Sprawiedliwość czy politpoprawność? UE wzywa do zadośćuczynienia za kolonializm

Aktualizacja: 2019-04-4 1:00 pm

Parlament Europejski przegłosował rezolucję wzywającą do zadośćuczynienia za czyny uznane za zbrodnie popełnione w Afryce w dobie kolonializmu. Postulują także walkę z rasizmem i szerszy dostęp osób czarnoskórych do programów socjalnych.

Europosłowie przestrzegają także przed tak zwanym strukturalnym rasizmem. Wezwali instytucje unijne i władze krajów należących do UE do rozwoju polityki antyrasistowskiej i powstrzymania dyskryminacji w obszarach takich jak: mieszkalnictwo, edukacje, zdrowie, sprawiedliwość karna, a także migracja i uczestnictwo w życiu politycznym.

Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie UE „do wzięcia pod uwagę rasistowskiego, dyskryminacyjnego i ksenofobicznego cierpienia Afro-Europejczyków i zapewnienia właściwej ochrony przeciwko tym nierównościom, by upewnić się, że przestępstwa z nienawiści są właściwie badane, ścigane i karane”.

Autorzy rezolucji nalegają, by Afrykańczycy mieszkający w Europie byli bardziej brani pod uwagę przy rozdzielaniu środków z nowego budżetu unijnego oraz obecnych programach.

Europosłowie wzywają również do zakończenia profilowania rasowego i etnicznego przez służby w tym antyterrorystów. Co więcej, nakłaniają do zadośćuczynienia za zbrodnie popełniane w dobie kolonializmu. Proponują między innymi zwrot skradzionych przedmiotów (zapewne chodzi o pochodzące z Afryki artefakty znajdujące się w muzeach Europy) oraz przeprosiny. Postulują także zwrócenie uwagi na kolonializm w programach edukacyjnych. 

Autorzy rezolucji krytykują także negatywne stereotypy na temat czarnoskrórych. Zwracają również uwagę, że statystycznie pochodzące z Afryki dzieci mają niższe oceny w szkołach i częściej przedterminowo je opuszczają.

Rezolucję przegłosowano pod koniec marca.

Źródło: voiceofeurope.com

mjend

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=107398 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]