Trump zdecydował – USA będą zwalczać antysemityzm w Europie

Aktualizacja: 2019-01-18 11:35 am

Prezydent USA Donald Trump podpisał w poniedziałek ustawę regulującą, w jaki sposób Stany Zjednoczone mają zwalczać antysemityzm w Europie.

Rezolucja nr 672 określana mianem „Combating European Anti-Semitism Act of 2017” została złożona w Kongresie jeszcze w 2017 roku. W grudniu 2018 roku zatwierdził ją Senat a 14. stycznia br. podpisał Donald Trump. – wynika ze strony internetowej Kongresu USA.

W opisie aktu napisano, że rezolucja wyraża poczucie Kongresu, iż walka z antysemityzmem w kraju i za granicą leży w interesie USA. „W ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił stały wzrost liczby antysemickich incydentów w Europie, w wyniku których europejscy Żydzi byli celem nękania fizycznego i słownego, a nawet śmiertelnych ataków terrorystycznych, co obniżyło bezpieczeństwo osobiste i zbiorowe oraz jakość codziennego życia Żydów” – stwierdzono w preambule tekstu. U podstaw uchwalenia nowego prawa leżało także poczucie, że należy zapewnić bezpieczeństwo europejskich społeczności żydowskich, w tym synagog, szkół i cmentarzy. Amerykański parlament uznał również, że USA powinny podkreślać znaczenie zwalczania antysemityzmu w organizacjach wielostronnych a Departament Stanu USA powinien kontynuować dokumentowanie aktów antysemityzmu i zachęcać zagraniczne rządy i instytucje do przyjęcia definicji antysemityzmu opracowanej przez International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Definicja ta stanowi, że „antysemityzm to pewne postrzeganie Żydów, które może być wyrażane jako nienawiść do Żydów. Retoryczne i fizyczne przejawy antysemityzmu są skierowane w stronę osób żydowskich lub nieżydowskich i / lub ich własności, przeciw żydowskim instytucjom i obiektom religijnym”. Według IHRA takie postawy mogą być również wymierzone przeciw państwu Izrael. „Antysemityzm często oskarża Żydów o spisek przeciw ludzkości i często jest używany do obwiniania Żydów za +coś, co idzie źle+. Wyraża się w mowie, piśmie, formach wizualnych i działaniu, a także wykorzystuje groźne stereotypy i negatywne cechy charakteru.” – stwierdzili amerykańscy ustawodawcy.

Nowe prawo rozszerza zakres informacji, które Departament Stanu USA musi zamieszczać w corocznym raporcie na temat wolności religijnej na świecie. Dla każdego europejskiego państwa, w którym „groźby lub ataki przeciw Żydom, żydowskim szkołom lub instytucjom religijnym są szczególnie znaczące”, Departament Stanu będzie musiał określać, jakie są wyzwania bezpieczeństwa i potrzeby europejskich Żydów oraz europejskich służb bezpieczeństwa. W raporcie mają się również pojawić informacje, co USA robią we współpracy z europejskimi służbami bezpieczeństwa w celu zwalczania antysemityzmu, informacje o programach promujących „pluralizm i tolerancję” oraz pokazujących „pozytywny wkład Żydów”, a także informacje o tym, co robią europejskie rządy dla przyjęcia i stosowania definicji antysemityzmu według IHRA.

Kresy.pl / jns.org / congress.gov

Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=106313 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]