Sprawiedliwość czy politpoprawność? UE wzywa do zadośćuczynienia za kolonializm

Parlament Europejski przegłosował rezolucję wzywającą do zadośćuczynienia za czyny uznane za zbrodnie popełnione w Afryce w dobie kolonializmu. Postulują także walkę z rasizmem i szerszy dostęp osób czarnoskórych do programów socjalnych.

Europosłowie przestrzegają także przed tak zwanym strukturalnym rasizmem. Wezwali instytucje unijne i władze krajów należących do UE do rozwoju polityki antyrasistowskiej i powstrzymania dyskryminacji w obszarach takich jak: mieszkalnictwo, edukacje, zdrowie, sprawiedliwość karna, a także migracja i uczestnictwo w życiu politycznym.

Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie UE „do wzięcia pod uwagę rasistowskiego, dyskryminacyjnego i ksenofobicznego cierpienia Afro-Europejczyków i zapewnienia właściwej ochrony przeciwko tym nierównościom, by upewnić się, że przestępstwa z nienawiści są właściwie badane, ścigane i karane”.

Autorzy rezolucji nalegają, by Afrykańczycy mieszkający w Europie byli bardziej brani pod uwagę przy rozdzielaniu środków z nowego budżetu unijnego oraz obecnych programach.

Europosłowie wzywają również do zakończenia profilowania rasowego i etnicznego przez służby w tym antyterrorystów. Co więcej, nakłaniają do zadośćuczynienia za zbrodnie popełniane w dobie kolonializmu. Proponują między innymi zwrot skradzionych przedmiotów (zapewne chodzi o pochodzące z Afryki artefakty znajdujące się w muzeach Europy) oraz przeprosiny. Postulują także zwrócenie uwagi na kolonializm w programach edukacyjnych. 

Autorzy rezolucji krytykują także negatywne stereotypy na temat czarnoskrórych. Zwracają również uwagę, że statystycznie pochodzące z Afryki dzieci mają niższe oceny w szkołach i częściej przedterminowo je opuszczają.

Rezolucję przegłosowano pod koniec marca.

Źródło: voiceofeurope.com

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-04-04) | https://www.pch24.pl/sprawiedliwosc-czy-politpoprawnosc--ue-wzywa-do-zadoscuczynienia-za-kolonializm,67326,i.html

Skip to content