Dziecięca strefa podczas warszawskiej homoparady. Chcą demoralizować najmłodszych

Aktualizacja: 2019-01-10 9:22 am

W czasie planowanej w Warszawie na czerwiec parady środowisk LGBT działać ma specjalny sektor dla dzieci. Tak pod płaszczykiem tolerancji i równości społeczeństwo oswajane będzie ze szkodliwą ideologią gender. Kosztem najmłodszych.

Jak informuje „Nasz Dziennik”, homoparada ma promować „postulaty, skupiające się na różnych mniejszościach walczących o równe prawa w naszym kraju”. Po raz pierwszy w programie przewidziano „strefę dla dzieci”. Fundacja Wolontariat Równości tłumaczy inicjatywę „prośbami rodziców, którzy chcą w sposób przystępny tłumaczyć swoim dzieciom” o co walczy środowisko związane z „marszem równości”.

Tymczasem pod płaszczykiem haseł o tolerancji i równości opinia publiczna będzie oswajana z niebezpieczną ideologią gender. A wszystko to kosztem najmłodszych. Dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej w rozmowie z dziennikiem ocenił, że tworzenie „stref dla dzieci” podczas homoparady jest skrajną demoralizacją i działaniem, które „godzi w porządek społeczno-moralny”.

Pod pozorem zapoznawania najmłodszych z „odmiennością” dokonuje się ich programowa deprawacja. Zaburza się w dzieciach naturalny proces tworzenia struktur umysłowo-psychicznych, które w przyszłości będą odpowiadały za ich normalne, zdrowe funkcjonowanie w społeczeństwie, w rodzinie, a szczególnie w małżeństwie – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. Sławomir Kostrzewa.

Wobec zamierzeń środowisk LGBT, zdaniem Kawęckiego, potrzebna jest presja społeczna i aktywność radnych. Należy bowiem domagać się „poszanowania praworządności i porządku publicznego”. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zetknięcie dzieci z treściami wypływającymi z ideologii gender może mieć zgubny wpływ na rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, psychicznej i moralno-dochowej – zauważa „Nasz Dziennik”. I przypomina, że polskie prawo chroni dzieci przed demoralizacją, a wynika to z artykułu 72 Konstytucji RP.  

Źródło: „Nasz Dziennik”

MA

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=106142 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]