Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Nowy kościół Bractwa w Dakocie Północnej

Dzięki inicjatywie ks. Ryszarda Boyle’a FSSPX i wielu wysiłkom wiernych Tradycji katolickiej budowa obszernego kościoła pw. Matki Bożej Dobrego Zdarzenia w miasteczku Dickinson w Dakocie Północnej zbliża się do pomyślnego końca.

Kościół pw. Matki Bożej Dobrego Zdarzenia w Dickinson

Początki Tradycji katolickiej w tym środkowo-północnym rejonie Stanów Zjednoczonych sięgają 1989 r., kiedy grupa katolików z Dakoty Północnej poprosiła Bractwo Św. Piusa X o opiekę duszpasterską. Powstała wówczas misja pw. śś. Aniołów Stróżów, oddalona ok. 30 kilometrów od Dickinson, a kapłan zjawiał się w miasteczku tylko raz w miesiącu na cztery godziny, z konieczności ograniczając swoją posługę do udzielania sakramentów i wykładu podstaw wiary. Po latach, podczas których liczba wiernych nieco się zmniejszyła, nastąpiło tradycjonalistyczne ożywienie związane z rozwojem przemysłu wydobywczego ropy naftowej w rejonie, co nieoczekiwanie przyciągnęło do tego granicznego z Kanadą stanu również rodziny związane z Tradycją katolicką.

Odczytując znaki Opatrzności, ks. Boyle – odpowiedzialny wówczas w tamtym regionie za apostolat Bractwa – postanowił odpowiedzieć na rozwój wspólnoty i przenieść miejsce kultu do samego centrum miasteczka Dickinson, zbliżając się w ten sposób do wiernych. Po wielu modlitwach i kosztem wielu poświęceń „parafianie” misji zdołali ostatecznie zebrać kwotę potrzebną do rozpoczęcia prac budowlanych, co nastąpiło w październiku 2017 r. Obecnie, choć do spłacenia pozostaje jeszcze 900 tys. dolarów (całość kosztów wyniosła 2,5 mln USD), budynek kościoła wznosi się już dumnie ku niebu, umożliwiając godne sprawowanie Mszy św. wszech czasów. Z relacji wiernych wynika, że nie ma dnia, aby ktoś obcy nie przyjechał na plac budowy i nie wyraził swego podziwu dla tego przedsięwzięcia.

Nowa świątynia została powierzona opiece Matki Bożej Dobrego Zdarzenia (ang. Our Lady of the Good Event of the Purification), a wezwanie to nawiązuje do objawień maryjnych w Quito w Ekwadorze. W XVII w. Najświętsza Maryja Panna przepowiedziała wówczas nadejście w XX w. biskupa, którego misją będzie obrona kapłaństwa katolickiego przed kierowanymi na nie atakami oraz walka z powszechnym kryzysem wiary. 30 czerwca 1988 r. abp Marceli Lefebvre przypomniał te uznane przez Kościół objawienia podczas „operacji przetrwania” Tradycji, czyli ceremonii konsekracji biskupów, którzy będą mogli przekazywać dalej kapłaństwo katolickie bez skazy błędów modernizmu rozpowszechnianych w Kościele od czasów zgubnych reform II Soboru Watykańskiego.

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (4 marca 2019) | https://news.fsspx.pl/2019/03/usa-nowy-kosciol-bractwa-w-dakocie-polnocnej/

Skip to content