. I tak błędy komunizmu już w roku 1846 uroczyście potępił Poprzednik Nasz, śp. Pius IX […]”.

„Później zaś inny z Naszych Poprzedników, nieśmiertelnej pamięci Leon XIII, w encyklice Quod apostolici muneris określił komunizm jako: „śmiertelną zarazę, przenikającą do najgłębszych komórek społeczeństwa i narażającą je na pewną zgubę”. On też z właściwą sobie przenikliwością wykazał, że ateizm mas, w tej epoce rozwoju techniki, wywodzi się z owej filozofii, która już od dawna usiłowała oddzielić wiedzę i życie od wiary i Kościoła”.

Źródła: opendoors.pl / lifenews.com opoka.org.pl / pch24.pl

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-06-21) | https://www.pch24.pl/pobieranie-organow-w-chinach---porazajace-wyniki-pracy-miedzynarodowych-ekspertow,69069,i.html

Skip to content