Orzeł odzyska krzyż w koronie? Do sejmu trafi inicjatywa obywatelska o zmianie godła

Powstała z inicjatywy posła PiS Andrzeja Jaworskiego inicjatywa „Przywróćmy krzyż w koronie godła Polski” pragnie przywrócenia symbolu chrześcijaństwa do polskiego godła. Inicjatorzy pragną zdobyć 100 tys. podpisów, potrzebnych do złożenia inicjatywy w sejmie.

Andrzej Jaworski przekonuje, że korona zamknięta z krzyżem w heraldyce ma wyższą wartość nad koroną otwartą i dowodzi niezależności państwa. Dodatkowo, takim symbolem posługiwano się zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. – Herb z 1919 r. wciąż jest obecny w wielu przestrzeniach, na nim stylizowane są przykładowo tzw. orzełki wojskowe – przekonuje.

Wygląda na to, że poseł PiS poważnie pochodzi do swojego pomysłu. Zaznacza, że rozpoczęcie zbierania podpisów nastąpi dopiero po zorganizowaniu sieci wolontariuszy, gdyż ich zebranie należy zakończyć w trzy miesiące.

„Czy w ogóle zmiana korony w godle jest potrzebna?” – pyta „Rzeczpospolita” i podaje opinię eksperta, dr Janusza Sibory. – Korona z krzyżem nad polskim orłem pojawiła się w czasach Zygmunta Starego, co miało służyć dowartościowaniu tego monarchy (…) mocniej osadzona w tradycji polskiej jest jednak korona otwarta – przekonuje.

Źródło: „Rzeczpospolita”

PR

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-11-22)

 


 

Symbole mają znaczenie. Polska katolicka czy masońska?

Jest jeszcze gorzej niż w opisie sanacyjnego godła na przedstawionym na obrazku. Orzeł z 1927 jest najpewniej plagiatem.

Taki wniosek płynie z badań kieleckiego heraldyka dr. Jerzego Michty, który porównał orła Elisy Beetz-Charpentier, urodzonej w Belgii francuskiej rzeźbiarki, malarki i autorki medali, z rewersu medalu, który powstał ku czci Ignacego Jana Paderewskiego. Na rewersie artystka umieściła wizerunek orła, niemal identyczny z późniejszym projektem prof. Zygmunt Kamiński z 1927, który masoński obóz sanacji uczynił godłem państwa. Wizerunek pianisty jest na awersie medalu wraz z datą „1924”³ co wskazuje na czas powstania.

„W dodatku poszlak wskazujących na to, że Kamiński posiłkował się plakietą, jest więcej. W swojej książce dr Michta przypomina, że artysta pracował w pośpiechu, bo MSZ chciało szybko notyfikować pieczęć z nowym godłem. Nie zostawił szkiców, o okolicznościach powstania orła milczy w swoich obszernych wspomnieniach, a wspomniał o nich tylko w jednym wywiadzie prasowym. Utrzymywał w nim, że inspirował się pracami Jana Matejki, co zdaniem dr. Michty nie miało miejsca”.  Przypomina, że od kwietnia do czerwca 1925 r. Kamiński przebywał on we Francji, w tym w Paryżu

Podsumowując nie tylko masońska ideologia, ale plagiat jest grzechem pierworodnym godła z 1927 r. 

za: dr. Jerzy Michta, „Średniowieczny i współczesny Orzeł Biały – godło państwa polskiego w państwowej i terytorialnej heraldyce”

https://www.rp.pl/Historia/310289962-Godlo-Polski-jest-plagiatem.html

#wrealu24#koscioliwiara

Za: wrealu24.pl (10 listopada 2018)

 


 

Godło Polski

Orzeł Biały jest godłem Polski. Orzeł Biały na tle czerwonej tarczy jest herbem Polski.

Godło Polski

W polskiej konstytucji z 1997 roku popełniono błąd, myląc godło z herbem. Błąd ten jest powszechnie powtarzany, co nie zmienia faktu, iż jest wciąż błędem. Godło i herb nie są tym samym. Godło to symbol występujący czasem samodzielnie, np. na monetach. Herbem natomiast jest tarcza z godłem.

