Polska wstała z kolan! Decyzją ministra Glińskiego oraz parlamentu przeznaczyła 100 mln złotych na żydowski cmentarz przy Okopowej w Warszawie. „Są już efekty”

Aktualizacja: 2019-03-5 9:45 am

Czego się nie robi, by wstać z kolan. „Rzeczpospolita” informuje, że już „są pierwsze efekty przeznaczenia z budżetu państwa 100 mln złotych na renowację największego cmentarza żydowskiego w Polsce”.

Kilka lat temu cmentarz żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie wyglądała niczym gęsty las. Na zniszczonych nagrobkach leżało mnóstwo starego, spróchniałego drewna. Jak informuje Rp, „teraz to miejsce wygląda zupełnie inaczej”.

Teren został oczyszczony z krzaków, dzięki temu zostały odsłonięte nagrobki – mówi dr Michał Laszczkowski z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Dotychczas z terenu cmentarza wywieziono 300 ciężarówek zmielonych samosiejek. W tym roku wyciętych zostanie ponad 700 drzew, które są chore lub złamane. Przeprowadzone zostaną również renowacje wybranych nagrobków.

Odnowiono też pomniki rodziny Landauów, Bergsonów, Szancerów, Fajanów, Lesserów i Londonów. Prace wykonała fundacja, która otrzymała na ten cel 100 mln złotych od Ministerstwa Kultury zarządzanego przez Piotra Glińskiego na ratowanie żydowskiego cmentarza. Zgodę wyraził też parlament.

Przeprowadziliśmy ekspertyzy stanu drzewostanu oraz inwentaryzację części drzewostanu na cmentarzu, kontynuowane będzie oczyszczanie terenu z krzewów i samosiejek. W 2019 r. planujemy odrestaurować grożący zawaleniem mur oporowy naprzeciwko wejścia na cmentarz oraz przygotować projekty renowacji murków oporowych w alei Głównej i przeprowadzić prace konserwatorskie przy kolejnych nagrobkach – mówi Michał Laszczkowski.

Źródło: rp.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=106944 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]