Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Republikanie znaleźli sposób na finansowanie aborcji. Środki zdobyli podstępem

Republikańscy politycy, którzy od lat wykazują wyjątkową zgodność z lewicowymi Demokratami w wielu kwestach polityki zagranicznej i wewnętrznej, uciekli się do podstępu, aby zapewnić finansowanie dla Planned Parenthood. Wykorzystali w tym celu projekt ustawy dot. budżetu na obronność.

Kongres kontrolowany przez Republikanów zmierza do uchwalenia olbrzymich wydatków, które pozwolą na finansowanie Planned Parenthood i instytutów badawczych, realizujących federalne badania, wykorzystując do nich tkanki pobrane od abortowanych dzieci.

Projekt ustawy H.R. 6157 – pakiet wydatków na obronę, pracę, zdrowie i opiekę społeczną oraz edukację – został już zaakceptowany we wtorek przez Senat i najprawdopodobniej zostanie przyjęty w przyszłym tygodniu w Izbie Reprezentantów.

Początkowo projekt zgłoszony w czerwcu dotyczył jedynie zwiększenia wydatków na obronę. W komisji senackiej został poszerzony o dwie propozycje dodatkowych środków na pracę, zdrowie i opiekę społeczną oraz edukację, by umożliwić finansowanie aborcji. W przemówieniu wygłoszonym 16 sierpnia przewodniczący Senatu Richard Shelby wyjaśnił, że senacka wersja ustawy H.R. 6157 obejmie dwie inne ustawy. – Dziś Senat rozpoczyna debatę na temat pakietu środków, które są absolutnie niezbędne dla siły i bezpieczeństwa naszego narodu – oznajmił wówczas speaker Senatu.

Zaproponowano, aby głosowanie nad budżetem obronnym było jednocześnie głosowaniem nad ustawami dot. wydatkowania środków z budżetu w 2019 r. na edukację, pracę i zdrowie. Tym samym – podobnie jak praktykuje się to w naszym kraju – wymuszono przyjęcie całego pakietu ustaw w formie jednej ustawy. A ponieważ chodzi o ustawę dotyczącą wydatków na obronę, trudno, żeby kongresmeni zagłosowali przeciwko niej. Wiązałoby się to z koniecznością zamknięcia kluczowych dla obronności kraju agencji rządowych.

Zmieniona wersja ustawy, gdy już zostanie zaakceptowana przez Izbę Reprezentantów, unieważni wszystkie dotychczasowe regulacje administracji Donalda Trumpa, pozbawiające dotacji ośrodki aborcyjne. Przewiduje ona bowiem wypłacenie środków za bieżący rok do 7 grudnia tego roku.

Senator Rand Paul wniósł poprawkę do projektu, by uniemożliwić finansowanie Planned Parenthood, ale zarówno Demokraci, jak i Republikanie ją odrzucili. – Wielu wyborców uważa, że ”‹”‹Republikanie naprawdę dbają o dzieci nienarodzone. Wielu sądzi, że ”‹”‹Republikanie są naprawdę przeciwni finansowaniu aborcji przez rząd. Ale ta mała, brudna tajemnica pokazuje, że przywódcy republikańscy zablokowali moją poprawkę, która pozbawiałaby wpływów Planned Parenthood – ubolewał senator. Zarzucił on wielu republikańskim politykom, że chętnie wypowiadają się na temat pro life, ale w gruncie rzeczy chodzi im jedynie o pieniądze.

Zmieniony projekt przyjęto 18 września głosami 93 senatorów i przy sprzeciwie 7. Kongresmeni z Izby Reprezentantów albo go ostatecznie zatwierdzą, albo – w przypadku odrzucenia –  po 30 września zamykane będą agencje rządowe.

Źródło: cnsnews.com

AS/WMa

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-09-21) | https://www.pch24.pl/usa–republikanie-znalezli-sposob-na-finansowanie-aborcji–srodki-zdobyli-podstepem,63004,i.html