Biskupi warszawscy krytycznie o podpisanej przez Rafała Trzaskowskiego „Deklaracji LGBT+”

„Publikacja deklaracji Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+ wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach”, piszą biskupi archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej we wspólnym stanowisku.

Poniżej publikujemy wspólne stanowisko:

Kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski

Bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski

Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”

Publikacja deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach.

Chrześcijańska antropologia a LGBT

W oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii „LGBT+”, ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. „Bóg kocha każdego człowieka – powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie o młodzieży – i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości”.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina naukę opartą na Piśmie Świętym, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”, a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości.

Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.

Kościół o edukacji seksualnej

Temat edukacji seksualnej podjął papież Franciszek w adhortacji „Amoris laetitia” (punkty 280-286) i jest to jak dotąd najobszerniejsze stanowisko Kościoła w tej sprawie. Franciszek wyraził swoją pozytywną opinię, aby edukacja seksualna była prowadzona w szkołach , podkreślił jednak przy tym pierwszoplanową rolę rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.

W chrześcijańskiej wizji „pozytywne i mądre wychowanie seksualne” powinno być obiektywne, wolne od jakiejkolwiek ideologii, a jednocześnie osadzone w kontekście „wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie” . Edukacja seksualna musi też być dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.

Celem edukacji seksualnej jest ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi destrukcyjnymi zjawiskami. Franciszek w „Amoris laetitia” pisze: „Młodzi ludzie powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości” . „Nieodpowiedzialna jest wszelka zachęta kierowana do nastolatków, by bawić się swoim ciałem i swoimi pragnieniami, jak gdyby osiągnęli już dojrzałość, wartości, wzajemne zaangażowanie i cele właściwe małżeństwu. W ten sposób beztrosko zachęca się ich do używania innej osoby jako przedmiotu eksperymentów”.

Kontrowersje wynikające z lektury „Deklarcji LGBT+”

Biskupi warszawscy w pełni solidaryzują się i wspierają rodziców zaniepokojonych zapisami „Deklaracji LGBT+”. Duży niepokój wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w „Deklaracji”, stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole”. Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców – wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny – może oznaczać, że „Deklaracja” jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

Autorzy przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. Niepokojem napawa fakt, że zapisy znajdujące się w innych częściach „Deklaracji” zmierzają do zinstytucjonalizowania postaw LGBT.

Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole. Nie może stać ono w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom. Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich.

KAI

TK

 


 

Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:

Ani słowa o grzechu. Zasłanianie się prawem świeckim. Podkreślanie szacunku a jaki szacunek oni maja do nas. Wsparcie dla ruchów świeckich powinno być odwrotnie- to my powinniśmy wspierać biskupów. Uciekanie od odpowiedzialności to jakaś antropologia nie akceptuje lgbt. Używanie ich języka lgbt itp Nie tego się spodziewałem. :

Mirrro

Myślę że dało by się w Warszawie wydzielić jedną lub dwie szkoły, gdzie rodzice zgodziliby się na indoktrynację. Tylko ciekawe ilu by się rzeczywiście zgodziło na gender. Wtedy wszyscy by zobaczyli jak się sprawy mają naprawdę. Myślę że to załatwiłoby sprawę i wytarło oczy Trzaskowskiemu i innym kochającym inaczej.
taki 1

Rzeczywiście już łagodniej się nie dało. Tu trzeba zdecydowanie i z odwagą się wypowiedzieć a teraz każdy może ten tekst interpretować pod siebie, brawo… Kościół poprawny politycznie…
Ptriot

Jeżeli deklaracja jest sprzeczna z prawem obowiązującym w Polsce to gdzie są organy wymiaru sprawiedliwości ? Dlaczego Pan T nie został chociażby przesłuchany w tej sprawie a Państwo nie w osobie Wojewody nie podjęło działań nadzorczych ? Tylko wzywa się rodziców do przeciwstawienia się tej sytuacji. Rodzice ok tylko gdzie jest Pastwo ? Teoretyczne ?
Pytam