To jednak nie jest jedyny problem związany z polskim godłem.

Gdy w 1990 roku Białemu Orłowi przywrócono koronę cieszyliśmy się, że „nasz” znak wrócił. Warto jednak przyjrzeć się czy to faktycznie „nasz” symbol. W końcu po odzyskaniu niepodległości (uchwała sejmowa z sierpnia 1919 r.) polskie godło wyglądało nieco inaczej!

Herb Polski z 1919 r.

Problem wyboru herbu państwowego pojawił się w 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość. Aż do sierpnia 1919 r. sprawa pozostawała otwarta. Kształt godła zależał od sympatii politycznych rządzących (np. stojący u steru państwa socjaliści do stycznia 1919 r. jako godła używali orła bez korony, ale wraz z upadkiem ich rządu powrócił do użytku orzeł w koronie).

Wreszcie w sierpniu 1919 r. sejm przyjął jako godło państwa orła w koronie stylizacją nawiązującego do czasów Stanisława Augusta: wizerunek po lewej stronie.

Zmieniły go jednak, mimo protestów ówczesnej prawicy, rządy sanacji (obóz piłsudczykowski) w 1927 roku. Orzeł „po korekcie” widoczny jest poniżej i zachował się zasadniczo niezmieniony aż do dziś. A czym się różni od niepodległego z 1919 roku? Co wywołało oburzenie patriotów? Otóż:

Herb Polski z 1927 r.

– korona została zmieniona z zamkniętej, symbolizującej niepodległość, na otwartą…

– usunięto z korony krzyż, który symbolizował chrześcijańskie korzenie naszej państwowości (podczas gdy nawet dziś nawet laickie kraje europejskie odwołują się w swojej symbolice do korzeni chrześcijańskich)

– pojawiły się dwie pięcioramienne gwiazdki, które według osób zajmujących się tą tematyką mogą być odwołaniem się do satanizmu lub masonerii

Ponadto samo godło zawiera również błędy heraldyczne.

Polskie godło ciągle nie ma heraldycznego porządku. Chodzi o to, że przepaska na piersiach orła ma barwę białą, a nie, jak w godłach na przestrzeni wieków, złotą. Podobnie złotą barwę mają tylko szpony, a powinny mieć całe łapy orła. To błąd heraldyczny – podkreślają eksperci z komisji heraldycznej. Ponadto, zakończeniami orlich przepasek powinny być trójliście, nie gwiazdki.

Herb Polski 1927 (wersja B)

Osobną kwestią jest, iż „Orzełek” jest stylizowany na okrągły, prawdopodobnie projektowany pod monety czy pieczęci… Zobaczmy jak (na przykładzie Orła z 1927 roku) powinny wyglądać orle skrzydła wpasowane w tarczę herbu:

Przy przygotowaniu tekstu korzystano m.in. z:

http://migorr.nowyekran.pl/post/85466,godlo-do-poprawki-wiekszy-szacunek-dla-flagi-i-hymnu
http://kalinowski.weebly.com/uploads/4/9/1/6/4916495/herb_godlo_panstwa_polskiego__mieszanie_pojac_heraldycznych.pdf

Interesującymi projektami, mającym na celu usystematyzować polskiego Orła (niestety tego z 1927 r.) są np.:

http://www.orlidom.pl/
http://www.jakiznaktwoj.pl/

Polecamy również:
http://ioh.pl/artykuly/pokaz/heraldyka-zwyciskie-znaki-polakw,1110/
http://histmag.org/Orzel-Bialy.-Dlaczego-herb-Rzeczypospolitej-wymaga-poprawek-7891
http://joemonster.org/art/36476
http://www.bliskopolski.pl/godlo-polski/czego-boi-sie-bialy-orzel/

https://bliskopolski.pl

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2018-10-23)

 


 

Skip to content