Aktualizacja strony została wstrzymana

Izrael wzywany do oddania kościelnej własności

INFO: Palestyńscy przywódcy religijni wezwali Izrael do umożliwienia Kościołowi katolickiemu odzyskania ziem skonfiskowanych przez Izrael w dolinie Jordanu.

P. Hanna Issa, sekretarz generalny Islamsko-Chrześcijańskiej Komisji Wspierania Jerozolimy i Świętych Miejsc, powiedział, że przekształcenie majątku należącego do Kościoła w obóz wojskowy jest „pogwałceniem praw wojennych”. Komisja stwierdziła, że ok. 27 ha w wioskach Bardala i Tayseer w dolinie Jordanu, wykorzystywanych do celów wojskowych, jest całkowicie własnością Kościoła.

Źródło: www.arabnews.com

Opracował: BL

Za: korwin-mikke.pl (29-11-2018) | http://korwin-mikke.pl/bliski_wschod/zobacz/izrael_wzywany_do_oddania_koscielnej_wlasnosci/173933

Skip to content