Kościół a szczególnie biskupi powinni wspierać edukację domową. Tylko w ten sposób można zagwarantować wychowanie dzieci zgodne z wolą rodziców. Przymus szkolny jest rewolucyjnym atakiem na rodzinę dla wyrwania dziecka spod opieki rodziców i instytucjonalnej indoktrynacji. Listy, protesty, reformy nie pomogą. Należy przywrócić rodzicom władzę nad dziećmi, która jest im dana od Boga. Trzeba zlikwidować zatrute źródło, którym jest państwowy przymus szkolny, będący jednoznacznym i zuchwałym zamachem na Boże prawo.
mrp

Jeżeli biskupi nie powiedzą jasno i wyraźnie „CZYNY HOMOSEKSUALNE WOŁAJĄ O POMSTĘ DO NIEBA, KAŹDY AKTYWNY SODOMITA JEŹELI NIE ZERWIE Z TYMI GRZESZNYMI PRAKTYKAMI I NIE OD POKUTUJE, TO W KAŹDEJ CHWILI GDY UMRZE IDZIE NA WIECZNE POTĘPIENIE”. A takie tam sobie, że trzeba się z homoseksualistami integrować, pochylać się nad nimi, otaczać miłością itd., to tylko otwiera im jeszcze szerzej drogę do piekła. Póki co, to Kościół właśnie ich taką drogą na potępienie wiedzie nie nawołując do nawrócenia i pokuty !!! Wystarczy tylko zapytać kiedy i kto słyszał ostatnio z Watykanu wołanie o nawrócenie się, pokutę, skruchę, o potępieniu wiecznym za grzechy itp. Kto odpowie.???
Daro

i ani jednego słowa o grzechu i zgorszeniu – tylko jakieś modernistyczne określenia w rodzaju nieodpowiedzialności, wzajemnego daru etc. – gdzie mocne walnięcie pięścią w stół i słowa, że te grzechy prowadzą na wiekuiste zatracenie ?
Jan

Co to ma być ? Biskup dziękuje rodzicom. To rodzice potrzebują pomocy od INSTYTUCJI KOŚCIOŁA – WŁADZY KOŚCIELNEJ, aby interweniowała także w wymiarze politycznym do Rządu WZYWAJĄC GO DO WYPOWIEDZENIA DEKLARACJI STAMBULSKIEJ. Jeśli Kościół włączył się w globalizację i przemiany : od ekologi, politykę klimatyczna , gospodarczą , demograficzną itp. to oczywistym winno być, że temat sankcjonowania prawnie DEMORALIZACJI dzieci winiec być PRIORYTETOWY. Zachęcanie przez Kościół wiernych do debatowania i wysiłków intelektualnych aby ZROZUMIEĆ to co Pan Bóg nazywa GRZECHEM jest ABSURDALNE i ujawnia zagubienie zdrowej Nauki Kościoła Katolickiego przez hierarchię. Wierni >są sługami Bożymi< i dlatego NIE OCZEKUJĄ PODZIĘKOWAŃ. Warto jednak przypomnieć , że to Pasterze w pierwszej kolejności pełnią posługę SŁUŹENIA Bogu i ludziom.
iskierka

I TYLKO TYLE ? Kuria i Biskupi odczuwają NIEPOKÓJ, SOLIDARYZUJĄ SIĘ i POPIERAJĄ RODZICÓW ? A gdzie LISTY PASTERSKIE potępiające ZAMACH NA PRAWA RODZICÓW , gdzie jasne i precyzyjne nazwanie ZOBOCZEŃ i wynaturzeń GRZECHEM. Tak jak uczy tego PISMO ŚW. Przywoływanie adhortacji p. Franciszka ?Amoris laetitia? , ktora sama w sobie jest jako wielce problematyczna i wprowadzająca ZAMĘT wśród wiernych jest jedynie wybiegiem, tym bardziej w czasie gdy sam Papież ogłasza demoralizację i grzech na najwyższych szczeblach hierarchii mając koło siebie propagatora środowisk homoseksualnych. A gdzie się podziały EKSKOMUNIKI nakładane dla odstępców od nauki Bożej i heretyków. Gdzie >KAMIEŃ MŁYŃSKI< DLA TYCH CO SIĘ WAŹĄ GORSZYĆ NASZE DZIECI.
iskierka

 


 

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-03-08) | https://www.pch24.pl/biskupi-warszawscy-krytycznie-o-podpisanej-przez-rafala-trzaskowskiego-deklaracji-lgbt-,66699,i.html

Skip to content