Żydowska organizacja roszczeniowa pisze o antysemityzmie protestujących przeciw Ustawie 447

Aktualizacja: 2019-05-9 11:49 am

Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego rozesłała do mediów komunikat w którym ostro skrytykowała protesty przeciw wysuwanym przez nie roszczeniom,  dostrzegając w nich przejawy antysemityzmu.

Wiadomość jaką do dziennikarzy rozsyła Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (World Jewish Restitution Organization, WJRO) opublikował na Twitterze korespondent rozgłośni radiowej RMF FM w USA, Paweł Źuchowski. W komunikacie podpisanym przez odpowiedzialną w WJRO za public relations Lisę Sherman-Cohen napisano o protestach przeciw ustawie JUST, zwanej też ustawą 447, które odbywały się w Polsce, ale też w USA gdzie były organizowane przez miejscową Polonię.

„Protesty obejmowały antysemickie plakaty i wypowiedzi, włączając oskarżenia o to, że Żydzi popełniali przestępstwa przeciw Polakom w czasie Holokaustu i domagające się odszkodowań od Żydów” – napisano w komunikacie WJRO. Został on wydany dwa dni przed kolejnymi protestami przeciw roszczeniom żydowskim jakie zostaną zorganizowane przez Polaków w Warszawie, Waszyngtonie, Chicago, Berlinie i Sztokholmie. W Warszawie sobotnią manifestację będzie organizować Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, natomiast w innych krajach przez środowiska polonijne.

Roszczeniowa organizacja żydowska powołuje się przy tym na ustawę JUST jako „mocne stanowisko prezydenta Trumpa i Kongresu niezachwianego zaangażowania we wspieranie w dążeniu ocalonych z Holokaustu do sprawiedliwości”. WJRO przypomina, że Polska podpisała w 2009 r. niewiążąca prawnie deklarację z Terezinu o „wadze restytucji” mienia żydowskiego skonfiskowanego bądź zniszczonego przez Niemców w latach 1933-1945. WJRO przypomina, że ustawa JUST „wymaga od Departamentu Stanu badania i raportowania zakresu w jakim te kraje [które podpisały deklaracje z Terezinu] wdrożyły do narodowego prawa i polityki swoje obietnice pomocy ocalałym z Holokaustu w identyfikowaniu i odzyskiwaniu ich własności”. 

W komunikacie WJRO wysyłanym do dziennikarzy znalazła się również krytyka niedawnych wypowiedzi i działań polskich polityków. Żydowska organizacja roszczeniowa „alarmuje”, że premier Mateusz Morawiecki powiedział 4 maja, że sprawa roszczeń do mienia pożydowskiego została „ostatecznie rozwiązana”. WJRO alarmuje także w sprawie projektu ustawy złożonego przez Kukiz ’15, który zakłada karalność podnoszenia roszczeń do mienia bezspadkowego, jak zaznaczono w wiadomości. Napisano w niej również o tym, że w czasie lutowej konferencji w Warszawie poświęconej sprawom Bliskiego Wschodu szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo mówił o konieczności uwzględnienia tych roszczeń w pracy ustawodawczej polskiego parlamentu.

Mail jaki rozesłała WJRO koresponduje ze stanowiskiem „kierownika ds. operacji” tej organizacji Gideona Taylora, jakie ukazało się na jej stronie internetowej. Napisał on, że członkowie WJRO są „zaskoczeni i zawiedzeni” stanowiskiem szefa polskiego rządu i podkreśla, że „kwestia restytucji [mienia żydowskiego] nie została rozwiązana”. Taylor podkreśla, że umowa między PRL a USA z 1960 r., w której te ostatnie wzięły na siebie regulowanie kwestii mienia żydowskiego, w zamian za 40 mln dolarów przekazane przez polski rząd, dotyczy tylko tego mienia, które należało do osób będących obywatelami USA w czasie wojny i „nie obejmuje większości ocalonych z Holokaustu w Polsce”. Żydowski działacz przytacza przy tym takie właśnie stanowisko Departamentu Stanu USA z 2015 r.

Taylor pisze, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie uchwalił specjalnej ustawy „o restytucji lub odszkodowaniu za własność odebraną przez nazistów w czasie Holokaustu i/lub następnie znacjonalizowane przez komunistów”. Cytuje też wicepremiera sprawiedliwości w rządzie PiS Patryka Jakiego, który w 2017 r. powiedział, że czuje „wstyd” z powodu tego, że w Polsce nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej. W swoim oświadczeniu Taylor wzywa premiera Morawieckiego do uchwalenia ustawy restytucyjnej.

Organizacje żydowskie z USA stoją na stanowisku, że mają prawo do mienia lub finansowej rekompensaty za mienie należące niegdyś do obywateli II RP żydowskiego pochodzenia, którzy zginęli w czasie wojny i nie pozostawili prawnych spadkobierców. Ustawa JUST Act, zwana także ustawą 447, nakłada na władze USA obowiązek wspierania tych roszczeń. Kampanię propagandową w tej sprawie rozpoczęła właśnie WJRO.

twitter.com/p_zuchowski/wjro.org.il/

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=107858 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]