Karczewski: relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były tak dobre jak dziś

Aktualizacja: 2018-11-14 10:01 am

W dniach 12-13. listopada w Wilnie odbyła się IX sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy. Jak podała służba prasowa Senatu RP, rozmawiano o przeciwdziałaniu zagrożeniom „hybrydowym”, bezpieczeństwie energetycznym oraz wsparciu Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Polskiej delegacji przewodniczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

W swoim przemówieniu w pierwszym dniu obrad plenarnych marszałek Karczewski ocenił, że „interesy Polski, Litwy i Ukrainy są zbieżne, często tożsame”, a relacje polsko-ukraińskie „nigdy nie były tak dobre jak dziś”. Wskazał przy tym na na „współpracę wojskową, zbrojeniową, energetyczną, polityczną na forum NATO, Unii Europejskiej i ONZ, komunikacyjno-transportową, akademicką i edukacyjną, bankową i w zakresie rynku pracy”. Karczewski uznał, że powszechna opinia o tym, że stosunki te są złe, bierze się z manipulacji informacją przez Rosję, co uznał za istotne zagrożenie.[…]

Całość: Kresy.pl (14 listopada 2018)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=105274 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]